7 september 2006

(On)gevraagd Stemadvies (Vincent De Roeck)

De lijsttrekker voor het kartel CD&V-N-VA in Antwerpen is lid van B-PLUS !

Philip Heylen (CD&V) werd enkele maanden geleden schepen van Cultuur te Antwerpen. Hij verving zijn partijgenoot Eric Anthonis die met pensioen ging. Philip Heylen is al sinds lang actief als bestuurslid van B Plus en was ook één van de voortrekkers van het Front voor een Unionistisch Federalisme, één van onze voorgangers. Hij was tot deze zomer voorzitter van de Raad van Bestuur van ISVAG en tevens was medewerker van de partijvoorzitter.

http://www.bplus.be/nl/acties/bplus_acties_20041118_cultuur.htm

De lijsttrekker van het kartel CD&V-N-VA in Antwerpen voor de gemeenteraad is huidig cultuurschepen Philip Heylen.

Ik ga me hier niet wagen aan goedkope beledigingen omwille van zijn vermeende homofilie of omwille van zijn misplaatse arrogantie, maar geef hier eventjes louter de feiten weer.

Philip Heylen is ex-BESTUURSLID van B-PLUS en nog steeds een ACTIEF LID. Ik verzin dit niet. Je kan hierboven en op www.bplus.be de nodige bewijzen terugvinden. Natuurlijk verzwijgt Heylen dit op zijn eigen website. Begrijpelijk!

De lijsttrekker van het "VLAAMS" KARTEL in Antwerpen is een BELGICIST.

Een stem in Antwerpen op CD&V-N-VA is dus eigenlijk GEEN STEM VOOR VLAANDEREN maar een stem voor BELGIE! Van diepe infiltratie gesproken!

Ik wil zeker niet iedereen aansporen om op VB-VLOTT te stemmen. Er zijn in Antwerpen voldoende andere Vlaamsgezinde initiatieven. De oude VU zit immers overal verspreid.

Ik heb ergens wel medelijden met Bartje De Wever, de rasechte Vlaming die op plaats drie staat te roepen voor meer Vlaanderen, terwijl de nummer één van het kartel in de wandelgangen zijn anti-Vlaams Belgicisme verspreidt.

Dit hebben De Wever en de N-VA niet verdiend. Ook het Antwerpse volk verdient beter.

Zegge dit voort, voor het te laat is.

24 Comments:

At 7/9/06 23:00, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Natuurlijk is deze site geen stemadviesgever en is ze onafhankelijk van éénder welke partij.

 
At 8/9/06 01:08, Anonymous Anoniem said...

Ik vind toch dat de politieke voorkeuren van deze website duidelijk genoeg zijn.

Ik heb hier nog nooit iets gelezen dat de kant kiest van de socialisten of de groenen.

Het is hier al wat VLD, CD&V, N-VA, VB en VLOTT wat de klok slaat!

Even gegoogled op basis van de IFF-medewerkers. Ze zijn allemaal bijna zelfs actief binnen die partijen : LVSV, JVLD, VLD, N-VA en Jong N-VA ...

Maar tja, ik zou niet blijven terugkomen en de blog lezen als het bovenal niet interessant was natuurlijk ...

 
At 8/9/06 01:16, Blogger Vincent De Roeck said...

Ik wou geen stemadvies geven. Ik vind gewoon dat de burgers het recht hebben te weten waarvoor hun "leiders" staan. Het blijft toch vreemd dat de N-VA in zee gaat met een B-plusser. Of ben ik de enige die dat vreemd vind?

Ik zag geen reden om de lezers deze informatie te onthouden. Voor mijn part mogen ze op 8 oktober gerust op CD&V-N-VA stemmen.

Wie ben ik om hen dat recht te ontzeggen? Leven en laten leven is mijn motto.

Laissez faire, laissez aller, laisser passer ...

 
At 8/9/06 01:38, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Inderdaad Joris, de medewerkers zijn hier en daar verbonden aan politieke partijen maar dat betekent niet dat de site een site is voor slechts één partij. (niet dat ik zeg dat je dat beweert) Maar je hebt gelijk dat we niet zo laaiend enthousiast zijn voor Groen! of SPA. Je kan dit misschien een rechtse site noemen.

PS: het LVSV is geen onderdeel van de VLD, maar is een onafhankelijke studentenvereniging. Jong-VLD is de jongerenafdeling van VLD. Oud-leden van het LVSV vind je overal, zoals nu tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van CD&V-NVA. Ik zelf persoonlijk ben lid van geen enkele partij. Ik ben enkel liberaal, klassiek-liberaal.

Aan Vincent, ik had enkel probleem met de manier van schrijven. Dit was meer een oproep, een stemkeuze. Het artikel ging enkel daarover. Het was geen verbod en geen censuur maar mijn inziens was het wat te direct. Maar je mag posten wat je wil.

Even terug op je argument: je bent lid van de VLD in Berchem. Zitten er in de VLD ook niet prominente Belgicisten? Zoals de edele kamervoorzitter?

 
At 8/9/06 08:57, Blogger view without a name said...

