3 januari 2007

De Verboden Stad (Vincent De Roeck)

Als echte liberalen, wars van alle partijpolitieke en "progressieve" spelletjes, is de vrijheid om zonder veel staatsbemoeienis en regeltjes ons enig leven op aarde te kunnen volmaken niet enkel het doel maar ook de conditio sine qua non van een "vrije" samenleving. Ik erken de basisidee van concurrerende vrijheden en het sociaal contract dat we manu militari opgedrongen krijgen vanwege de "overheid" maar in deze situatie is het volgens mij niet van toepassing. Het regime van burgemeester Louis Tobback heeft een geheel nieuwe betekenis gegeven aan het democratische ideaal van het "contrat social". De 50,000 niet-stemgerechtigde inwoners, de studenten, moeten het ontgelden. Gisteren werd de nieuwe gemeenteraad van "Tobbackograd" geinstalleerd. Grote roerganger Tobback kreeg een nieuw mandaat voor zes jaar "Big Brother"-tirannie. De VLD - in Leuven de enige studentvriendelijke partij - werd gedecimeerd in de laatste verkiezingen.

Elke Leuvenaar heeft zijn woonsten in het centrum omgevormd tot huisjesmelkerijen, ook wel "koten" genoemd, zijn gelijkvloers tot cafe, eethuis, nachtwinkel of pitabar. Nu verwijten diezelfde Leuvenaars ons - de studenten - dat we durven uitgaan en "lawaai" maken in net die etablissementen die ze zelf in het leven geroepen hebben en waarvan ze maar al te graag maandelijks hun winsten opstrijken. De grote hamvraag van verantwoordelijkheidszin gaat ook vice versa op. Studenten hebben Leuven groot gemaakt. Studenten hebben Inbev/Interbrew groot gemaakt. Studenten hebben deze stad een schitterende atmosfeer en ambiance geschonken, een dynamisme second to none. Leuven was, is en zal zonder de studenten steeds een veredeld provinciestadje blijven. Leuven heeft het tot zijn plicht gemaakt om onder het huidige SPa-stische regime het studentenleven te verguizen en af te doen als iets slechts, als iets zonder ook maar enige meerwaarde.

Enkele weken geleden had ik de pech om voor de fuifzaal Rumba eventjes op straat neer te zitten toen ik door een passerende combi - er passeert in Leuven steeds een politiewagen - gesommeerd werd onmiddellijk recht te gaan staan en ofwel naar binnen ofwel naar huis te gaan. Als burgerrechtenliefhebber heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om met de politie eens van gedachten te wisselen. Ook die politiemannen zouden liever achter criminelen aanzitten dan de heilige nultolerantie te moeten toepassen tegen de studenten, de levensader van Leuven.

Ook de administratieve boetes zijn schandalig en dit niet zozeer door de bedragen maar wel door het mechanisme waarbij geen enkele rechtbank beslist over het lot van de burgers maar enkel een ambtenaar die ongetwijfeld enkel promotiekansen heeft binnen de administratie pro rata zijn uitgeschreven boetes. De rechten van de verdediging - het woord van een student is wettelijk van minder waarde dan dat van de agent in kwestie - worden hier dan ook met de voeten getreden. In zo'n samenleving kunnen dictatuur en totalitarisme nooit veraf zijn.

Binnen de "Ring der Traagheid" ligt nog steeds "Fort Leuven" waar de politie op bevel van mijnheer Louiske de plak zwaait in de mooiste KGB- en Gestapo-tradities. Knap gedaan Leuven, wieg der wijsheid.

9 Comments:

At 3/1/07 21:55, Anonymous Anoniem said...

Beste Vincent,

ik weet niet juist wat de bedoeling is van deze scheldproza, maar de frustratie druipt ervan af en de werkelijkheid is weeral heel anders/ genuanceerder dan u het hier vanuit uw (blijkbaar) gekoesterde slachtofferpositie voorstelt.

