24 november 2006

Er is geen drama in Vorst, wel veel pathos.

Eén van de grote industriële dinosaurussen in ons land zal binnenkort waarschijnlijk enorm inkrimpen of zelfs helemaal verdwijnen. VW Vorst heeft haar beste tijd gehad en dat het zo lang is blijven bestaan is al een mirakel. Of ramp, hoe je het maar bekijkt.

Wat mij opvalt is het enorm gebrek aan objectiviteit en de eenzijdigheid van de berichtgeving en reacties. Niemand heeft het over het eigenlijke feit, de waarschijnlijke sluiting van VW Vorst uit economische en strategische overwegingen. Iedereen heeft het over het feit dat 5000 mensen op straat komen te staan. Dat is eigenlijk niet meer dan een gevolg van een beslissing die al enkele jaren eraan zit te komen en die in de huidge economie zeer redelijk is. Maar toch wordt VW gezien als de grote slechterik die het waagt om 5000 mensen op straat te zetten.


Dit is de invloed van de almachtige vakbonden op ons denken. Zij hebben ons het idee gegeven dat een werknemer van een bedrijf niet zozeer een contractuele band heeft met dat bedrijf, dat het bedrijf of de werknemer kan opzeggen volgens de contractuele voorwaarden, maar dat een werknemer een soort recht zou hebben op zijn functie in dat bedrijf. En dus ook mede-zeggensschap. Dat is onzin. Een bedrijf is eigendom van haar aandeelhouders en wordt bestuurd door de directie. Een werknemer is een handelaar die een product, in casu zijn of haar arbeid, verhuurt aan het bedrijf. Als de werknemer dat contract wil stopzetten, dan moet dat kunnen volgens de contractuele voorwaarden. Als het bedrijf van de werknemer af wil, dan moet dat kunnen volgens de contractuele voorwaarden. Dan mogen de vakbonden allemaal zeggen wat ze willen, VW heeft het recht om deze beslissing te nemen en hoeft zich hierover eigenlijk niét te verantwoorden. Zij heeft het recht om 5000 mensen te ontslaan en de vestiging te sluiten en daarbij moet zij enkel zorgen dat zij de contractuele verplichtingen naleeft.

De pathos van de mensen die “hun” job verliezen grijpt mij ook aan, ik vind het spijtig voor hen. Maar in België hebben wij een vangnet (hangmat?) waar die mensen in terechtkomen. Zelfs als ze nooit gespaard hebben, dan nog krijgen ze een werkloosheidsuitkering, extra voordelen en kunnen ze rustig op zoek naar ander werk. En gezien hun expertise zijn het gegeerde werknemers op de arbeidsmarkt. Het “grote menselijke drama” IS er helemaal niet. De sociale zekerheid is er immers voor deze mensen en, heel wat bedrijven staan al klaar om de beste arbeiders in dienst te nemen.

Volkswagen is niet de slechterik in dit verhaal. De wereld is nu eenmaal geëvolueerd en als een bedrijf zich niet aanpast aan de realiteit dan gaat het overkop.

En dan moeten we wel beseffen dat België een land is waar arbeid enorm duur is, er enorm veel extra wetten, regeltjes en voordelen zijn die allemaal in het voordeel zijn van de werknemer én dat België almachtige vakbonden heeft die niets liever doen dan bedrijven schade berokkenen. Zou dat iets te maken hebben met die beslissing? Zou het?

En wat is de volledig logische reactie van de vakbonden op het nieuws dat ze mogelijk gesloten worden? Staking. En betoging. In feite het toebrengen van economische schade aan een bedrijf en het land, economisch vandalisme, vaak gepaard gaand met feitelijk vandalisme dat niet bestraft wordt.

