4 december 2006

Het einde van de politiek (Politiek Incorrect)

Jean-Marie Dedecker heeft met zijn overstap naar de N-VA een onmiskenbare politieke aardverschuiving teweeggebracht. In zijn kielzog is ook de Gentse professor en Nova Civitas-voorzitter Boudewijn Bouckaert - nog een van de laatste ambassadeurs van het klassiek-liberalisme binnen de VLD - mee naar de partij van Bart Dewever vertrokken. De komst van beide heren mag dan misschien wel verheugend nieuws zijn voor de N-VA, en het haast onsplijtbare kartel CD&V/N-VA ligt dan wel aan scherven, voor het Vlaamse politieke landschap is de overstap van Dedecker allesbehalve goed nieuws.

De komst van Dedecker toonde wel andermaal mooi aan hoe machtig de syndicale vleugel binnen CD&V nog is: een furieuze uithaal van ACW-voorzitter Jan Renders en diens groene tuinkabouters in de verschillende parlementsfracties vormde al genoeg splijtstof om CD&V en N-VA uit elkaar te halen. Ondertussen bekende ook niemand minder dan oud-premier Jean-Luc Dehaene - het Brabants trekpaard dat eveneens is gefokt in de syndicale ACW-manège - dat hij "een telefoontje" heeft gepleegd naar CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen om zo snel mogelijk de overlijdensakte van het 'Vlaams Kartel' op te stellen. In zo'n geval kan de term 'onverwijld' ook binnen de CD&V een onverwacht andere wending krijgen...

CD&V verliest met het opblazen van het kartel echter volledig haar Vlaams profiel dat ze de laatste maanden heeft weten op te bouwen. Waarmee andermaal bewezen is dat de tsjeven terug van nooit weggeweest zijn. CD&V kiest dus resoluut voor de macht: nu reeds kan er haast met volledige zekerheid gesteld worden dat zij deel uit zal maken van de nieuwe federale regering in 2007. Hoe dan ook in alliantie met de socialisten; eventueel in een tripartite met de VLD. Alles hangt immers af van de hamvraag hoe goed of slecht het Vlaams Belang electoraal zal presteren. En als machtspartij in België kies je dan het best eieren voor je geld: ofwel ga je in kartel met een partij die een (overwegend) radicaal-Vlaams profiel, en riskeer je uitgespuwd te worden door je (vooral Franstalige) coalitiepartners; ofwel geef je je bij voorbaat over aan het Belgisch-corporatistisch systeem dat binnen CD&V-kringen door het ACW wordt vertegenwoordigd. CD&V koos voor dat laatste. Dit alles belooft dus maar weinig goeds voor de verdere geplande staatshervormingen die na 2007 zouden moeten plaatsvinden, temeer de communautaire dozen van de VLD en sp.a zowaar nog leger zijn dan de christen-democratische.

Ook voor het liberalisme is deze hele kwestie een drama. Zo organiseerde de klassiek-liberale denktank Nova Civitas nog op 26 oktober laatstleden een zeer geslaagde spreekavond met Jean-Marie Dedecker (net uit de VLD gegooid) en Hugo Coveliers onder het motto 'een liberale partij is nodig'. Dit devies werd daarenboven ook nog eens ontrold op een donkerblauw spandoek. De verwachtingen in de zaal, ook die van ondergetekende, waren dus hooggespannen: eindelijk zou er een klassiek-liberale én Vlaams-nationalistische partij herrijzen die de erfenis van de kapotgeregeerde VLD in de vergeetput zou doen belanden. Toen Jean-Marie Dedecker enkele weken geleden nog zijn 'vzw Cassandra' oprichtte leek de komst van die nieuwe partij zelfs zeer nakend. Wat een klap is de overstap van Dedecker en Bouckaert naar de N-VA dan niet!

