29 januari 2007

PS Blijft Negationist Steunen (Vincent De Roeck)

Het is wijd en zijd bekend dat België één van de minst vrije landen is op aarde als het aankomt op de vrijheid van meningsuiting. Sinds het gevaarlijke precedent van het Vlaams Blok-arrest zijn zelfs politieke partijen niet langer vrij om een eigen verkiezingsprogramma op te stellen en te verdedigen als dit indruist tegen de heersende politieke orde. Nochtans vergeten we maar al te vlug dat enkel de absolute vrijheid van meningsuiting de DDR-isering van België kan stoppen. België kent drie wetten die deze vrijheid uithollen. Ten eerste is er het wettelijk verbod op "laster en eerroof" waarbij belediging, kleinering en zwartmakerij in het publiek strafbaar gesteld worden. Ten tweede is er het verbod op het ontkennen van genocide. Ten derde is er ook nog de wet Moureaux die het verbod op racisme en discriminatie omvat.

Meningen die kennis geven van genocide-ontkenning of racisme leiden hierdoor tot strafrechterlijke vervolging. Tegen Vlaams Belang-kopman Filip De Winter loopt er ook al een strafprocedure omwille van enkele uitspraken in de Israelische krant Jewish Week waarbij hij zijn partij als "islamofoob" omschrijft. België miskent het recht op vrije meningsuiting.

Roeland Raes (Vlaams Belang) kwam jaren geleden in opspraak omdat hij de Holocaust geminimaliseerd had. Siegfried Verbeke (voorzitter van het VB-gerelateerde VHO) werd recentelijk veroordeeld wegens het ontkennen van de Holocaust. Beide personen stonden op de payroll van het Vlaams Belang. Toen deze feiten aan het licht kwamen, kon het VB maar niet snel genoeg afstand nemen van deze uitspraken. De financiering van het VHO-studiecentrum vanuit de partij werd stopgezet. Roeland Raes moest ontslag nemen uit de Senaat alsook uit het partijbestuur. Voortaan mogen Raes en Verbeke geen enkel openbaar mandaat meer bekleden. Een dergelijke krachtdadige aanpak schijnt te lonen daar zo op een dergelijke exemplaire wijze aan de buitenwereld getoond wordt dat het VB geen negationistische partij is. Tot op heden blijkt ook uit niets dat het tegendeel het geval zou zijn, wat de anti-loge uitermate betreurt. Het adagium Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok lijkt in deze situatie toch niet zo eenvoudig te zijn. Het is natuurlijk moeilijk dingen te (blijven) zoeken die er niet (meer) zijn.

Dat de Holocaust een gruwelijke mensonterende slachtpartij geweest is, zal niemand ontkennen. Dat de Nazi's tussen de vier en de tien miljoen mensen uitsluitend op basis van hun ethnische, religieuze of andere overtuiging de dood ingejaagd hebben, laat geen ruimte voor twijfel of nuance. Dat de kampen de harde realiteit geweest zijn, zal iedereen beamen. Dat de Holocaust niet ontkend mag worden, is voor iedereen dan ook niet meer dan logisch. De bewijzen zijn te doorslaggevend om hen te kunnen refuteren. Door het tijdsbestek blijven er steeds minder en minder ooggetuigen over, wat in de strijd tegen het "negationisme" wel uitermate rampzalig zou kunnen uitdraaien. Maar geen enkel zinnelijk, integer en weldenkend mens zal het ooit in zijn hoofd halen deze volkermoord te ontkennen of te minimaliseren. Maar is er hiervoor dan wel een wet nodig?

Wat frappant blijft in ons gepolitiseerd denkpatroon is onze immer wederkerende voorkeur voor "goed" eerder dan voor "kwaad" alsook ons geloof in het intrinsieke goede aan elke mens. In onze kruistocht tegen mensontering worden er echter een aantal basisregels met de voeten getreden. Een kleine selectie van misdaden wordt voortdurend gerecycleerd en uitgemolken om aan bewustwording te kunnen doen. De Holocaust wordt het meest treffende voorbeeld van volkermoord en vervangt ook steeds meer de uitgebreidere notie van "genocide". Hierdoor zadelen we andere ethnische zuiveringen - vaak veel gruwelijker en recenter maar op kleinere schaal - op met een achtergestelde tweede plaats waardoor ze vaker vergeten dan herinnerd worden.