Als ik eraan denk om een nieuwe auto te kopen omdat mijn oude misschien niet meer voldoet, en mijn auto reageert daarop door een dag alle dienst te weigeren… Wat ga ik dan doen? De reacties van de vakbonden en de arbeiders maken het onwaarschijnlijker dat VW Vorst openblijft. Ze branden al het krediet op dat ze nog hadden en zorgen dat het nog noodzakelijker en verantwoord wordt om Vorst te sluiten. En omdat de schuld dus bij onszelf (belastingen, sociale wetgeving, privileges…) ligt, en wij dit niet aankunnen en niet onder ogen willen zien, gaan wij snel een zondebok zoeken.

VW Vorst is door de belastingen, (a)sociale wetgeving en vakbondsprivileges een duur en inefficiënt bedrijf geworden. Volgens de economische logica had het al eerder moeten sluiten. De mensen die hierdoor worden getroffen komen niet op straat maar in een sociaal vangnet terecht.

Wat zou u doen als u Volkswagen was en het bedrijf zo rendabel en efficiënt mogelijk moet houden?

12 Comments:

At 24/11/06 18:16, Anonymous Anoniem said...

'Wat mij opvalt is het enorm gebrek aan objectiviteit en de eenzijdigheid van de berichtgeving ...'

Dat komt omdat ge de actualiteit niet volgt. Anders had ge dat al op voorhand geweten.

 
At 24/11/06 18:47, Anonymous Anoniem said...

Ik volg uw betoog, maar volgens uw redenering had Vorst moeten openblijven: zelfs met de duurdere lonen was de productiekost in Vorst lager dan in Wolfsburg.

Net daarom plaats ik vraagtekens bij de reden achter deze de facto sluiting (http://www.davidgeens.be/item/195).

Toegegeven dat de vakbonden hierin hun rol met verve neerzetten en misschien met te veel verf.

 
At 25/11/06 00:02, Anonymous Anoniem said...

U vergelijkt 5000 kostwinners met een auto. Dat zegt genoeg over uw graad van menselijkheid.

 
At 25/11/06 01:40, Anonymous Anoniem said...

@ vorige anonymous: een argumentum ad misericordiam. Zelfs al zou de poster onmenselijk zijn, zijn argumentatie is er niet minder om.

Ik deel Chris' verbazing over de opgeklopte verongelijktheid over dit ontslag. Je hoort mensen zeggen "wij hebben hier 30 jaar gewerkt, dat is hier van ons !" Zijn ze daar al die jaren niet contractueel netjes voor betaald geweest ? Ja, VW heeft ook winst gemaakt. Is het de werknemers ooit verboden geworden zelf hun autobedrijf te beginnen of aandelen van VW te kopen ? Hadden zij al die tijd niet evengoed het recht hun ontslag te geven om welke reden dan ook en zijn er geen grote aantallen die daar in de loop der geschiedenis gebruik van gemaakt hebben ?

Natuurlijk is een ontslag een harde pil om te slikken. Het betekent mogelijke financiele problemen (hoewel dat zo te horen nog gaat meevallen) en stress. Maar er is geen manier om een werkende economie te hebben en tegelijk dat risico uit te sluiten. Werkende economie, beschimp het al je wilt, maar die zorgt er wel voor dat er uberhaupt jobs, loon, ruim aanbod van produkten, sociale zekerheid en dies meer zijn.

 
At 25/11/06 02:24, Anonymous Anoniem said...

Desondanks is het een sociaal drama. Daarnaast zijn niet alle beslissingen van een bedrijf gerechtvaardigd op het vlak van bedrijfssluitingen. Een management is niet onfeilbaar maar de overheid kan dit niet voorkomen door zich met het beleid van die onderneming te gaan moeien. Dat brengt even weinig op.

 
At 25/11/06 10:38, Anonymous Anoniem said...

Maar de overheid kan er wel voor zorgen dat onze belgische wetgeving, inzonderheid het strafwetboek, ook voor vakbondsleden geldig blijft. Eigendommen van VW op straat uitdelen bvb. Stel u voor dat we van vakbondslokalen de ruiten uitgooien en de meegenomen computers zomaar op straat aanbieden, je zou wat horen.

