5 januari 2007

I ain't seen a good lynching in years, zei ooit Tom Lehrer (victa placet mihi causa)

.
Wat ik nooit eerder deed of wilde doen, was naar terechtstellingen kijken. De gelegenheid heeft zich in mijn leven ook niet vaak voorgedaan. Er waren de vijf Baskische vrijheidsstrijders (Tixi, één van hen) die Franco liet wurgen, maar daar waren geen beelden van. Als de gelegenheid zich later voordeed, door het www, dan ging ik er niet op in. Zo zag ik niet de rituele slachting van Nick Berg, noch die van zijn latere lotgenoten, en ook was ik niet in Amsterdam toen Theo van Gogh zijn voorgeschreven lot van ongelovige onderging, en daarbij enkele verzen uit de koran op zijn borst gestoken kreeg.
– overigens legde vandaag in de Verenigde Staten een nieuwgekozen democratisch parlementslid, Keith Ellison van naam, de eed af op dat boek, en ik meen dat men enkel op grond van dát feit zijn parlementaire onschendbaarheid meteen weer dient op te heffen. Enige consequentie kan geen kwaad. Er zijn tenslotte, behalve Mein Koran, wel meer boeken waar sommige mensen bij willen zweren, en waarin eveneens tot moord, zelfs tot genocide wordt aangezet, maar die boeken vallen tot veler voldoening al een tijd onder de strafwet –
De terechtstelling van Saddam Hussein zag ik eerst in de officiële versie, zonder klank, en daarna pas, zoals velen de snuff movie mét klank. Dat laatste was pijnlijk, maar leerzaam.
Het was natuurlijk onverstaanbaar wat er allemaal geroepen werd, onder het geflits van de lampen, maar in bv. Engelse kranten kreeg je een vertaling van alle kreten die boven het gejoel uitstegen. Het schouwspel was ongeciviliseerd, zoals alle terechtstellingen, ook als die “clean” verlopen, zoals dat bij onze beschaafde, en technisch zo onderlegde Atlantische bondgenoten meestal het geval is, naar het schijnt.
De waardigste en moedigste man die ik op de beelden heb gezien was Saddam Hussein. Je kunt daar niet omheen. Die vaststelling zegt dan niets over zijn vroegere misdaden, die op dit heilige moment van geen tel meer waren, maar is het gevolg van de lafheid van alle andere aanwezigen – en in dit geval ook van de afwezigen, de opdrachtgevers in Washington en Texas. Dat het Hussein niet eens werd vergund om zijn gebed af te maken kun je misschien nog als een genadige beslissing zien, en al schokte ook dat mij, voor hem maakte het geen verschil meer.
Na een mensonwaardige arrestatie, door aliens leek het mij [*], en na een onwaardig proces, waarbij enkelen van Hussein zijn advocaten werden vermoord in wellicht het best beveiligde deel van heel Irak – wat meteen aangeeft hoe competent en dapper Rumsfelds special forces wel zijn – was de terechtstelling het logische vervolg, en niet eens veel schaamtelozer dan wat voorafging. Een aanwezige "rechter" vond het publiek zelfs prijzenswaardig omdat zij met dansen hadden gewacht tot het luik gevallen was.

Deze terechtstellingspartij zorgt nu voor veel internationale opwinding. De UNO heeft naar het schijnt aangedrongen op een rustige en serene atmosfeer bij de volgende terechtstellingen.
Maar dat wraakzuchtige sfeertje in Irak verschilde wellicht niet eens veel van wat er plaats had in Gent, in 1945, toen Leo Vindevogel in de Nieuwe Wandeling [**] naar de executiepaal stapte, en onderweg werd uitgescholden door mensen die daarna als deftige burgers door het leven zijn gegaan.
[*] Over de infantiele kreet van de Untermensch L.Paul Bremer III : "Ladies and Gentlemen ... we got him!" schaamt iedereen zich die beschaving kent.
[**] Waar ook zijn vrouw en kinderen waren opgesloten. Op zijn verzoek om hen toch voor de duur van zijn terechtstelling over te brengen naar een andere gevangenis werd niet ingegaan.

9 Comments:

At 5/1/07 05:50, Anonymous Anoniem said...

Ik zie een kleine verbetering. Er is minder nodeloos scheldproza, maar sommige van de uitgedrukte ideeen blijven 'onwerelds', en andere zijn ronduit vals.