Een goed voorbeeld hiervan is de Armeense genocide in het Ottomaanse Rijk tussen 1915 en 1917. In drie jaren tijd hebben de Turken miljoenen Armeniërs louter op basis van hun raciale oorsprong uitgemoord, deels rechtstreeks via werkkampen en einsatzgruppen, deels via uithongering en ontbering, deels via passieve steun aan moordende en plunderende privé-milities. Deze gebeurtenissen zijn zo dramatisch dat deze genocide als volkermoord erkend wordt door het merendeel van landen op deze aardkloot, waaronder België. Enkel Turkije en een aantal vazalstaten weigeren tot op vandaag deze systematische uitroeiing te erkennen als een historisch feit, en dus schuld te bekennen voor hun misdaden. Dit is voor Turkije zelfs een toetredingsvoorwaarde van de EU. Het ontkennen van deze genocide zou in België, volgens dezelfde logica als bij de Holocaustwet, dus ook strafbaar moeten zijn, maar is het (nog) niet.

In november 2005 werd een Brussels regeringslid, Staatssecretaris Emir Kir (PS), door de rechtbank veroordeeld voor het ontkennen van deze Armeense genocide. Kir is van Turkse origine en had deelgenomen aan een meeting van een Turks nationalistische en negationistische groepering, waarop hij tevens een toespraak gehouden had ter ondersteuning van deze organisatie. Op een website was een anti-Kir campagne gestart naar aanleiding van dit “negationisme”, waarna Kir - die als regeringslid onschendbaar is - zelf naar de rechtbank stapte om compensaties te verkrijgen van de website-makers wegens "laster en eerroof". De rechtbank echter oordeelde dat Kir effectief de Armeense genocide ontkende en dat de aantijgingen op de betreffende website correct waren, waardoor er geen sprake kon zijn van laster of eerroof. Emir Kir (PS) staat dus strafrechterlijk gebrandmerkt als een ontkenner van volkermoorder, een negationist pur sang, iemand die perfect past in het rijtje van Roeland Raes en Siegfried Verbeke.

Nochtans greep de PS niet in. In tegenstelling tot het Vlaams Belang koos de PS de kant van zijn mandataris tegen de beslissing van de rechtbanken in. In het parlement werd het ontslag van Kir uit de regering geëist. De PS en zijn vazallen stemden dit echter weg. De motie van wantrouwen werd niet goedgekeurd. De PS, in zijn walgelijke pogingen de moslimgemeenschappen in ons land op te vrijen, vindt het niet nodig om Kir hiervoor te berispen, te sanctioneren of uit de partij te zetten. Kortom, de PS - de spindokter van het beknotten van de vrijheden via allerlei "anti hate laws" - verwijt het Vlaams Belang negationisme in eigen rangen te dogen, terwijl in wezen enkel het VB direct schoon schip gemaakt heeft met dergelijke individuen. Enkel de PS is heden ten dage in België een politieke partij die genocide-ontkenners een spreekgestoelte en zelfs een regeringsfunctie geeft zonder deze te herroepen na duidelijke uitingen van negationisme. Ook de parlementaire motie die de immuniteit van Kir wou afnemen, werd door de PS en zijn sattellietpartijen afgeschoten. In het België van vandaag is er slechts één partij die negationisten huisvest en dat is de PS.


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

8 Comments:

At 29/1/07 15:29, Anonymous Anoniem said...

Zo snel mogelijk dagvaarden, onschendbaarheid ontnemen en veroordelen, en dan staatssecretaris af. De PS blijft zijn vingers verbranden, maar volhardt in de boosheid. Is het opgeilen van de migranten in België dit allemaal waard? Meer dan 50% van de Brusselse PS-verkozenen zijn migranten!

Ook het gedrag van die Kir is schandalig. Weer een reden om geen Turkije bij de EU te nemen.

 
At 29/1/07 17:37, Anonymous Anoniem said...