Een paar puntjes ter overweging:
1. elke Leuvenaar is huisjesmelker en heeft z'n woonst tot kot of pittabar omgevormd. De waarheid is anders: er is een duidelijke toename van het aantal koten in de binnenstad en van de pittabars (dit laatste zoals in geheel Belgie). Maar als je het eigenaarschap van deze 'opbrengsthuizen' (dixit het vrijemarkt-denkende eigenaarssyndicaat) erop na slaat dan zal je merken dat deze veelal van buiten Leuven zijn, vanuit geheel Vlaanderen. Vele (bv Westvlamingen) zien dit als een mooie investering, en handig als hun kinderen op kot gaan.
De woningprijzen stijgen het sterkst in Vlaams-Brabant, meer specifiek in Leuven.
2. Als gevolg van bovenstaande ontstaat er (ook mede door druk vanuit Bsl) een sociale druk en uitwijking van jonge 'autochtone' Leuvenaar naar buurgemeentes (veelal richting taalgrens en Tienen).
Meer zelfs, een groot deel van de huidige Leuvenaars (kernstad + randgemeentes) zijn "studenten die zijn blijven hangen" (die gemid hoger opgeleid zijn en beter inkomen hebben). Blijkbaar delen ze je mening toch niet over deze dictatuur vermits ze 'm zelf stemmen;-).
3. De VLD is de enige studentlievende partij, maar helaas gedecimeerd. Twee vraagjes: wat is dat studentenvriendelijk? Wie zijn die goede studentvriendelijke VLD-kandidaten en bestuurders?
De Leuvense VLD heeft, helaas, gekozen voor gefrustreerde en onbekwame tweederangs politici die zelfs in eigen rangen niet au serieux worden genomen als kopman/-vrouw, vb: (Hend)Rik Daems, Patricia Ceysens (ik wil Kindekens zelfs niet als vb gebruiken). Maar belangrijker is nog dat die ook geen echte contact hebben met de Leuvenaars. De waarheid is dat de meeste andere partijen in Leuven wel degelijk een goed uitgebouwd lokale partij-afdeling hebben met vele contacten, zelfs een nationaal kleine partij als Groen!. Hierin zit de belangrijkste reden voor het barslechte resultaat in Leuven (naast een aantal nationale thema's die dit nog versterkten).
4. Het gekanker en gescheld van de liberale studenten vereniging(bv: website louistobback.be) mag dan wel een ludieke studentikoze actie zijn, in realiteit werkt ze contraproductief en levert ze de huidige coalitie veel sympathie op ... ook bij studenten of ex-studenten. Ga maar eens buiten je eigen vereniging je oor te luister leggen.
5. Als 'autochtoon' maar uitgeweken Leuvenaar verbaas ik me er toch telkens over dat er zo veel en zo graag geklaagd wordt over het 'anti-studentenbeleid'. Na een paar jaar in Antwerpen, Brussel en nu Gent gewoond te hebben kan ik je met grote zekerheid bevestigen dat deze andere steden een minstens even streng 'anti-studentenbeleid' voeren, jawel ook daar zijn er (ergelijke) politiecontroles tegen studentenactiviteiten. Hiermee pleit ik niet voor streng beleid tgo studentenfuiven ed, maar wil ik het geklaag nuanceren.
vb: Zeker ook in het liberale/ paarse Gent, er bestaan kwasi geen fakbars (zelfstandig uitgebaat) en botst elk initiatief of gesprek in die richting op een stevig liberaal front van middenstand en stadsbestuur.

Dus als je iets wil doen aan 'de socialistische dictatuur' in Leuven, help de lokale VLD zich beter organiseren. Zoek liberale kandidaten die echt in het lokale bestuur geinteresseerd zijn (en niet als depanage voor mislukte nationale carrières) en ondersteun ze door goede dossiers helpen op te bouwen (dit eerder dan 1X om de 6jaar met one-liners). Op deze manier kan er ook een werkelijk liberaal en geloofwaardig alternatief gevormd wordt (je hebt 6 jaar).

Verbreed de VLD weg van de bekrompenheid van louter de middenstand. In een stad waar er vele middenkaders uit grote bedrijven wonen, heb je een natuurlijk biotoop waar je toch kandidaten zou moeten kunnen vinden. Durf de tweederangsfiguren te laten vallen; zij zijn de oorzaak van het verlies, niet de anderen.