Vincent geeft goed advies, de Antwerpenaren weten dan dat ze op "Bartje" moeten stemmen. In grote getallen... want ja op die andere partij ... dat is toch maar ter eerdere eer en glorie van de kerel die belooft dat hij alles zal veranderen. En die CD&V-er ... ach spijtig voor zijn leiders. Zij komen daarmee in discrediet. De N-VA wel die heeft een "kartel" gevormd, dat is hetzelfde niet als "versmelten". In heel wat plaatsen zijn die twee partijen "onafhankelijk" opgekomen.

Dus Vincent doet het goed, hij "ontmaskert" bepaalde politici. Maar zijn conclusie over "Bartje" ... wel dat is er een beetje erover. Een politicus die resultaten wil behalen moet beslissen tussen "dogmatisch" en "strategisch". Natuurlijk als je strategie niet belangrijk vindt ... dan zegt dat veel over de werkelijke overtuiging. En "Nicolas" geeft de goede bemerking, wil men allemaal 100% katholieker zijn dan de paus en dus voor de Vlaamse zaak gaan, dan moet de helft van de politici van partij veranderen. Allemaal overstappen naar "De Alliantie" - al is het maar tijdelijk - om dat ene punt te realiseren. Dus Vincent ?

 
At 8/9/06 11:20, Blogger Bernhard De Muynck said...

@ Vincent: je tekst is even sloganesk als partijdig. Je conclusies die je op 'adviserende' wijze aan de lezers weergeeft, slaan nergens op. Constuctief campagne voeren kan je het alleszins niet noemen...

Enkel op de N-VA'ers op de lijst stemmen, die optie zag je (doelbewust) over het hoofd? Want wat zou daar mis mee zijn, je steunt er alvast de lijsttrekker niet mee.

 
At 8/9/06 13:08, Blogger Nicolas Raemdonck said...

P. Chevalier is ook lid van B-Plus.

 
At 8/9/06 13:34, Blogger Vincent De Roeck said...

Wilfried Martens ook.

 
At 8/9/06 13:43, Blogger Vincent De Roeck said...

@Nick : Ik weet ook wel dat mijn stijl iets te direct was. Het was oorspronkelijk een reactie op mijn vorige post. Ik vond echter dat het B-plusschap van Heylen op de blog mocht komen.

Ik geef toe dat ik wat gratuite aanvallen en "adviezen" gegeven heb, maar dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. Een plotse opwelling als je wil.

@iamnoname : Wat bedoel je met "de alliantie" en met je vraag "dus Vincent?" Het spreekt voor zich dat we over de partijgrenzen heen eindelijk eens eendrachtig voor Vlaanderen gaan kiezen.

@Bernhard : Sorrie als ik je voor het hoofd gestoten heb. De sloganeske stijl was misschien niet de beste keuze, maar de inhoud is nu éénmaal wel de waarheid.

En daarbij, "geen stemadvies geven" ? Op deze blog is elke tekst wel ergens één of andere vorm van stemadvies. Ik heb het ditmaal iets minder verhuld, dat geef ik grieflijk toe.

Kortom, ik wou niemand bruskeren en zeker de N-VA niet afvallen. Als er één partij is waarop we moeten rekenen in de komende communautaire ronde, is het wel de N-VA!

 
At 8/9/06 17:55, Anonymous Anoniem said...

toch is het normaal dat er verschillen tussen partijen blijven bestaan, zelfs als ze zich in cartel voorstellen. of niet?
bovendien, is het zo verbazend dat men binnen de cd&v nog mensen vinden die min of meer in een federaal staat blijven geloven?

 
At 8/9/06 20:42, Blogger view without a name said...

@ Vincent. "Dus Vincent .... wanneer stap je over naar de NVA - de partij die een naam voert die duidelijk verwijst naar de samenwerking over de grenzen heen om dat ene project tot een goed einde te brengen - om een duidelijk standpunt in te nemen?"

Niet realistisch ? Ach ? Ik stel maar vast dat het Kartel + VB gewoon de meerderheid heeft in Vlaanderen. Maar je hebt het cordon, de persoonlijke motieven, de partijgebonden voordelen, enz enz enz. Natuurlijk, er zijn nog andere meerderheden mogelijk. Het hoeft mi gewoon niet noodzakelijk met het VB. De vraag is uiteindelijk: "Hoe wervend is de boodschap?"

De zin :"Ik heb ergens wel medelijden met Bartje De Wever, de rasechte Vlaming die op plaats drie staat te roepen voor meer Vlaanderen, terwijl de nummer één van het kartel in de wandelgangen zijn anti-Vlaams Belgicisme verspreidt." vond ik er wat over. Natuurlijk, je hebt gelijk, dat het moeilijk te vatten is dat BDW samen met Heylen een B-Plus in één kartel zit, maar anderzijds, als je in Antwerpen aan de macht wil komen kan je beter met een goed voetje op het Belgische politieke toneel verschijnen. Trouwens, ik heb het op mijn blog al gezegd, de CD&V heeft niet hetzelfde einddoel als de N-VA, ze leggen gewoons samen een deeltje van de weg af. Laat Heylen een B-Plus zijn, maar de vraag is maar of hij daardoor de Vlaamse eisen kan negeren. Trouwens, die opmerking van jouw ging ook op voor evenveel politici in al die andere partijen, bij de CD&V, de VLD, de SPa. Je vertrekt mi teveel van het feit dat de NVA definitief aan de CD&V gekoppeld is. De NVA is de harde kern van de VU. Ik zie ze ooit nog te ontkoppelen. Zeker als Leterme bvb zijn kar zou keren.