Vincent, je blijft me verbazen met dit soort teksten. Alhoewel. Eigenlijk verbaas je me niet meer. Je hebt van anti-Turkijepropaganda je doel gemaakt, en dat is je goed recht. Maar niet alle bloglezers beschikken over dezelfde informatie als ikzelf, een Vlaamse Turk, om je leugens en éénzijdige informatie te kunnen nuanceren. Dit artikel is weerom een aanval op de Turkse samenleving en dito denkwijze.

Eenieder is onschuldig tot het tegendeel onomstotelijk bewezen is.

Hieronder herneem ik een tekstje van mij dat in een aantal Vlaams-Turkse blaadjes gestaan heeft. En neen Vincent, geen blaadje van de "Grijze Wolven" of de AEL! Gewoon blaadjes van Turkse verenigingen die integratie zeer belangrijk vinden.

Ik ben als jonge, in het mooie Vlaanderen geboren en getogen, Turk de uiterst gevoelige kwestie over de vermeende genocide op de Armeniërs jarenlang uit de weggegaan, maar zoals wij Turken dat zeggen: "Biçak kemige dayandi." Het mes raakt het bot en het geduld om langer te zwijgen is op. Ik zeg u dit. De Westerse wereld heeft zelf een les in beschaving nodig, maar camoufleert het eigen falen steeds weer door anderen in de beklaagdenbank te duwen. Met name de huidige misdadige politiek van de Verenigde Staten en Israël zijn tot op heden niet in de beklaagdenbank te vinden.

De ontkenning van de (vermeende) Armeense genocide gelijk en strafbaar stellen aan de Holocaust is fundamenteel in strijd met de principes van een vrije, moderne samenleving waarin men gepassioneerd spreekt over het vrije woord als een publieke vrouw over loyaliteit en liefde. U moet met meer deugdelijke bewijzen komen, wilt u Turkije in de beklaagdenbank krijgen. Een overwegend politiek geïnspireerde aanklacht geboren uit linkse en rechtse anti-Turkije-sentimenten is niet voldoende. Voor mij hoeft Turkije niet per se bij de EU. Ik ben namelijk tegen gedwongen huwelijken. Ik geloof in de kracht van wederzijdse liefde.

Het wordt echt een keer tijd dat het Westen de eenzijdige, etnocentrische vooral christelijk geïnspireerde lezing van een Armeense genocide laat varen én hoor en wederhoor toepast in dezen. Gooi alle belangrijke historische archieven open en laat historici en wetenschappers oordelen over de zwarte pagina's van onze geschiedenis, maar laat gluiperige angstzaaiende politici zich erbuiten houden. Laat rechters veroordelen in dit en dat deel van de wereld. Stop het politiseren van de vermeende Armeense genocide. Laat beide kanten uitgebreid aan het woord komen.

De bewijzen voor een genocide zijn niet sterk. Het zijn de laatste jaren vooral de Turken, die bereidheid hebben getoond hun historische archieven open te stellen aan de wereld, maar nu werken de Armeniërs tegen. Een moord kan hebben plaats gevonden, maar het is nog maar de vraag of het moord met voorbedachte rade is geweest. In Turkije is het erkennen van de vermeende Armeense genocide strafbaar in Nederland binnenkort het ontkennen ervan. Zowel Nederland als Turkije hebben een lange weg te gaan en tonen zich een onvolwassen democratie. Het verbieden van een mening zonder de relevante feiten te kennen grenst aan fundamentalisme.

Ik nodig Westerse, Armeense en Turkse historici uit om met wettig en overtuigend bewijs te komen om het tegendeel te bewijzen. Doe gezamenlijk onderzoek naar de historische feiten. Bestudeer de vermeende Armeense genocide vanuit alle mogelijke invalshoeken en voer een eerlijke, nuchtere en kritische academische discussie. Een volk genocide aanwrijven zonder onomstotelijk historisch en voor mijn part rechtelijk verkregen bewijs is in mijn heldere optiek een vorm van rechtstaat-ondermijnend gedrag, democratie-onvriendelijk en een goedkope manier om Turkije buiten de deuren van de Europese Unie te houden.

 
At 29/1/07 20:47, Anonymous Anoniem said...