Want er kan nog zoveel gepalaverd worden dat de N-VA 'rechts van CD&V' staat, zelfs op sociaal-economisch vlak; de N-VA is géén (klassiek)-liberale partij, en zal dat ook nooit worden. Enkele voorbeelden tonen dit aan: de N-VA is dan wel voorstander van een onafhankelijk Vlaanderen, maar wil wel dat dat Vlaanderen lid wordt van de Europese Unie, een op en top socialistisch en protectionistisch bastion dat men beter zou afkorten als EUSSR. Of wat te denken van Geert Bourgeois, die tijdens zijn intiem radiomomentje met zangeres Laura Lynn pleitte om quota op te leggen aan de openbare radio-omroepen om een bepaald percentage Vlaamse/Nederlandstalige liedjes af te spelen. Als liberaal kan men hier dan twee vragen bij stellen: 1. Waarom het inzetten van dwaze, betuttelende quota? en 2. Waarom heeft Vlaanderen eigenlijk nog een openbare omroep nodig? . Of wat te denken van Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker, die namens de N-VA openlijk het nieuwe marktreglement van de Vlaams-Brabantse gemeente Merchtem steunde. Dat reglement, dat kaderde in de strijd tegen de verfransing van Vlaams-Brabant, bepaalt dat marktkramers hun koopwaar alleen nog maar in het Nederlands mogen afficheren. Demesmaeker is hierbij dus een dwaze cultuurfascist die totaal voorbijgaat aan het principe van de Lockesiaanse 'civil society'. Volgens dit oerliberaal principe moet een cultuur en de hieraan verbonden zeden, waarden en normen niet opgelegd worden via de staat, maar via de burgers onderling. Concreet toegepast zou dit dus willen zeggen dat het beter ware geweest dat de markkramers spontaan Nederlands zouden beginnen praten met hun cliënteel. En tot slot nog een uitsmijter uit het 'manifest van de Nieuw-Vlaamse Alliantie' in verband met non-discriminatie: "Inclusief wil zeggen dat we iedereen in zijn eigenheid erkennen. Daarvoor zijn sterke en afdwingbare niet-discriminatienormen onontbeerlijk. We moeten niet alleen het anders-zijn van mensen en groepen tolereren, maar die groepen ook ten volle aanvaarden. Discriminatie mag niet onbestraft blijven." Dedecker en Bouckaert zullen dus minstens vijf keer hun tong moeten draaien vooraleer ze iets binnen de N-VA mogen zeggen!

Voor de Vlaams-liberale kiezer blijft er in 2007 dus eigenlijk maar bitter weinig keuze. Van de VLD weten we immers ondertussen waarvoor de V ('Verhofstadtiaans') en de L ('Leugenachtig') staan. Blijft nog Coveliers' VLOTT over, maar die partij is helaas iets te nauw verstrengeld met een notoire socialistische partij. En aldus blijft op zijn minst ondergetekende andermaal partijpolitiek dakloos. Een situatie waar hij na ongeveer drie jaar al goed aan begint te wennen.

6 Comments:

At 4/12/06 13:51, Blogger David Vandenberghe said...

Ik ga niet akkoord met het voorbeeld van Merchtem. Het is spijtig dat er een zo'n reglement bestaat maar ik versta waarom. Ik ben theoretisch van mening dat die marktkramer de vrije keuze heeft inzake taal; alleen is dit praktijk en ernst in een conflictmodel. Klassiek Liberalisme -dusver mijn kennis- gaat uit van een 'vreedzame' samenhorige samenleving.
Dit is niet het geval in Merchtem en omgeving. In conflictmaterie kan ik enkel - voorlopig- het schadeprincipe inroepen. Het Frans bedienen in de rand bewerkstelligt mede de verfransing van de Brusselse rand en brengt schade toe aan de cultuur; bevolking; leefomstandigheden en tradities van de regio. Ik zal –op termijn - het gelach moeten betalen voor de verfransing.

 
At 4/12/06 16:53, Anonymous Anoniem said...

Ik ben blij om eens een ietwat ander geluid te horen/lezen in de politiek geëngageerde blogs...