En zodoende, sta mij toe, om toch maar eens op te merken dat die uitgesproken Vlaamse partij, die geen compromissen toestaat, nergens aan bod komt. Dat is op zijn minst "één grote zéro!". Natuurlijk, de peilingen laten al zien dat ze weeral meer dan één vol procent vooruit zullen gaan in Antwerpen. Weeral ! Een succes toch ! De "grote" prestatie. Maar politiek blijft het een "zéro".

En dan kom ik terug op het "kartel" in Antwerpen. Dat kartel is totaal afhankelijk van de plaatselijke situatie (de nva vormt niet overal een kartel). Als het Kartel meer stemmen behaalt dan bvb de SPa is zij aan zet, en dan kan er misschien gezocht worden naar een formatie die eens de zaken anders aanpakt. En als ik dan toch over de stemmen ga, wel dan stel ik vast dat één derde van de Antwerpse kiezers niet tevreden is met het gevoerde beleid ... maar hun stem onnuttig gebruiken. Dus als die kiezers eens praktisch stemmen, of toch in belangrijke mate, dan kan er misschien een bestuur inzitten met de VLD ? En zou men misschien niet liever Groen! verkiezen (als zij het politiek gematigd aanpakken) eerder dan de SPa ?

Trouwens, het Kartel (CD&V en NVA) lijkt betere resultaten te kunnen realiseren dan de SPa (peiling zoals vandaag op de TéVé) : is dat "compromis" door samen met een B-Plus aan de kar te duwen, dan al niet voldoende gemotiveerd ? Het zet alvast de SPa buiten spel. Zouden al die VB-politici niet eens eventjes beginnen nadenken ? Maar datzelfde geldt natuurlijk voor die liberale politici.

Dus Vincent, de vraag is "Hoe Vlaams zijn onze politici ?". Ondertussen lijkt het mij toch duidelijk dat die samenwerking over de partijgrenzen heen, maar matig is. Ik meen dus dat de politici eens duidelijk hun standpunt moeten verkondigen, en zelf conclusies moeten trekken.

 
At 10/9/06 02:07, Anonymous Anoniem said...

@I am noname

Enkele opmerkingen bij uw analyse.

1. de burgemeester van antwerpen heeft an sich weinig te maken met vlaamse onafhankelijkheid, of die burgemeester nu BDW of PH is zal daar niks aan veranderen. Zelfs FDW zal daar als burgemeester niks aan kunnen veranderen (of het moest zijn dat de franstaligen dan zo door het dolle heen zijn dat een scheiding onvermijdelijk is.)

2. Mbt dat 1/3e dat hun stem 'onnuttig' gebruikt. Ik ben lid van dat 1/3e en ik geloof niks van uw strategie om volgende redenen.
Ten eerste: ik heb alle geloof in de klassieke partijen verloren als het op het verdedigen van de vlaamse belangen aankomt. Nog nooit hebben ze dat naar behoren gedaan, en ze zullen het ook niet doen wat ze voor de verkiezingen ook beweren. Ook de CD&V niet, want de macht van het ACW is daarvoor veel te groot.
Ten tweede: ik ben naast vlaams-separatist eveneens overtuigd democraat. Ik weiger te stemmen op partijen die hier de democratie compleet proberen uit te schakelen. Inperking van de vrije meningsuiting, parlement vol jaknikkers, tegen elke vorm van referenda, geheime voorakkoorden,zwijgakkoorden, partijvoorzitters die de leden afdreigen, gerechtelijke processen tegen politieke tegenstanders.. Het lijstje van wat de 'democratische' partijen op dat vlak gepresteerd hebben is onwaarschijnlijk. Uit moreel oogpunt is het voor mij dus ook daarom onmogelijk om uw strategie te volgen.

 
At 12/9/06 19:25, Blogger view without a name said...

@ jeroen.

De Vlaamse Onafhankelijkheid heeft natuurlijk niks te maken met de verkiezing in Antwerpen, maar het feit dat FDW geen burgemeester kan worden geeft het signaal dat het VB (maar ook de Vlaamse Beweging) ongevaarlijk is, dat de SPa haar ding kan doen en dat de PS op "veilig" zit. Dus het "wippen" van Janssens zet de SPa op losse schroeven, zal ze doen inzien dat ze van strategie moet wisselen en dat ze best voor "Vlaanderen" kiest ipv voor België. Anderzijds, vaste steunpunten op gemeentelijk vlak, betekenen een belangrijk voordeel voor de strijd op gewestelijk of federaal niveau.