1) Het scheldproza blijft beperkt tot de woorden "lynching en Untermensch".

-- De Saddam executie was geen "lynching", maar wel een executie, na een redelijk (onder de omstandigheden), maar imperfect, juridisch proces door een 'democratisch' verkozen overheid. Over de schuld van Saddam bestaat geen enkele twijfel. Het is misschien spijtig dat wij westerlingen niet de 'luxe' meer krijgen van hem voor zijn grootste misdaden berecht te zien worden (hij werd tenslotte veroordeeld in deze eerste 'zaak' voor een specifieke en relatief-kleine massamoord onder zijn talloze misdaden), maar de Irakezen kunnen ook wel goede argumenten aanhalen waarom men er best vlugger een einde aan maakte om aan een nieuwe 'pagina' te kunnen beginnen. Een "lynching" refereert normaal naar een 'onmiddelijke' terechtstelling, zonder een redelijke juridische procedure, en met de verdere implicatie van mogelijke onschuld. Beide criteria van "lyching" zijn hier niet toepasselijk. Tussen de arrestatie van Saddam en zijn terechtstelling is er een gans jaar verlopen, en zijn 'sympathisanten'hebben lang genoeg een loopje kunnen nemen met 'gerechtigheid'. Er bestaat ook geen greintje van twijfel omtrent Saddaamse 'schuld'. Het zou dus veel eerlijker zijn om van een "executie" te spreken, dan het meer-sentimentele woord "lynching" te gebruiken dat hier een vervalsend beeld schetst.

-- Bremer een "Untermensch" noemen is kinderachtig en kleinzielig.

2) Er was niets "mensonwaardig" aan de arrestatie van Saddam. Integendeel, die arrestatie droeg in een zekere zin bij tot een marginaal herstel van menselijke waardigheid. Het is natuurlijk heel gemakkelijk voor salon kritikasters, die zelf nooit een vinger zullen (moeten) uitsteken om het totalitarisme in de wereld te bestrijden, en die teren op de inspanningen van anderen daaromtrent, van met dergelijke 'zware' woorden af te komen. Dat is wel uiterst 'goedkoop', maar niet eerlijk, want disproportioneel en niet-contextueel. Ik maak me geen enkele illusie hoe de heer Vanfraechem Saddam zou hebben kunnen 'arresteren' op "menswaardige" wijze.

3) U doet ook de waarheid geweld aan op 2 specifieke punten. Ofwel doet u dat bewust en dan liegt u, ofwel parroteert u weer uit vervalsende bronnen.

-- De verwijzing naar die opmerking van een "rechter" is fout. In feite, die rechter deed zijn beklag over het gedrag van sommige 'ambtenaren' van het betrokken Iraakse ministerie tijdens de executie, en dat heeft ook direct bijgedragen tot een officieel onderzoek door de Iraakse overheid. Ik maak me geen enkele illusie over de incapaciteit van Belgische ondankbare nihilisten (die veilig zijn opgegroeid onder de 'pax americana' in de eerste decaden na de 'verwijdering' van onze eigen meest-recente kortstondige vorm van totalitarisme) om een realistisch oordeel te kunnen vormen over het gedrag van mensen die juist door een onnoemelijke tirannie van dertig jaren zijn gegaan.

-- De UNO mag gerust "aandringen op een rustige en serene atmosfeer" bij de volgende terechtstellingen, maar dat zijn goedkope woorden. De UNO heeft er niets toe bij gedragen om Saddam 'gerechtigheid' te brengen, en heeft hem in feite lang de hand boven het hoofd gehouden, terwijl hij geregeld de pretentie van UNO 'internationaal recht' doorprikte als een ballonnetje, en de Fransen en de Russen zich dan nog wel verrijkten ook bij die 'doorprikkingen'. De UNO is zelf onmiddelijk 'gaan lopen', nadat hun hoofdkwartier getroffen werd door een bom, en heeft dus concreet niets bijgedragen om tot "rustige en serene" executies te kunnen geraken. Het was niet anders in Roeanda, Srebernitsa, en zovele andere plaatsen. De UNO staat voor het verkopen van 'goedkope woorden' en dikwijls voor het legitimiseren van 'nondemocraten'. Maar er is misschien beterschap op komst. De nieuwe secretaris-generaal van de UNO heeft er reeds op gewezen dat berechting en executie een kwestie is van de lidstaten. Een reden te meer waarom men zich zou moeten bekommeren over de echte natuur van politieke bestellen in die lidstaten in plaats van goedkope woorden te verkopen. De implicatie van de verklaring van de nieuwe UNO secretaris-generaal is misschien ook dat de bedenkingen daaromtrent van naief-linkse salonkritikasters in hun zetels misschien niet erg 'realistisch', noch 'objectief', zouden kunnen zijn. Slechts nieuws voor de Grote Satan-bashers in Teheran en Brussel misschien?

