28 december 2006

Mediacensuur In Vlaanderen (Vincent De Roeck)

Al bijna een jaar zendt Jurgen Verstrepen, oud-boegbeeld van de Vlaamse talkradio, momenteel Vlaams Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang, vanuit de Verenigde Staten uit met een eigen radiozender onder de alleszeggende naam Zwart of Wit. Op deze zender geeft hij "duiding" bij de actualiteit in Vlaanderen en de wereld. Deze uitzendingen waren uitsluitend te beluisteren via "podcasts", via het internet dus. Desalniettemin slaagde hij er - althans volgens zichzelf - toch in om een aanzienlijk trouw luisterpubliek aan zich te binden, wat de "maatschappelijke relevantie" van zijn radioboodschappen enkel maar kan onderstrepen. Het afgelopen jaar greep de overheid maar liefst drie keer in. Deze radio werd tot driemaal toe verboden. Hierdoor vond Verstrepen in het parlement zijn roeping. Hij zou er gaan strijden voor de free speech. Een jaar na het eerste verbod, is er nauwelijks iets veranderd. Het systeem blijft kiezen voor mediacensuur.

Ik vertel u hier het verhaal van het eerste verbod. De Vlaamse overheid - die bevoegd is voor media - greep in en verbood deze uitzendingen via zijn administratieve dochter, het Vlaams Commissariaat voor de Media en legde Verstrepen een boete op van 12,500.00 EUR wegens overtreding van het Vlaams Mediadecreet, een decreet dat zich trouwens nog moet conformeren naar de nieuwe EU-richtlijn terzake.

Het Commissariaat legt Verstrepen de volgende drie zaken ten laste, drie zaken die elk afzonderlijk reeds een inbreuk op het decreet inhouden. Ten eerste beschikt Verstrepen niet over een gescheiden vennootschap in het buitenland die instaat voor deze uitzendingen, waardoor de locatie van de studio (in de VS) geen enkele impact heeft op het feit dat Zwart of Wit een Vlaamse landelijke omroep is, waarvoor dus een vergunning vereist is. Ten tweede wordt zijn internetradio als een volwaardige radiodienst gekwalificeerd waarvoor ook een vergunning noodzakelijk is. Ten derde acht men de band tussen het Vlaams Belang en Zwart of Wit te nauw en in Vlaanderen is het bij wet verboden dat politieke partijen over eigen media beschikken, dit teneinde een "basisneutraliteit" te behouden.

Het beoogde doel van het Mediacommissariaat bestaat uit het beheren van de beperkte etherfrequenties en het toebedelen van dit zeldzaam gemeenschapsgoed aan de meest relevante omroepen. In casu gaat het echter niet over de problematiek van etherfrequenties daar de omroep uitsluitend via het internet (een te verhandelen goed!) verspreid wordt. Het ballonnetje van zeldzaamheid en maatschappelijk nut gaat hier dus duidelijk niet op, wat de overheid ook zegt. Het gaat hier uitsluitend over het muilkorven van een politiek geinspireerde zender die een mening verkondigt die indruist tegen het gemene goed in verzuild Vlaanderen. Het aan banden leggen van een dergelijk medium lijkt in de ogen van onze ontspoorde leiders gerechtvaardigd te zijn. Ik heb daar sterke twijfels bij.

Deze beslissing openbaart op een uitermate pijnlijke wijze de toenemende censuur in het Vlaamse medialandschap en de verschraling van het media-aanbod. Enkel staatsvriendelijke media krijgen voortaan nog de toestemming om uit te zenden - zelfs uit het buitenland - en de staatspropaganda kan weerom uitgebreid worden in de mooiste Russische en Italiaanse traditie. Nochtans is het decreet in kwestie in strijdt met de Europese richtlijnen en strookt de beslissing niet met de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg dat vrije toegang tot de media als noodzakelijk beschouwt in een democratie. Laat ons hopen dat de rechtbanken van de EU en van de Raad van Europa ingrijpen om onze basisvrijheden en grondrechten te redden van hun uitholling. Anders ziet het er sterk naar uit dat ik op termijn ook voor mijn blogje een persvergunning ga moeten aanvragen.


1 Comments:

At 30/12/06 11:09, Anonymous Anoniem said...

Dat ziet er inderdaad zo naar uit. De laatste optredens van minister Dewael : Voetbalstewards moeten bij het ministerie een opleiding volgen om racisme rond de sportvelden te beletten, en hij maakt zich boos omdat de scheidsrechters een soortgelijke cursus weigeren. Via allerlei journalistenbonden heeft de minister al greep op de gesubsidieerde media. Bloggers die onafhankelijk en vrij hun mening etaleren worden een groot gevaar, want hun aantal volgelingen stijgt voortdurend. Het zal niet lang meer duren of u krijgt een aantal "raadgevingen" in uw bus. Gevolgd door een overeenkomst door u te tekenen met "gelezen en goedgekeurd".

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>