De organisatoren van de Armeense Genocide - Talat, Enver, Jemal - werden na de oorlog, in 1919 door een Turkse rechtbank berecht en ter dood veroordeeld. De staat Turkije as such heeft dus geen enkele verantwoordelijkheid. De daders werden vervolgd zoals het in een "westerse" democratie hoort.

Voor een interessante bespreking van die rechtzaken door Prof. Vahakn Dadrian (Harvard), zie:
http://ermeni.org/english/vdadrian_harvard.htm

Natuurlijk blijft het raar dat ze enerzijds die drie volkermoordenaars wel veroordeelt, maar anderzijds blijft beweren dat hun misdaad nooit plaats gehad heeft. Natuurlijk verwondert ons dat niet. Het blijven Turken en in hun toetredingsspel moet alles, van eer en fatsoen tot geloofwaardigheid, er aan geloven.

 
At 29/1/07 23:38, Anonymous Anoniem said...

Een allochtoon als burgemeester? Neen zei de PS van Sint-Joost-Ten-Noode.

De PS-leiding mag dan al wel de migranten opgeilen in de grootsteden, maar de militanten denken daar anders over. Zo getuigt althans de uitkomst van de laatste verkiezingen in Saint-Josse.

Emir Kir (de allochtoon van Turkse afkomst die in je artikel gehekeld wordt omdat hij de Armeense genocide ontkent) behaalde op de PS-lijst 1635 stemmen tegen 1591 voor uittredend burgemeester Jean Demannez. Dus 44 stemmen meer als lijsttrekker Demannez. In Wallonië, krijgt diegene met de meeste stemmen op de belangrijkste lijst van de meerderheid, de jure, de burgemeestersjerp. Niet in de regio Brussel waar migranten stemmen mogen aanbrengen en vervolgens moeten genoegen nemen met een tweederangsrol. Niet de verkiezingen zijn bepalend in Brussel wel een handvol apparatsjik som de burgemeester aan te wijzen. De locale PS-afdeling heeft onder leiding van Demannez beslist dat de kandidatuur van Emir Kir, ondanks het plebisciet van de kiezer, niet weerhouden wordt. Zo ziet u maar hoe de socialisten zonder blozen zich manifesteren als ordinaire racisten wanneer hun lucratieve jobs in het gedrang komen. Het gelaat van de PS (basismilitanten) dat we kennen. Eigen volk eerst.

 
At 30/1/07 01:12, Anonymous Anoniem said...

@ De Roeck

U getuigt van moed door een gewaagd onderwerp aan te pakken, zeker in een cultuur die zo intolerant is geworden voor 'afwijkende' of 'onorthodoxe' opinies als die in den Belgique.

Maar, het is wel ontgoochelend te moeten constateren dat u geen EXPLICIET onderscheid maakte tussen moraliteit en legaliteit. U schreef "...dat de holocaust niet mag ontkend worden is dan ook voor iedereen niet meer dan logisch". Ja, vanuit moreel standpunt is dat zeker waar. Echt reeel kwaad ontkennen waarvoor er veel concrete evidentie bestaat, dat is een vorm van morele vaandelvlucht. Maar, juridisch zou dat helemaal anders moeten liggen in een echte 'democratie', want daar ZOU echte vrijemeningsuiting moeten heersen.

De geschiedenis, ook de recente geschiedenis, staat vol met grote en kleine 'holocausten'. Het is dan ook absurd dat de wetgever er 1 uithaalt om in het strafrecht te zetten, en al de anderen negeert. De wetgever verkracht het grondwettelijke individuele vrijemeninsguitingsrecht wannneer hij in gewone wetgeving een 'opiniedelict' schept. Als de rechterlijke macht de wetgever dan niet 'tot de orde' roept dan is het duidelijk dat het systeem van 'checks and balances' niet meer werkt, en dan kan men niet meer echt van "democratie" spreken in den Belgique.