 
At 5/1/07 12:26, Anonymous Anoniem said...

Als ik het gros van de media zo overloop, krijg ik sterk de neiging om een soort van "Saddam-Fanclub" op te richten, iets in de aard van wat Elvis P tebeurt viel. Om te beginnen een oproep tot al die Belgen die enkele jaren terug naar Irak trokken om daar als levend schild voor Saddam te dienen : Wilt u lid worden van deze fanclub ? De legende Saddam kan best gespiegeld worden aan Elvis. Is Saddam dood ? Eens, op een mooie dag, staat Saddam opnieuw voor ons, als een echte vader iedereen omhelzend, ons vergassend (pardon), verrassend met een gratis bezoek aan zijn harem. Was Saddam fout ? Welk staatshoofd begaat al eens niet een misstap ? Komaan zeg. We nemen onze klak in de hand, vouwen de handen, en buigen eerbiedig het hoofd. Wel in ons landeke blijven, want anders nodigt die ontblote hals...

 
At 5/1/07 12:54, Anonymous Anoniem said...

@willy: ik verdedig Saddams misdaden niet, die zijn er wel degelijk en daarbij was Westerse steun niet afwezig, om het zo te zeggen; wat ik wel weet is dat hij de theocraten altijd heeft bestreden, weze het om zelf een lekendictatuur in stand te houden. De misdaden van Saddam kunnen echter niet ingeroepen worden door de VS, want dan moeten die wel héél veel régimes aanpakken, te beginnen bij Saoudi-Arabië. En het komt de VS tenslotte goed uit dat de vieze potjes gedekt zullen blijven, die al stonken van tijdens de eerste Golfoorlog, en daarmee bedoel ik niet die van Bush sr, maar de strijd om de Chat-el-Arab met Iran.
Verder ben ik een principiële tegenstander van de doodstraf(al was het maar omdat zij noodzakelijkerwijs martelaren maakt, zou een cynicus kunnen toevoegen).

 
At 5/1/07 15:31, Anonymous Anoniem said...

Of de terechtstelling van Saddam Hoessein mensonwaardig was weet ik niet. Wat ik mij afvraag is waarom van talloze mensonwaardige daden die dagelijks worden begaan en waarvan de slachtoffers onschuldige beschaafde mensen zijn juist dit geval naar voren wordt gebracht. Om de VS aan te klagen heeft men Saddam niet nodig. Daarvoor is materiaal genoeg voorhanden. Als dit stukje onder een stapel van 20 andere dergelijke stukjes lag zou ik het een goed stukje vinden. Door het bovenop de stapel te leggen geeft u Saddam Hoessein aandacht die hij niet verdient. Dit stukje doet mij denken aan advocaten die zich geroepen oorlogsmisdadigers te verdedigen onder het mom dat iedereen recht heeft op verdediging. Een beklaagde die geen advocaat kan betalen krijgt een advocaat pro deo. Ik zie niet in waarom voor een oorlogsmisdadiger waarvan de misdaden vaststaan een pro deo advocaat niet goed genoeg zou zijn.

 
At 6/1/07 05:08, Anonymous Anoniem said...

@Willy

1) Ik vind de vergelijking met een Elvis presley fanclub ten zeerste wansmakelijk, zelfs wanneer u sarcasme wil uitdrukken ten aanzien van de "Saddam fanclub" onder het gros van de media. Het berust waarschijnlijk op onbegrip omtrent de realiteit van het terreurregime van Saddam. Die fanclub is een duidelijke indicatie van hoe erg het wel gesteld is met de culturele en morele verloedering die onze cultuur teistert in haar huidig stadium van naief-linkse en moreel-relativistische orthodoxie.