Geloof in de partijen of overtuigd democraat : het enige wat jij kunt doen is je stem uitbrengen, dat heeft niets te maken met geloof in de partij of democratisch ingesteld zijn. Je kan nog altijd blanco stemmen, toch ? Je doet de democratie geen goed als je stemt voor een partij die niet uit de oppositie geraakt, want dan zet je de beleidsmakers in een beveiligde situatie en worden ze niet gecontroleerd. Dat leidt tot "echte" ondemocratische situaties.

De voorakkoorden dat zijn gewoon strategische maatregelen die een psychologisch doel hebben eerder dan een louter concreet politiek doel. Leterme heeft de voorakkoorden mi aangebracht omdat hij de burger een duidelijke keuze wil laten maken. Natuurlijk wil hij ook voorkomen dat de eigen afdeling het cordon zouden verbreken. Anderzijds het "cordon" heeft ook een zeer negatief gevolg, ook de CD&V (Kartel) kan met moeite een omwenteling tot stand brengen en het cordon veroordeelt het Kartel tot een Tripartite. Het is dus niet alleen het VB dat geviseerd wordt met die maatregel maar ook elke andere politieke strekking.

Of "inperken vrije meningsuiting" : de VB-politici mogen toch hun ding zeggen en schrijven ? Democratie wil ook zeggen dat ik er bijvoorbeeld niet moet naar luisteren. Maar ik kan het wel.

Parlement vol ja-knikkers ? Dat kan je mi ook zeggen van de VB-parlementariërs. Ik heb hen nog nooit een degelijke en volgehouden kritiek weten geven tov de drie VB-toppers. Die zitten nog altijd op hun vaste plekje.

Processen tegen politieke tegenstanders : dat is van alle tijden, elke beleidsvorm die zonder veel risico op haar postje kan blijven, heeft de neiging om de zaken naar haar hand te zetten, desnoods door wetten te stemmen die gemakkelijk een politieke tegenstander kunnen treffen. Of gewoon door de financiering van kleine partijen weg te nemen, of door de zetelverdeling te wijzigen.

 
At 12/9/06 23:20, Anonymous Anoniem said...

@I am noname

1. Sorry maar ik denk niet dat het enig verschil zal maken of de burgemeester een sos of een 'tsjeef' wordt. Het zal hooguit een klein nuanceverschil in het beleid te weeg brengen, maar ook niet meer dan dat. Zeker als ze groen! er ook weer bij nodig gaan hebben en laten we niet vergeten dat de lijsttrekker van de tsjeven een Belgicist van de eerste orde is. Trouw aan het regime en de gevestigde orde dus gegarandeerd.

2. Ik doe de democratie nog veel minder goed door mijn stem aan partijen te geven waarvan ik al weet dat ze die zullen gebruiken om de democratie verder uit te hollen.

De volgende serie processen tegen het VB is al druk in voorbereiding en CD&V moet zich niet heiliger voordoen dan de paus. Zij hebben mee het inquisitiecentrum (CGKR) opgericht, hebben er ook hun mannetjes in zitten en voeren in de vlaamse regering een beleid dat autochtone vlamingen discrimineert. ('Positieve' discriminatie)

Waarom zou ik overigens blanco stemmen als ik weet dat daar nog veel minder rekening mee wordt gehouden dan met een VB stem én als ik me in een groot deel van hun programma kan vinden?

Als Leterme met zijn voorakkoorden de burgers een duidelijke keuze wil bieden dan moet hij maar bekend maken waar er een voorakkoord is, maar dat weigert hij. Met duidelijke keuzes bieden heeft dat dus niks te maken.

CD&V het slachtoffer van het cordon? Wat een giller. Tenzij u bedoelt dat na een volgende door links gedomineerde tripartite CD&V een VLD scenario en electorale afslachting te wachten staat natuurlijk. CD&V en VB tezamen hebben een uiterst comfortabele meerderheid en hebben op papiert althans ook qua programma veel meer met elkaar gemeen dan CD&V en SP-a (laat staan en Groen!). Het is echter CD&V die ervoor kiest het CS instand te houden, dat dat impliceert dat ze van hun programma niet veel zullen kunnen maken is de logica zelve maar is enkel het gevolg van de keuzes die CD&V maakt.

Ik weet trouwens niet op welke planeet u geleefd hebt de laatste jaren, maar in België mag je absoluut niet meer zeggen en schrijven wat je wil (tenzij je de juiste partijkaart hebt natuurlijk, dan kan het wel).

Waarom zou men een degelijke en volgehouden kritiek moeten geven op de VB-toppers? Ze hebben nog geen verkiezing verloren en hun woord nog nooit gebroken. Ik zie dus niet in waarop men kritiek kan geven... Het VB is de enige partij die voor invoering van het BROV is, CD&V en N-VA zijn ronduit tegen. En dat noemt zich 'democratisch'? Ik heb toch een ander idee van democratie dan zij blijkbaar. Voor mij is een geleide particratie geen democratie.