Wil je 'de huisjesmelkerij' aanpakken, richt je frustratie dan tegen het eigenaarssyndicaat in plaats van de lokale bewoners; richt je dan tot de Vlaamse regering en ijver voor meer investeringen in studentenbehuizing (noot: ook in Bsl; vele Brusselse studenten komen in Leuven op kot omwille van beperkt aanbod, 'angst' grote stad, ...).

Vriendelijke groeten, Jean

 
At 3/1/07 23:49, Blogger David Vandenberghe said...

Waarom schrijft ge u als student niet in als inwoner van Leuven? Dan heb je ook u zeg. Daar ligt eerder het probleem. Als ik mij niet vergis zou je dan niet meer ten laste zijn van uw ouders, dus geen kindergeld. Het ene weegt op tegen het andere. Zou men u dan dubbel stemrecht moeten geven? Eentje in uw thuisgemeente & één in uw kotgemeente? Nope. Oplossing is simpel: inschrijven in uw kotgemeente of wetgeving aanpassen met een extra voorziening voor kotstudenten "'nog steeds te laste'.

 
At 4/1/07 09:08, Anonymous Anoniem said...

Vincent, ik laat normaal graag begaan, maar deze post siert u weinig, o.m. owv de feitelijke onjuistheden. Inhoudelijk werden er reeds goede reacties gepost, die ik onderschrijf.
VLD heeft landelijk sowieso een slechte beurt gemaakt door haar sterk huichelachtige top (pardon: officieel heet het door JMDD), en - onder ons gezegd en gezwegen -ook de lokale top stelt niet veel voor. Patricia Ceysens...hmm
In de campagne waren studenten daarenboven een complete non-issue, noch postief, noch negatief. Het LVSV initiatief omtrent Tobby vond ik wel leuk, en heeft mi de campagne hoegenaamd niet beïnvloed, ook niet ten slechte voor de VLD.
Enfin. Nog een leuke: in DS van afgelopen weekend kon ik lezen dat volgens (Hend)Rikkie Daems de waarheid zo zit: "toen ik kwam verdubbelde de VLD. Ik was weg deze verkiezing, en de VLD Leuven was ineens nog maar half zo groot".
Juist.

Vincent, mijn advies, maar neem het voor wat je lief is: vraag om je blogstukje te verwijderen.

goedmenende groeten,
een niet-Tobbackiaanse Leuveneer

 
At 4/1/07 11:02, Blogger Vincent De Roeck said...

Recht van antwoord.

@Jean, met alle respect voor uw kritiek, maar ik kan in mijn tekst niet echt "scheldproza" terugvinden. De keuze voor bvb. "SP.a-stische" is gewoon een leuke taalzinspeling. "Big Brother"-tirannie slaat op de alomtegenwoordige camera's in Leuven. Administratieve boetes zijn "schandalig" omdat er geen rechtbank meer aan te pas komt, nochtans de hoeksteen van een westerse democratische rechtsstaat.

Als er nog andere "scheldwoorden" zijn die u in mijn tekst terugvindt, gelieve die dan te citeren, zodat ik ze kan counteren.

@Brigants, ik heb al lang gedacht aan mijn thuisadres in Leuven te nemen, maar een vriend van mij heeft dat vorig academiejaar geprobeerd, zonder succes. Hij had nochtans een flat gehuurd volgens de 3-6-9 regel, maar kon zich in Leuven niet inschrijven omdat hij STUDENT (sic!) was. Of die persoon overdreven heeft, kan ik niet weten, maar na zijn verhaal heb ik het niets eens meer geprobeerd. Dit gewoon ter informatie.

@anoniem, ik heb niet de gewoonte om mijn teksten te "censureren" of te "verwijderen" op vraag van lezers. Ik neem zelden een blad voor de mond, en neem nooit bakzeil. Ook nu niet. Ik respecteer uw reactie en uw kritiek, net zoals ik de reacties van de anderen respecteer.