Want ondanks het feit dat de meeste bloggers, velen verbonden aan In Flanders Fields, zeer liberaal, soms libertarisch zijn van opvatting, blijft het mijn inziens een nuchtere vaststelling dat JMDD niet past in de N-VA en zeer zeker niet samen met de CD&V onder één dak.

Ik heb sympathie voor JMDD, hij zegt soms dingen die anderen niet meer durven zeggen omdat het politiek incorrect zou zijn. Maar soms lijkt me zijn enige doel nog het brullen op zich te zijn. Rebel without a cause, maar ook without a target...

En wat betreft het verdedigen van Vlaamse belangen: ik hou me bij mijn overtuiging dat ik binnen de CD&V heel wat gelijkgestemden kan vinden die net als ik menen dat vanop de zijlijn niks te veranderen valt - dat enkel door je handen vuil te maken en zelf geen schrik te hebben om er smerig uit te komen, je iets kan bereiken.

 
At 4/12/06 16:53, Anonymous Anoniem said...

Zo erg is het ook weer niet. De meerderheid van de politieke partijen is liberaal : de vld ,
het Vlaams Belang, het Nva e.a.
Een onafhankelijke Vlaanderen kan
een mooie droom zijn, maar om de
boedelscheiding te doen moeten de
franstaligen ook akkoord zijn. Met de enorme schuldenberg zal dat geen
lachertje worden.Als ik het allemaal lees dan is er misschien
nog plaats voor nieuwe partij :"de
emigratiepartij"

 
At 4/12/06 18:20, Blogger view without a name said...

Ja Xavier, op een bepaald punt gekomen moet je zelf je conclusies trekken. Wil je eindeloos aan de zijlijn blijven staan ? Er zijn er al zovelen, dus het maakt finaal niet veel verschil, je moet alvast niet beschaamd zijn.

En dat er zoveel aan de zijlijn staan, wel er zijn er ruim zoveel die daarmee uiterst tevreden zijn.

Niet gelezen wat Bouckaert als verantwoording gaf ? Beter een beetje liberaal dan een schijntje. Dat is mijn vrije vertaling.

Bedenk maar eens hoe liberaal de maatschappij zal zijn met een tripartite. Voor er nog van liberalisme sprake zal zijn, zal ze eerst Vlaams moeten zijn. Dat is alvast duidelijk.

 
At 4/12/06 22:05, Anonymous Anoniem said...

Een notoire socialistische partij ? Allez vooruit, zeg eens in welke zin het VB socialistisch is ?

Welke andere Vlaamse partij is er tegen de EU ?
Welke andere Vlaamse partij is er tegen de totalitaire opiniedelictenwetten ?
Welke andere Vlaamse partij heeft er een zo middenstandsvriendelijk programma van minder belastingen en meer veiligheid (onveiligheid is een gigantische belasting op het vrij ondernemen, zowel rechtstreeks als - vooral - onrechtstreeks) ?
Welke andere Vlaamse partij is er écht voor kernenergie (zeggen dat je voor bent maar ondertussen met fundamentalistische tegenstanders in een regering zitten telt niet mee) ?

Het VB is inderdaad geen hyperindividualistische anarcholiberale (alias libertaire) partij. Maar het libertarisme is dan ook door één of andere Amerikaanse blogger correct omschreven als de ideologie van jonge, gezonde mannen zonder gezin. Die hoeven inderdaad niemands steun en zij hoeven ook aan niemand steun te geven.

Maar tussen het VB en de collectivistische waanzin van een SP.a die onder de voormalige pol-pot'ist Vandelanotte met rasse schreden naar een totalitair egalitarisme afglijdt (iedereen even kansarm !), ligt een hele wereld van verschil.

 
At 7/12/06 22:42, Anonymous Anoniem said...

Het Vlaams Belang voor de middenstand. Hah, laat me niet lachen. Allemaal populistische praatjes om stemmen te winnen. Zo organiseert men bewust een economisch congres en niet een sociaal-economisch congres. Omdat men dan veel goeds kan voorstellen op het economisch congres voor de middenstand en op het sociaal voor de arbeiders, zelfs al zijn veel maatregelen tegenstrijdig.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>