 
At 25/11/06 14:19, Blogger David Vandenberghe said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 25/11/06 14:23, Blogger David Vandenberghe said...

Chris heeft gelijk.

Minder belastingen = minder kosten = nog meer concurrentieel. Zou VW Vorst dan hetzelfde lot ondergaan in een minder belastingszware & regulerende Staat? Ik meen van niet.

Trouwens VW Vorst staat (missch verkeerdelijk) bekent voor stakingsbereidheid. Dat geeft ook een negatieve impressie richting het bestuur. Kiezen tussen mensen die bereid zijn 'meer te werken' of stakingsgraag werkvolkje dan zou ik ook kiezen voor het eerste. Waar zit nu die stakingsdrang feitelijk?

Het is zeer spijtig dat VW Vorst moet inkrimpen en wellicht zal sluiten, maar welke impact heeft de locatie (& lokale bestuur)?

 
At 26/11/06 12:08, Anonymous Anoniem said...

Wat die eenzijdigheid betreft, ik heb toch al verschillende artikels in de mainstream media gelezen die zowat dezelfde teneur hebben als dit artikel...

 
At 26/11/06 20:33, Anonymous Anoniem said...

minder autofabrieken = minder auto's
minder auto's = minder CO2
minder CO2 is minder opwarming.
is toch cool?

 
At 27/11/06 15:09, Anonymous Anoniem said...

ik deel de mening van yoepieyou niet helemaal.

We kijken vaak afgunstig naar het Aziatisch succes. We mogen dan iet vergeten dat de verbondenheid tussen arbeider en bedrijf daar net veel groter is en net door die verbondenheid men meer bereid is te doen voor het bedrijf.

Een werknemer die emotioneel reageert als zijnde dat het bedrijf deels van hem is, dat is een type werknemer die zich verbonden voelt. Zo wil ik er wel hebben...

OK, ze zijn contractueel betaald geweest en er kan een einde gesteld worden aan die overeenkomst. Doch ikzelf hou liever van mensen voor wie er enige fierheid in hun werk en in hun bedrijf zit, die niet gewoon hun uurtjes komen kloppen en voor de rest geen band voelen met hun werk. Vaak is dit net de mentaliteit die laakbaar wordt gestelde met de oude muffe ambtenarij, die nu ook daar gelukkig stilaan verdwijnt.

 
At 26/4/16 03:47, Anonymous Anoniem said...

Hoe ik werd gered door een angst voor God Lender {Lexieloancompany@yahoo.com}

Hallo, ik ben Andrew Thompson momenteel woonachtig in CT USA, God zegen me met twee kinderen en een lieve vrouw, ik beloof dat ik deze getuigenis vanwege Gods genade in mijn leven te delen, 2 dagen geleden was ik in wanhopige behoefte aan geld, dus ik dacht van het hebben van een lening dan kwam ik verkeerde handen die beweerde lening kredietverstrekker niet wetende dat hij een scam was zijn. Hij 1.500,00 USD verzameld van mij en weiger om me te mailen sindsdien verwarren was ik, maar God me te hulp kwam, een trouwe dag ging ik naar de kerk na de dienst Ik deel idee met een vriend en ze voeren mij LEXIE lening bedrijf, ze zei dat ze was gegeven 98,000.00 USD van MR LEXIE, de algemeen directeur van LEXIE lening bedrijf. Dus ik zijn e-mailadres verzameld, vertelde hij me de regels en regelgeving en ik volgde, dan na verwerking van de documenten, gaf hij me mijn lening van 55,000.00 USD ... Dus als je geïnteresseerd bent in een lening kunt u ook contact met hem op dit E-mail: Lexieloancompany@yahoo.com of tekst +1 (816) 892-6958 bedankt, ik ben ervan overtuigd dat hij zal je ook helpen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>