Daarbij, ik was nauwelijks betrokken in het LouisTobback.be initiatief van het LVSV Leuven. Ik ben pas daarna bestuurslid geworden. Dit neemt niet weg dat ik de actie ludiek en geslaagd vond. Ik wil ook niet overkomen als de grote verdediger van VLD Leuven. Het is een feit dat velen onder hen meer weg hebben van een seniorenbond, dan van een jonge dynamische actievenploeg.

En tenslotte nog, anoniempje, "niet-Tobbackiaanse Leuveneer"? Bestaan die dan nog?

 
At 4/1/07 11:39, Anonymous Anoniem said...

@Vincent

Scheldproza was mischien overtrokken, maar het staat wel degelijk stijf van de frustratie.
Opmerkelijker is wel dat je op geen enkele inhoudelijke kritiek ingaat. Ik heb de indruk dat je zelf ook twijfelt of de VLD-Leuven een echt alternatief kan vormen.
En om uw voorzitter te parafraseren: een positief initiatief heeft meer slaagkansen.

 
At 4/1/07 11:50, Anonymous Anoniem said...

wel, een meerdeheid is niet-Tobbackiaans. Zo zegt men toch altijd tov VB :-)

Mi schiet u wat te snel in uw wiek, of hoe luidt die uitdrukking. U bent een beetje hyper-principieel. Zo ook uw interpretatie ivm mijn suggestie tot verwijdering: het is geen verwijdering "op vraag van", het is gewoon een tekst met veel , nou ja "fouten" die bij een 2e of 3e lezing of na overleg wat "wankel" blijkt. Dat is helemaal niet van "principes", of "liever sneuvelen dan weglopen" ofzo, 't is gewoon zeer eigen aan internet dat er vlugger gepubliceerd wordt dan in een boek zou gebeuren.
Bijgevolg vind ik het dan ook zeer normaal, zeker bij een informele blog, dat iemand zou zeggen "hmm, neen, toch beter niet".
't was in die zin bedoeld, maar je bent natuurlijk meester van je tekst.

Ik had je reactie trouwens vermoed :-)

Enfin, end of discussion, en voor alle duidelijkheid, en dit geld voor alle IFF-scribenten, proficiat sowieso voor de reeds geleverde, en ongetwijfeld nog komende bijdragen. Mogen er zeker wezen.

 
At 4/1/07 11:57, Blogger Vincent De Roeck said...

Jean, het zijn nu examens voor mij. Misschien speelt dat mee. "Stijf van de frustratie" zoals je zegt ...

Maar goed, wat betreft de inhoudelijke punten :

1. Mijn kennis van de demografische evolutie binnen Leuven is beperkt, maar ik kot zelf aan het Ladeuzeplein en alle koten in de buurt worden gehuurd van echte Leuvenaars. Uiteindelijk, zelfs als de eigenaars nu niet-Leuvenaars zijn, hebben de Leuvenaars dit allemaal ook ooit verkocht, aan een MEERPRIJS, juist omdat de vastgoedprijzen stegen door de studenten. Ook de weggetrokken Leuvenaars hebben ooit gekozen voor een snelle "buck".

2. Ja, het is een feit dat er veel hoogopgeleide veelverdieners na hun studies in Leuven blijven. Maar hun aantal weegt niet op tegen de duizenden dopgenieters en steuntrekkers die buiten de Ring opgehoopt worden door de bouw van nieuwe sociale woonwijken. De paar "blijvers" wegen niet op tegen dat leger van studentenhaters.

3. VLD studentvriendelijk? Het was de ENIGE PARTIJ in Leuven die twee jaar geleden protesteerde tegen het VERPLICHTE SLUITINGSUUR van horeca. Uiteindelijk haalden zij het zelf. Op de lijst VLD met de laatste verkiezingen stonden er net geen TIEN STUDENTEN op de lijst, ongezien bij de andere partijen.

4. LVSV-actie, zie mijn vorige reactie. Ik vind het geslaagd en ludiek. Dat men er elders niet meer met kan lachen, is jammer ...