Processen tegen... Noem mij 1 ander westers land waar men een partij met de afmetingen van het VB zo aanpakt. Vergelijkingen met marginale maximum 5% neo-nazi partijtjes die verboden worden gaan m.i. niet op.

 
At 13/9/06 05:37, Blogger view without a name said...

@ Jeroen.

"CD&V het slachtoffer van het cordon? Wat een giller. Tenzij u bedoelt dat na een volgende door links gedomineerde tripartite CD&V een VLD scenario en electorale afslachting te wachten staat natuurlijk. CD&V en VB tezamen hebben een uiterst comfortabele meerderheid en hebben op papiert althans ook qua programma veel meer met elkaar gemeen dan CD&V en SP-a (laat staan en Groen!). Het is echter CD&V die ervoor kiest het CS instand te houden, dat dat impliceert dat ze van hun programma niet veel zullen kunnen maken is de logica zelve maar is enkel het gevolg van de keuzes die CD&V maakt."

Wel als ze samen een meerderheid hebben verklaar eens waarom dat niet gebruikt wordt ? Aan politiek doen is toch om te regeren en toch niet om eindeloos in de oppositie te zitten ?

"Het is echter CD&V die ervoor kiest het CS instand te houden" : dat is nogal simpel. Bij de CD&V weet men dat men indien men mee werkt met het VB ze nationaal volledig uitgesloten zullen worden. Dus politiek gesproken is dat geen valabele benadering. Dus kom ik steeds terug op mijn vaststelling : het cordon is een probleem van het VB. Het is dus het VB dat er maar moet voor zorgen om eruit te geraken. Kan ze dat niet, wel dan moet ze niet schimpen op de CD&V. Trouwens, in de huidige situatie heeft Leterme er geen boodschap aan dat het cordon opgedoekt wordt. Want dan vormt zijn kartel niet meer de grootste Vlaamse formatie (toch niet bij de vorige verkiezingen - de peilingen zijn maar peilingen).

Lees eens http://www.mediargus.be/NL/ViewDoc.asp?Article=BESTHIT.HTM

Door de polarisering in Antwerpen speelt Dewinter gewoon in de kaart van Jassens. Is dat "Vlaamse" politiek ? Ja, het zal weeral een "heroïsche" strijd zijn, en nadien zal men weeral klagen dat het niet "eerlijk" is. Calimero ?

Je gaat voorbij aan het feit dat je maar één stem kunt uitbrengen. Dat is uw enige mogelijkheid, uw enig middel (per burger gesproken natuurlijk, je kan eventueel politiek actief zijn en anderen proberen te overtuigen maar dat is iets anders). De vraag is dus of je voor de "impasse" kiest, dus voor VB en dus ook voor de SPa, of dat je kijkt voor een betere keuze. Je zou desnoods even goed voor Groen! kunnen stemmen om ervoor te zorgen dat de SPa minder stemmen krijgt en minder politieke macht. Bij wijze van spreken natuurlijk.

"Bekend maken waar er een voorakkoord is". Maar daar gaat het nu juist over : Leterme wil dat niet zeggen, anders kon hij evengoed zwijgen over de voorakkoorden en ze ontkennen. Het is een psychologisch spelletje dat hij speelt, hij wil de kiezer aanzetten om eens een duidelijke keuze te maken, voor het VB stemmen en weten dat je stem onder de mat geveegd wordt (en eigenlijk enkel in het voordeel van de SPa speelt), of een meer centrum gerichte stem uitbrengen en misschien een klein beetje gelijk krijgen. En anderzijds legt hij de "malkontenten" binnen de partij - de eigen kiezers - het zwijgen op. De lokale leiding kan altijd laten uitschijnen dat er boven hun hoofden al beslist is, dat de kiezer niet moet suggereren om met het VB samen te werken, dat het in voorkomend geval echt een stem in het water is, gewoon nog eens zes jaar in de oppositie zitten en staan klagen.

Trouwens wil je eens mijn post ( http://mynamenoname.blogspot.com/2006/09/de-zetelverdeling-kartel-of.html) lezen ?

Ik heb via een vereenvoudigde benadering gepoogd de (eventuele) resultaten in Antwerpen in zetelverdelingen om te zetten, en eens de "tegenmaatregelen" te evalueren.

Conclusie : zo lang het VB rabiaat tegen de andere partijen blijft ageren, en niet uit het "cordon" geraakt, zal ze nooit een relevante rol spelen in Antwerpen. Steeds bestaat er de mogelijkheid om een "coalitie" te vormen (of een kartel ... samenwerking) zodat die beter af zijn dan als onafhankelijke partijen op te komen en die methode de mogelijkheid biedt om het VB ruim te kloppen. En dat is dan nog met het huidige systeem van zetelverdelingen. Er bestaat nog een alternatief, en dan kan men nog gemakkelijker het VB uitsluiten. Dus noem het de "dorpspolitiek" toegepast op een grootstad. Noem het de lijst "gemeentebelangen" contra het VB - Dewinter.

