30 september 2006

Vlaamse jongeren onverdraagzaam (Brigant)

JUST NU, VANDAAG, één dag voor de 0110-concerten...komt men met een peiling op de proppen: Vlaamse Jongeren zijn wantrouwig t.av. allochtonen (onverdraagzaam); onverdraagzamer dan Waalse. 3000 studenten deden mee aan een onderzoek van de KUL, het is een 'Vlaams probleem' volgens Hooghe. Het TV-nieuws geeft een iets ander beeld dan de radio versie. DS gaat ronduit voor de titel: Vlaamse jeugd is racistisch & intolerant. De cijfers zijn er maar de 'verklarende analyse' zal maanden duren. Waarom komen ze er dan nu mee af?
Opmerkelijk is dat men bij DS het artikel ogenschijnlijk koppelt aan de 0110-concerten gezien de links bij het eerste artikel en dan dit ander artikel. Er is ook een derde DS-artikel waar van Bremt een rol in speelt. In alle geval moet men nu 'strijd' leveren tegen de jongeren, een kruistocht in naam van 'verdraagzaamheid' alsof de middelbare scholen al niet voldoende aan politieke indoctrinatie doen. Toevallig kreeg ik gisteren een brief van een leerkracht Nederlands (4de middelbaar) uit mijn oude middelbare school...hoe hij aan mijn adres geraakt weet ik niet...hij staat nu op de provinciale lijst voor GROEN!. Een andere leerkracht Nederlands/Duits had de neiging om over politiek te praten, stond op de PvdA lijst en draaide over naar NV-A.

Niets anders dan vragen.
Volgens de studenten omvatten de allochtonen (gemiddeld) 35% van de totale bevolking. Toch vreemd omdat er maar '10%' zijn. Het DS-artikel geeft een ander beeld, verschillend naar gelang geslacht & schoolrichting. Zijn ze wel zeker van die 10%? Wat is de basis voor dat bevolkingscijfer? Nationaliteit of etniciteit? Etniciteit geven u een correcter beeld, want men is gedwongen de realiteit in te zien dat mensen naast nationaliteit kijken wanneer men mensen analyseert op de straat. Men vraagt niet naar hun nationaliteit, men kijkt naar hun karakteristieken...naar hun etnische elementen bij visueel contact. Wellicht speelt de 'problematiek' van Vlaamse ontvoogding en Vlaamse geschiedenis (van bezettingen door uitheemse mogendheden) een rol. Dat kan u aanhoren in het radioverslag, niet in het televisieverslag. Men trekt de draad door naar Quebecq.

Hoe zit het met de geografische spreiding van de steekproefpopulatie? In sommige regio's zijn er meer allochtonen dan in andere gebieden, dat heeft ook zijn effect. Om nog te zwijgen over regio's waar er een verdoken etnisch conflict sluimert zoals de Brusselse rand. Hoe werd allochtonen/minderheden gedefinieerd in de steekproef? Hoe definieerden de studenten de term 'allochtonen'/minderheden? Tja, wat is een allochtoon/vreemdeling? Wat is een minderheid? Twee basis concepten die men moet begrijpen. De Franstaligen in de Brusselse rand: minderheid/vreemdeling/allochtoon? Eigenlijk, in welke mate is er sprake van beïnvloeding door de recente communautaire problemen? De etnische tegenstellingen tussen Vlamingen & Franstaligen in & rondom Brussel. Dat kan ook enige aversie veroorzaken. Hoeveel 'allochtonen' deden mee aan de steekproef? Zijn de resultaten werkelijk 'slecht' of moet iedereen een uniforme visie hebben? Mag men niet langer afwijken? Geen eigen mening hebben die niet strookt met het politiek correcte?

Hopelijk zal men de resultaten snel kunnen weervinden op de website van de KUL.

4 Comments:

At 30/9/06 16:59, Anonymous Anoniem said...

Twee bedenkingen: 1-waar halen die "wetenschappers" dat dit rsultaat "verkeerd" of ongewenst is? Zeker zijn zij dus bevooroordeeld.
2- men moet daar niet te zwaar aan tillen; 't is sociologie, en zoals bekend is dat de meest exacte van alle wetenschappen, vermits haar beoefnaars de wetenschappelijke resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek exact kunnen doen samenvallen met de wensen van wie het geld ervoor verstrekken

 
At 30/9/06 19:06, Blogger David Vandenberghe said...

Is dat alles aan bedenkingen? :)

 
At 2/10/06 02:25, Anonymous Anoniem said...

- wat stelt de mening over het aantal ingeschatte vreemdelingen bij de jeugd, en de afwijking met de werklijkheid, voor ? Kan men misschien ook eens vragen of die jeugd een idee heeft van het BNP van ons land, de stijging van de prijs van stookolie over de laatste 50 jaar, het aantal bananen dat dagelijks ons land wordt binnengevoerd, en daar vervolgens ook enkele conclusies naar wens aan vastknopen ?
- Van Brempt heeft het over "de propaganda van extreemrechts die ook op jongeren invloed heeft". Ajb, breek me de bek niet open over de propaganda van de tegenzijde die uit alle kieren van onderwijs en MSM sijpelt.
- mag men tenslotte ook niet zeggen dat de Vlaamse jongere zich vooral zelf veel meer dan de Waalse jongere een "racistisch complex" wordt aangepraat ? Het aankaarten van problemen met veiligheid, te zwaar gewicht op sociale zekerheid, ongelijke behandeling van groupuscules jongeren versus de modale burger, ja zelfs de verdediging van vrije meningsuiting, moet men in deze PC al laten voorafgaan door een zinsnede stijl "ik ben geen racist maar..."

 
At 2/10/06 12:49, Blogger David Vandenberghe said...

That's the spirit!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>