5. De situatie in Gent en Brussel ken ik niet, maar ik ben zelf van Antwerpen, en daar is het alles behalve een anti-studentenpolitiek. Natuurlijk mag je de veiligheidsproblematiek in een grootstad als Antwerpen niet over dezelfde kam scheren als die van Leuven, maar daar worden er geen/nauwelijks camera's geinstalleerd, of worden er GEEN SLUITINGSUREN opgelegd, of wordt er geen NACHTLAWAAI absoluut verboden. In 18 jaar Antwerpen, heb ik met de fiets nooit een boete gehad. In mijn eerste week Leuven had ik er maar liefst DRIE, en niet dat ik in Leuven roekelozer rondreed dan in Antwerpen ...

Ik blijf waarschijnlijk na mijn studies ook nog plakken in Leuven, want de voordelen wegen nog steeds op tegen de nadelen, maar veel erger moet het dan ook niet meer worden. Studentenstemrecht is niet mijn eis (studenten die VIJF jaar in Leuven blijven, moeten niet gaan meekiezen voor besturen van ZES jaar) maar een betere verstandhouding tussen studenten en bestuur kan toch ook geen kwaad.

 
At 4/1/07 19:14, Anonymous Anoniem said...

Beste Vincent,

ik vrees dat uw kennis van Leuven echt héél beperkt is.

De realiteit is weerom anders:
- "duizenden dopgenieters en steutrekkers die buiten de Ring opgehoopt worden door de bouw van nieuwe sociale woonwijken", de werkloosheidsgraad in het arrondisement Leuven is bij de laagste vh land. Ik weet niet waar je die duizenden dopgenieters ziet;
- meer, het enige grote nieuwe woonwijkproject op dit moment is de Toverberg en dat kan je heus niet sociaal noemen (prijzen tss 300K - 390K), dit project mikt op de hogere loonklassen. Er zijn wel nog renovatieprojecten van bestaande sociale woningen (vb: woontorens Sint-Martensdal);
- de meeste 'blijvers' (hoogopgeleiden in hogere loonklassen) blijven niet in het stadscentrum, maar gaan net in de deel- en buurgemeenten wonen (vb: verkaveling de Toverberg);
- de sociale woonwijken waarnaar je verwijst (vermoed ik) zijn deze in Kessel-Lo en Wilsele, maar deze dateren van de jaren '70 en '80, maar ook daar vind je je "duizenden doptrekkers en steungenieters" niet, veeleer lagere (werkende) middenklasse. Ik zou ze zelfs hardwerkende Vlamingen durven noemen.

Waar Leuven wel een probleem mee heeft is, net zoals in elke stad/ provincie, de werkloosheid van lager opgeleiden. De economie in Vlaams Brabant heeft over de afgelopen decennia echt een sterke wijziging gekend; grof samengevat van industrie naar diensteneconomie.
Vb: sluiting Philips, Renault (en toeleveranciers), Sabena (en toeleveranciers), VW (en toeleveranciers), herstructuring Ambev-Hoegaarden, Henkel (herent), ...
In de plaats hiervan zijn er vele dienstverlendende bedrijven geweest en spin-offs die voor werkgelegenheid zorgen, maar voor lageropgeleiden is hierin (logischerwijs) weinig plaats.

Tot slot, ik ben het met je eens dat het politie-optreden tgo bv het zogenaamd roekeloos fietsen overtrokken tot zelfs belachelijk is. Als uitgeweken autochtoon Leuvenaar erger ik me daar ook (al jaren) aan.

Succes met de examens. (Ah, in mijn tijd waren er nog geen semester-examens, maar ja ... toen was de PVV ook in de coalitie ;-).
J

 
At 4/1/07 20:26, Blogger David Vandenberghe said...

Vincent: Misschien is er een specifiek probleem voor de studenten, gebrek aan erkenning als huurder of volwaardige inwoner? Toch zou het mogelijk moeten zijn om zich in te schrijven als nieuwe inwoner, maar dan sta je niet in uw 'thuisgemeente' noch bij uw ouders ingeschreven...dat gaat niet, een buitenverblijf is het ook moeilijk. Misschien zou dit eerder iets zijn voor de Vlaamse regering dan voor een gemeenteraad.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>