En ja je kan dat belachelijk vinden, maar politiek gaat over het beleid bepalen, niet over staan klagen in de oppositie. Het is een totaal zinloze strijd die Dewinter voert, het is alleen nuttig om zich politiek (nationaal) te profileren en om zich binnen zijn partij een status aan te meten. Maar concreet behaalt hij daar geen andere resultaten mee, en zeker geen Vlaamse.

"CD&V het slachtoffer van het cordon? Wat een giller."

Sorry hoor, maar ik weet echt niet op welke wereld "jij" leeft. Laten we eens nadenken alsof er geen cordon bestond en de andere partijen / kiezers niet afgeremd zouden worden. Het VB heeft nu ongeveer 34% der kiezers (recente peiling), neem daar nog eens de NVA bij, en misschien wel 5% der kiezers van CD&V en ook nog eens drie vier van de VLD. Dan zit je al lang boven of nabij de 45% der Antwerpse kiezers en dan heeft die partij (het VB of het "Vlaamse Alternatief" ... bedenk maar) de helft of bijna de helft van zetels in Antwerpen.

Maar de vraag is natuurlijk of zonder het cordon het VB zoveel kiezers zou kunnen verzamelen, dan zou Dewinter minder populistisch zijn, dan zou hij kritiek moeten verduren binnen zijn eigen partij, zou hij zich diplomatischer moeten opstellen, kortom dan zou hij de kiezer zo niet naar de mond kunnen spreken. Dan zou het VB misschien terugvallen tot het niveau van 25% en dus niet noemenswaardig meer betekenen dan de SPa of CD&V. En dan zou die redenering hiervoor uitgezet niet opgaan.

Conclusie : dat grote succes van het VB (die 34%) dat is politieke oogverblinding maar dat betekent "politiek" gesproken (wat resultaten betreft of de potentie om politieke resultaten binnen te halen) niks.

 
At 13/9/06 18:41, Anonymous Anoniem said...

@ I am noname


"Wel als ze samen een meerderheid hebben verklaar eens waarom dat niet gebruikt wordt ? Aan politiek doen is toch om te regeren en toch niet om eindeloos in de oppositie te zitten ? "

2 redenen:

1. Omdat CD&V van het ACW niet mag en als het puntje bij paaltje komt heeft het ACW het voor het zeggen binnen CD&V. Het aantal mandatarissen van ACW signatuur is gewoonweg schokkend.
2. Omdat CD&V federaal wil gaan meedoen en ze zichzelf dan bij de PS onmogelijk zouden maken.

Mijn conclusie: CD&V en N-VA gaan ondanks hun vlaams profiel liever met de Parti Criminelle aka PS in zee dan met de vlaams-nationalistische partij. Gezien CD&V weigert om nog maar de mogelijkheid van een coalitie met het VB te bekijken betekent dit ineens dat ze geen enkel drukkingsmiddel hebben om hun vlaamse eisen te bereiken, want op ruggesteun van VLD, Groen! of SP-A zullen ze geenszins kunnen rekenen.

Ik kan daar dan enkel uit concluderen dat als er al een volgende staatshervorming komt hier weer een enorme prijs zal worden betaalt voor een paar (budgetneutrale) kruimels. De verfransing van de rand zal onverminderd doorgaan, Zaventem zal langzaam aan worden doodgeknepen en de inefficiente transferts zullen verdergezet worden.

Was het niet Leterme die na de laatste verkiezingen verklaarde dat het VB geen potentiële partner was omdat zij het conflict met de waalse partijen wouden aangaan? (Over vermeend racisme heb ik hem toen niets horen zeggen). De conclusie is duidelijk: CD&V zal het conflict niet durven aangaan met de PS, wat automatisch betekent dat Vlaanderen geen vooruitgang zal boeken. In eerlijke onderhandelingen met het 'Waals Blok' geloof ik al lang niet meer.

"Door de polarisering in Antwerpen speelt Dewinter gewoon in de kaart van Jassens. Is dat "Vlaamse" politiek ? Ja, het zal weeral een "heroïsche" strijd zijn, en nadien zal men weeral klagen dat het niet "eerlijk" is. Calimero "

Geef mij eens aan wat ik kan verwachten dat er anders gaat lopen met een CD&V burgemeester in coalitie met SP-A in Antwerpen? Gaat men de vele corrupte stadsvzw's dan opdoeken? De illegalen actief opsporen? Het multicul beleid laten vallen? Antwoord: 3X Neen. Fundamentele wijzigingen in het beleid zullen er dan niet komen, dus zal het mij absoluut worst wezen of de burgemeester dan Janssens, Heylen of Dewever heet.

"Conclusie : zo lang het VB rabiaat tegen de andere partijen blijft ageren, en niet uit het "cordon" geraakt, zal ze nooit een relevante rol spelen in Antwerpen. Steeds bestaat er de mogelijkheid om een "coalitie" te vormen (of een kartel ... samenwerking) zodat die beter af zijn dan als onafhankelijke partijen op te komen en die methode de mogelijkheid biedt om het VB ruim te kloppen. En dat is dan nog met het huidige systeem van zetelverdelingen. Er bestaat nog een alternatief, en dan kan men nog gemakkelijker het VB uitsluiten. Dus noem het de "dorpspolitiek" toegepast op een grootstad. Noem het de lijst "gemeentebelangen" contra het VB - Dewinter. "

En wat moet het VB dan wel doen om aanvaardbaar te worden? Er is niets meer in hun programma dat ik echt onbegrijpelijk vindt. Ik ben het niet met alles eens, maar imo is het VB een rechts-conservatieve partij geworden zonder meer, daar is absoluut niks verkeerd aan.

