30 april 2007

Javaux of het neo-paternalisme

Staatssecretaris Javaux (Ecolo) heeft een “schitterend” idee om het geweld in de samenleving en de teloorgang van de rechtsstaat aan te pakken. Hij wil dat jongeren, naar analogie met de afgeschafte legerdienst, verplicht één jaar burgerdienst moeten verrichten bij een NGO of een gelijkaardige “burgerbeweging”. Het herinvoeren van de legerdienst, wat al werd geopperd door andere politici, vindt hij niet zo’n goed idee, waarschijnlijk omwille van het niet-pacifistische karakter van het leger.

Nu zijn er heel wat mensen die het “toenemende geweld” in de samenleving en de “continue ontsporing” van jongeren en het gebrek aan “normen en waarden” toeschrijven aan het afschaffen van de legerdienst. Daar leerde men “respect en discipline”.

Die denkwijze bezorgd me koude rillingen in dit nochtans prachtige weer. Legerdienst was het verplicht leveren van prestaties onder dwang en een harde indoctrinatie met een heel strenge vorm van bestraffing. Zoiets heten we dwangarbeid. Dat mag je ook tijdelijke slavernij noemen. Zoiets kan je slechts verdedigen vanuit een collectivistisch en totalitair gedachtegoed. Het individu is van geen tel meer.

Bovendien, het is nog eens zinloos op de koop toe. Want er is namelijk géén toenemend geweld! Er is wel een enorme toename van de media-aandacht voor zinloos geweld. Net zoals er na de zaak Dutroux plots wél aandacht werd besteed aan sexueel misbruik en verdwijningen. En de overgrote meerderheid van de jongeren, we hebben het hier over meer dan 80%, veroorzaakt helemaal geen problemen of geweld. Maar de verplichte burgerdienst zou wel iedereen treffen, dus ook zij voor wie dat helemaal niet “nodig” is (volgens de definitie van Javaux). En waarom gericht op jongeren? Plegers van geweld zijn van alle leeftijden. Waarom worden enkel jongeren gestigmatiseerd? Bovendien, zou het werken? Gaat er minder geweld zijn omdat iemand zich een jaar lang gratis heeft moeten inzetten voor, pakweg, greenpeace? Wel handig voor de NGO’s, gratis werkkrachten én een mogelijkheid om een jongere een jaar lang te indoctrineren.

Het voorstel van Javaux is kortzichtig, moreel verwerpelijk, onzinnig en inefficiënt. Bovendien opent het niet alleen de deur voor misbruik, het IS misbruik.

De grootste vijand van het individu is de persoon die dat individu wil hervormen en beschermen.

2 Comments:

At 30/4/07 21:07, Anonymous Anoniem said...

Het verplicht volgen van een cursus "Simplistisch Denken" zou een oplossing kunnen bieden. De ervaring leert immers dat simplistisch denken uitstekend is om razernij in toom te houden. Enfin, dat hoop ik toch.

 
At 30/4/07 23:19, Blogger David Vandenberghe said...

Legerdienst...slavernij? Naa

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>