De absurditeit van de huidige situatie wordt mooi geillustreerd door de reactie van de heer Cagamel, een zelfverklaarde "Vlaamse Turk" ( noteer die volgorde, Vlaamse Turk, en niet Turkse Vlaming!), voor wie het helemaal niet "logisch" is dat er een Armeense holocaust zou hebben plaats gegrepen in Turkije, enz...ook al bestaat daar ook veel evidentie voor. Hij is natuurlijk al even weinig een 'democraat' als de Belgische wetgever, want hij zou zich wel kunnen verzoenen met een "verbieden van een mening" als er "relevante feiten" zouden zijn. Men zou voorwaar nog gaan geloven dat men in den Belgique vergeten is hoe geschiedschrijving van kwaliteit tot stand kan komen. Dat vereist een atmosfeer van vrijemenigsuiting waarin "relevante feiten" aan kritiek onderhevig kunnen staan en gradueel soliditeit en overtuigingskracht kunnen verwerven....of verliezen. Wanneer men aan een heersende orthodoxie, een overheid, toelaat van het vrijemingsuitingsrecht te verkrachten dan gaat er van "relevante feiten" niet veel in huis komen, maar wel van dogmatische impositie van 'feiten'.

Ik maak me ook geen enkele illusie hoe die zelfverklaarde "Turk" (ook al is het een Vlaamse) zou omspringen met een arbitraire wetgeving die "belediging, kleinering en zwartmakerij" criminaliseert, als hij aan de macht zou zijn. Dat zou betekenen het selectief beledigen van ondermeer Amerikanen en Joden ("misdadige politiek van de VS en Israel"), maar nooit van moslems, enz... Het is werkelijk bijna onvoorstelbaar voor een 'oude Belg', die vroeger nog democratie heeft gekend in den Belgique, van te moeten constateren hoe de huidige orthodoxie haar opinies als "feiten" of als "waarheid" wil opleggen, op dogmatische wijze via selectieve criminalisering van opinies.

Kortom opiniedelicten zijn typisch voor onvrije moslemstaten, niet voor democratie. Den Belgique vandaag behoort tot Eurabia, en niet meer tot de beperkte subwereld van 'democratie'.

U zit er ook naast, denk ik, waar u beweert dat er maar 1 partij is (de PS) in den Belgique die "negationisten" zou huisvesten. In de absurde selectieve betekenis van de huidge wet misschien wel, maar zeker niet in termen van alle 'holocausten'. Er zullen er wel meer tussen zitten, in vele Belgische partijen, die allerlei grotere 'holocausten' (zoals die van de Mao 'culturele revolutie' of de goelag kampen van Stalin enz...) gemakkelijk zouden kunnen 'minimiseren'

 
At 30/1/07 14:13, Anonymous Anoniem said...

De PS zit inderdaad met zware problemen door hun compleet opportunistische houding ten opzichte van etnische en religieuze minderheden. Op sommige plaatsen zitten er meerderheden binnen fracties die in de verste verte niet als "sociaal-democraat" kunnen worden omschreven laat staan "socialist". Nu, de houding van de andere partijen is uiteraard ook opportunistisch. Zij zullen allemaal hetzelfde doen als de PS als het hen meer postjes kan opleveren. Maar voorlopig spant de PS toch wel daadwerkelijk de kroon.

 
At 30/1/07 14:44, Blogger David Vandenberghe said...

Eén opmerking: Op de vooravond van de regionale verkiezingen (2004) toonde de RTBF een reportage over het 'gevaar dat de democratie' loopt vanwege het Vlaams Belang. U kent hem wel, de typische oudere wereldverbeteraar van journalist, soit. In die reportage ging men 'en stoemelings' naar het partij HQ van het Vlaams Belang, place madou, en rararaa...zien ze daar Roeland Raes werken. Dat werd natuurlijk gebruikt om het antisemitisme dat emaneert uit het Vlaams Belang extra goed in de verf te zetten, moet als bijkomstig beeld van het 'jaren 1930 scenario te versterken.'

 
At 30/1/07 21:53, Anonymous Anoniem said...

'Dat de Nazi's tussen de vier en de tien miljoen mensen uitsluitend op basis van hun ethnische, religieuze of andere overtuiging de dood ingejaagd hebben, laat geen ruimte voor twijfel of nuance.'

Hebt ge op uw 21e al die boekskes over de holocaust al gelezen? Of is't ook maar van horen zeggen?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>