@ Victacausa

2) Natuurlijk verdedigt u "Saddam's misdaden" niet, ook al kan ik me niet van de indruk ontdoen dat u maar slechts een klein deeltje van die ijsberg kunt zien, of er van op de hoogte zijt. Echter, vermits de 'schuld' van Saddam zo vast staat als een paal boven water, is er geen enkele goede reden om zijn executie aan te grijpen om met de meute mee te huilen en van u over te geven aan een beetje goedkope Grote Satan bashing. Dat plaatst u ongeveer op hetzelfde mentale en morele niveau als de ayathollahs en de 'Arabische straat'. Daarenboven zou u zelf nooit een vinger uitgestoken hebben om Saddam 'gerechtigheid' te brengen. Waarom anderen dan blameren die daar wel concreet toe hebben bijgedragen?

3) Het is een sprookje dat Saddam "altijd de theocraten heeft bestreden". Saddam bestreed iedereen die zijn absolute machtspositie kon bedreigen, maar heeft ook met iedereen 'meegeheult' als het in zijn kraam paste. Er is een scherp contrast tussen zijn regime voor de eerste Golfoorlog en daarna. Na de grote vernedering in het Koeweit-debacle van 1991 is Saddam aan zijn 'religieuse periode' begonnen. Dat reflecteerde zich in zijn publieke klederdracht, zijn moskeeen bouwperiode, zijn mekka bezoeken, zijn 'alliantie' met bepaalde figuren uit radikale islamistenkringen (buitenlanders natuurlijk, want intern dulde hij geen enkele potentiele nonBaath centra), enz....

4) Het is waar dat de Fransen hem een atoomcentrale (Osirak kernreactor) hebben bezorgd, maar gelukkig hebben de Israelis die kapot gebombardeerd in de vroege 1980's. Gelukkig maar. Zoniet waren de Saddaamse oorlogen met Iran en Koeweit helemaal anders verlopen.

Naast de ongelooflijke dagelijkse brutaliteit van het Baath regime (en ik zal u de onnoemelijke details besparen van de initimidatie 'technieken' om iedereen in het gareel te houden), en naast de 1.5 miljoen slachtoffers van zijn 2 externe oorlogen, zijn de grootste wandaden van Saddam: (a) de genocidale anfal campagne tegen de Koerden, (2) de 'verstikking' en quasi-vernietiging van de moeras-Arabieren in het zuiden, en (3) de brutale onderdrukking van de shiiete opstand na het Koeweit debacle. Die drie tesamen kunnen misschien voor nog eens 800.000 slachtofers tellen. Het is absurd van te beweren dat Saddam "westerse steun" ("niet afwezig") zou gekregen hebben bij zijn wandaden. En de verwijzing naar Saudi Arabia is al helemaal irrelevant bij een beoordeling van de 'schuld' van Saddam. De argumentatie voor de verwijdering van het Saddam regime berustte op drie pijlers, i.e. morele gronden, juridische gronden (afdwinging van 'internationaal recht', inclusief de verbrekingen van wapenstildstandsakkorden van 1991), en veiligheidsgronden. Serieuse mensen kunnen daarover van mening verschillen. Maar het feit dat er vele gradaties van tirannieke regimes bestaan elders in N-Korea, China, Birma, Saudi Arabia, enz...doet niets af van de schuld van Saddam, en levert geen enkele justificatie voor Grote Satan bashing in de contekst van de Saddam executie. Als u het Saudi regime zou willen verwijderen, dan zal ik u zeker niet tegen houden, en ik zal er u ook niet voor nodeloos bashen met absurde irrelevante 'argumenten'. Het is toch niet omdat er in Belgie nog veel andere kinderverkrachters en moordenaars rondlopen dat men Dutroux zou moeten laten 'gaan'?

5) Principiele oppositie tegen de doodstraf KAN respectabel zijn. Ze is dat doorgaans niet, vooral wanneer ze uiterst selectief wordt uitgedrukt (zoals hier duidelijk het geval is). Ze is ook 'onwerelds', wanneer ze vanuit een salonzetel wordt uitgedrukt door iemand die zelf geen enkele inspanning moet leveren om massale wandaden te beletten. Doorgaans is "principiele oppositie" eerder een uiting van goedkope woorden door 'morele poseurs' die met de kop in de grond zitten ten aanzien van concrete morele dilemmas. Wanneer Karel De Gucht of Louis Michel geen vinger wilden uitsteken toen er massamoorden en etnische zuiveringen plaats grepen in de Europese balkan, hebben zij dan een morele poot om op te staan bij het beklagen van de executie van een massamoordenaar in Irak? Goedkope woorden is iets heel anders dan een serieuse moraal. En, wanneer u achter uw goedkope woorden van "principiele oppositie" eraan toevoegt "al was het maar omdat zij noodzakelijkerwijs martelaren maakt", dan zijn er maar 3 conclusies mogelijk: ten eerste dat u de term "principieel" niet verstaat, ten tweede dat u de term "martelaar" ook niet goed verstaat, en ten derde dat u politiek slecht kunt vooruitzien (want niets zou de sunni rebellie meer kunnen versterken dan het vooruitzicht op een mogelijke 'restauratie' van het Saddam Baath regime).