Moeten ze het vlaams-separatisme dan laten vallen? Ook aanhanger van het multicul model worden? De ogen sluiten voor de corruptie en incompetentie van de meerderheid?

"Maar de vraag is natuurlijk of zonder het cordon het VB zoveel kiezers zou kunnen verzamelen, dan zou Dewinter minder populistisch zijn, dan zou hij kritiek moeten verduren binnen zijn eigen partij, zou hij zich diplomatischer moeten opstellen, kortom dan zou hij de kiezer zo niet naar de mond kunnen spreken. "

Waauw, wat een schande; een partij die zegt wat zijn kiezers denkt. Uw democratisch gehalte stijgt met de seconde :p

Dat zonder het cordon het VB minder kiezers zou halen lijkt me ergens vanzelfsprekend, dat zou immers betekenen dat VLD en CD&V niet steeds zichzelf veroordelen tot coalities met links en dan zouden ze hun rechtervleugel niet en masse richting VB (hebben)zien vertrekken.

 
At 13/9/06 20:29, Anonymous Anoniem said...

@ I am noname.

Ik heb ondertussen uw post over de verschillende kiessystemen gelezen.

Ik vind dat irrelevant, ik zal u zeggen wat mijn idee over de toekomst is.

Na het electorale debacle van 2006 en 2007 trekt Verhofstadt zich terug in Toscanië en blijven de restanten van de VLD verweesd achter.

Hierna zijn er twee mogelijkheden: ofwel valt de VLD uit elkaar in twee partijen, 1 partij die zich allieert met SP-A en 1 partij waar Dedecker de macht krijgt, ofwel wordt Dedecker de nieuwe voorzitter van het hele boeltje.

Hoe dan ook, de restanten van / de partij van Dedecker weigert coalities met de socialisten te vormen en pleit voor het doorbreken van het CS.

CD&V/N-VA die ondertussen in de federale regering gekropen zijn, bereiken zoals te verwachten niks van hun vlaamse eisen en wacht eenzelfde pandoering de eerstvolgende verkiezingen daarna, waarna ook binnen deze partijen de pleuris maar echt uitbreekt en ze in 2 delen uit elkaar valt.

Vervolgens krijgen we een electorale strijd tussen enerzijds een links kartel en anderzijds een rechts kartel. Ik ben er vrij zeker van wie dat gaat winnen.

Onrealistisch? Mbt de VLD lijkt het me een quasi zekerheid. Ik zie Verhofstadt echt geen minister in de regering Leterme I worden. En de partijtop bestaat enerzijds uit vazallen van Verhofstadt die zonder de grote leider niks waard zijn en anderzijds uit een Dedecker die ondanks alle tegenkanting de vorige voorzittersverkiezingen al bijna won. Nog 1 electorale afstraffing erbij en zijn broodje is gebakken.

Dan mbt CD&V. In tegenstelling tot zijn mandatarissen zijn de kiezers van CD&V al lang niet meer in meerderheid ACW vazallen. Door de invloed van N-VA is onder de CD&V kiezers en lagere mandatarissen ook een toename van de vlaamsvoelendheid te bemerken. Als de partijtop er vervolgens niks van bakt volgt de electorale slachting.

N-VA is in die zin imo gewoon een doorgeefluik naar het VB aan het worden. They talk the talk, but don't walk the walk... dan gaan de kiezers vroeg of laat wel naar een partij die dat wel doet....

 
At 13/9/06 21:19, Blogger view without a name said...

@ Jeroen.

Zeg je denkt wel zeer eenduidig hoor ! De schuld zit bij de CD&V ? Nooit stil gestaan bij het feit dat het VB "gestigmatiseerd" is ? Er nooit bij stil gestaan dat samenwerken met het VB ervoor zorgt dat je politiek en internationaal veroordeeld wordt ?

Uw conclusies ... en nooit gedacht dat het VB meer stemmen heeft dan de CD&V (in de laatste verkiezing) ? Wat heeft het VB al gedaan om de transfers tegen te gaan ? Hoe constructief heeft ze al aan politiek gedaan ? Je volgt gewoon de VB retoriek en staat niet meer stil bij de andere mogelijkheden.