@ Hendrickx

Welk materiaal heeft u voorhanden om "de VS" aan te klagen? Ik vermoed dat dat wel uit westerse perverse zelfhatende bronnen zal komen. En u spreekt van "onschuldige beschaafde mensen" als slachtoffers? Het feit dat u naast het adjectief "onschuldige" het woordje "beschaafde" plaatste, doet me vermoeden dat uw moraliteit al niet veel beter zal zijn dan die van de heer Vanfraechem.

 
At 6/1/07 12:15, Anonymous Anoniem said...

Mijnheer Vanfraechem, uw taalgebruik ("untermensch" e.d.), uw suggestie dat Bush hiertoe opdracht heeft gegeven (alsof de Iraakse sjiieten dieren zijn die geen eigen wil hebben), uw oordeel dat de arrestatie van de brutaalste Stalin-imitator van zijn generatie "onwaardig" is, samen met uw alomverspreid anti-amerikanisme (terecht omschreven als het antisemitisme van het begin van de 21ste eeuw), nopen mij ertoe om op u de reductio ad hitlerum toe te passen.

Waarom gaat u niet naar Karinthië, daar kan u op het landgoed "Berenthal" een persoon vinden die uw opvattingen deelt, inclusief de voorliefde om thee te gaan drinken met Saddam.

Wanneer gaat u een artikel schrijven waarin u alle problemen aan het "joodse ongedierte" wijt ?

 
At 7/1/07 23:24, Blogger Marc Vanfraechem said...

@geachte petrus,
ik zal u zeker een antwoord geven, maar op dit moment ontbreekt mij de tijd. Overmorgen, ofwel de dag daarop, kan ik antwoorden.

 
At 11/1/07 16:53, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Petrus, dat ik het woord Untermensch gebruik is geloof ik verdedigbaar, misschien zelfs logisch, want van hetzelfde laken een pak: de Amerikanen zelf hebben al langer de gewoonte om hun (wisselende) tegenstanders onder te brengen bij het Absolute Kwaad (een categorie uit de metafysica), ofwel hen te zien als minderwaardige wezens, Untermenschen dus.
Dat was zo in Vietnam (misschien zegt de naam Westmoreland u nog iets). Dat was zo onder Reagan later, en dat is altijd zo gebleven. Zelfs een halve heilige als de chiliast Carter bezondigde zich aan zulke zaken.
In Irak hadden de Amerikanen, lang voor Abu Ghraib, hun tegenstanders al gereduceerd tot speelkaarten, een vulgariteit die ook nog eens contraproductief was, want veel vrienden zullen zij daarmee niet hebben gemaakt, ook niet onder de meest rabiate Iraakse tegenstanders van het Baathregime.
Dat de Amerikanen niet achter die hele executie-operatie zouden zitten beweert u. U gelooft blijkbaar in het fabeltje dat er in Irak een echte regering aan de macht is. Doet u maar, wat mij betreft, zolang u niet concludeert dat iemand die géén geloof hecht aan die praatjes …tegelijk ook zegt dat Irakezen dieren zijn. Die conclusie is hopeloos belachelijk. Ik spreek over reële machtsverhoudingen.
Wat er onwaardig was aan die arrestatie van Saddam, waren bijvoorbeeld de beelden waarin zijn gebit aan de wereld werd getoond. Alle legers, in alle oorlogen begaan nutteloze sadismen, maar wat mij in dit geval tegenstond was de steun van de burgerlijke oversten van de militairen, en daar was Bremer een deeltje van.
Uw opmerkingen over anti-semitisme veracht ik, niet enkel omdat zij nergens op slaan noch ergens uit volgen (gaat u na op mijn blog hoeveel joodse auteurs, critici &cet ik citeer, omdat ik hen bewonder), maar ook omdat u anti-amerikanisme gelijkstelt aan anti-semitisme. Hier bewijst u geen van beide begrippen op hun waarde te kunnen beoordelen.

 
At 11/1/07 18:36, Anonymous Anoniem said...

@ Vanfraechem

1) Het is merkwaardig dat u meent dat (uw) 'slecht gedrag' "verdedigbaar" is in reactie op andermans slecht gedrag. Iemand anders als "minderwaardig" (in de zin van minderwaardige mens) beschouwen, evenals nodeloos (en infantiel) schelden, zijn ongetwijfeld vormen van slecht gedrag.

2) Het is nog merkwaardiger dat u uw 'slecht gedrag' laat berusten op VERMEEND slecht gedrag van anderen. Het is zonder meer belachelijk van "DE Amerikanen" te willen beschuldigen van alle tegenstanders onder het "absolute kwaad" te brengen. Uw simplistische (en absoluut nietszeggende) oneliner affirmatie over 'Vietnam, Reagan, Carter' - de zoveelste indicatie van irrationeel antiamerikanisme als obsessie - doet eerder vermoeden dat het u is die het etiket van "absolute kwaad" blijkt te willen plakken op "de" Amerikanen. Het is niet omdat Amerikaanse politiekers regelmatig 'kwaad' durven erkennen (of onderscheiden) voor wat het is, in tegenstelling met anderen die dat niet (meer) kunnen, noch willen, dat u hen gerechtvaardigd met dergelijke etiketten zou kunnen bekleven. Vandaag proberen Amerikanen democratische kansen te geven aan Irakezen, zoals ze die ook aan ons vroeger hebben gegeven. En het feit dat ze nu een genocidale burgeroorlog tussen sunnis en shiieten proberen te beletten, evenals de Koerdische zelfdeterminatie verzekeren, dat is in wezen een nobele onderneming. Uw permanent aan de zijlijnen te staan schimpen op degenen die concrete inspanningen leveren om echt kwaad te bestrijden in de wereld, is moreel bekeken oneerlijk en laf gedrag. U lijkt volkomen onbekwaam om tegelijkertijd positieve en negative kanten te kunnen zien aan een serieuse problematiek. Het is allemaal eenrichtingsverkeer bij u. Van zwart-wit denken gesproken!

3) U doet niet anders dan permanent scheldwoorden op een rijtje zetten en etiketten plakken (in de zin van vermeende 'slechte motivaties' toeschrijven, selectief aan de Amerikanen natuurlijk). De jonste betreft die "speelkaarten". Ook uw verwijzing naar "Abu Ghraib" getuigt van uw steeds opnieuw parroteren uit naief-linkse anti-amerikaanse mediabronnen, en van uw incapaciteit om gebeurtenissen proportioneel en contextueel te kunnen beoordelen. Wat was "Abu Ghraib"? Een paar jonge gevangenisbewakers die zich wat 'amuseerden' met onnozeliteiten, die eerder vergelijkbaar zijn met wat uitdehandgelopen 'doop'-amusementen onder Leuvense studenten in Belgie. Inderdaad, het was een "vulgariteit". Niettemin werden de betrokkenen (en hun overste, de vrouwelijke generaal die toen AG bestuurde, en die van de onnozele feiten niet op de hoogte was) er zwaar voor bestraft. Dit allemaal in de kontekst van een vuile en 'asymmetrische' oorlog, en u komt af met zulk een opgeblazen 'detail' om "DE" Amerikanen te verwijten van anderen als "speelkaarten" te beschouwen. U zijt even 'doorzichtig' als eender welke irrationele ideologisch-geinspireerde 'hater' en propagandist.

4) Het is absurd van "de" Amerikanen te blameren voor het gedrag van joernalisten. En het feit dat u zelfs met zulk een detail als "het gebit tonen van Saddam" " afkomt getuigt dat u alle zin voor proportionaliteit heeft verloren, vooral omtrent de begrippen "absoluut kwaad" en "echte slachtoffers".

5) Tenslotte, ik kan u op 1 punt bijtreden. Inderdaad, uw manifest en irrationeel anti-Amerikanisme heeft (waarschijnlijk) niets te maken met anti-semitisme.

Marc Huybrechts

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>