Mijn post http://mynamenoname.blogspot.com/2006/09/de-zetelverdeling-kartel-of.html was toch duidelijk genoeg. Heb je hem niet grondig gelezen ? Niet eens de cijfers bekeken ? Niet eens nagedacht waar ik fout zit ? Want als ik ergens fout zit dan zou ik het echt wel willen weten. Want mijn conclusie is gewoon dat er altijd een "tegenactie" kan geformuleerd worden om het VB van de macht af te houden. Er is maar een mogelijkheid, dat is dat het VB meer dan 50% behaalt. Een andere mogelijkheid is uit het cordon stappen. Maar ik zie dat met deze verkiezing nog niet te gebeuren in Antwerpen, de "hoofdstad" van Dewinter. Dus wanneer zal dat dan wel gebeuren ? Doe eens een voorzichtige raming. Een inschatting als je rekent dat er nu volgens de peiling maar +/- 1 of 2 % bijkomt. Dan heb je nog vijf verkiezingen nodig voordat hij 45% behaalt. Dus dat is 30 jaar. Dan is Dewinter zo rond de 75 jaar oud. Niet echt geloofwaardig niet ? Dan loopt Antwerpen mi vol met boerka's. En dan is het nog geen garantie dat met 45% der kiezers achter zich hij burgemeester wordt.

Waarom zou het Kartel liever met de PS in zee gaan ? Om toegevingen te doen en om de NVA te overtuigen dat ze moet afhaken uit het Kartel, zodat de CD&V haar geloofwaardigheid verliest en zo om en bij de 5% aan kiezers verliest (dus één vijfde van de kiezers die ze nu heeft)?

Conflict met de Walen ? Heb je de reacties van Leterme niet gelezen en wat hebben de Waalse politici daarover verteld ? Of moet het "moord en brand" zijn met een revolte ? Want wat heb je aan de retoriek van FDW die enkel eindigt in een nog grotere polarisering en geen Vlaamse resultaten ?

Corruptie in Antwerpen + illegalen opsporen + multicul : dat zijn drie thema's van het VB, dat is dus aan het VB om dat te realiseren, je moet het niet "eisen" van een andere partij. Wend u dus tot de top-drie van het VB om uw ongenoegen te uiten. Ik begrijp u niet. Je bent ontevreden, eist van de andere partijen dat ze het programma van het VB uitvoeren, en schuift de schuld op de andere partijen dat ze dat niet willen doen. Je stemt toch op het VB opdat het VB dat programma zou uitvoeren ? Dus als het VB dat niet doet, moet je niet de schuld leggen bij de andere partijen en moet je de andere partijen niet met de vinger wijzen.

Een rechts conservatieve partij geworden ? Ik meen mij nochtans te herinneren dat Annemans verklaarde (publiekelijk + met nadruk) "dat er niks veranderd was" + dat hij "de rechters in gedachten zou houden" (= zou weten te vinden).

Hoe geloofwaardig is hij dan ? Hoe geloofwaardig is hij dan als hij over de Vlaamse onafhankelijkheid spreekt?

Of die "incompetentie van de andere partijen" : welke competentie heeft het VB in huis ? Heeft ze daar de bewijzen van ? Heeft ze al aan het beleid meegewerkt en "iets" gepresteerd ? Nergens gezien dat ze al in een regering of bestuur gestapt is. Heeft ze bvb. een constructief effect gehad in de BHV-discussie ? Nergens iets van bespeurd. Enkel af en toe iemand die uit de partij geduwd wordt omdat ze in de fout gaan wegens "criminele" of "onoorbare gedragingen".

Beste Jeroen :"of zonder het cordon het VB zoveel kiezers zou kunnen verzamelen" : lees eens punt 29 in http://mynamenoname.blogspot.com/2006/08/doevenspeck-vlaams-belang-_115679857449491766.html.

Daarin schrijft de "verdediging" van het VB zelf dat het Cordon een positief effect gehad heeft. Het probleem is wel dat de kiezer in het "cordon" blijft en zijn verkozenen ook, en ondertussen geen enkel politieg gewicht vertegenwoordigt. Het is wel gemakkelijk om standpunten in te nemen en van zodra een andere die standpunten ter discussie stelt dat je dan begint te schelden en te beledigen en de discussie een draai probeert te geven (zie bvb uw eigen reactie ... maar ook de laconieke reactie van Vande Lanotte op 7° dag op het ongenoegen van Vanhecke :"Je staat jaren aan de zijlijn de schelden en dan vraag je voor de verkiezing om samen te werken, sorry ...").

Maar in het beleid stappen wil ook heel wat meer zeggen dat de "heilige" uithangen en show verkopen. Dat wil zeggen dat je als partij "fouten" kunt maken en daarvoor afgestraft kunt worden door de kiezer. Bvb zou het VB in de gemeenteraad al die wijzigingen doorvoeren zoals jij ze eist van de andere partijen ? Daarvoor moet ze eerst de meerderheid behalen. En zolang ze dat niet kan, moet ze dan eerst een coalitie vormen. Maar ze kan niemand vinden die dat wil. Is dat een probleem van het VB of van de andere partijen ? Denk je nu echt dat Leterme er zich zorgen om maakt dat het VB in het Cordon zit ? Dankzij dat feit is hij Minister-President. Of dankzij het cordon is Bourgeois Minister. Net zoals Anciaux.

Dus wat ik bedoel is dat zonder het cordon het VB als veel water in de wijn had moeten doen, en misschien zelf al een stukje "corrupt" zou geweest zijn, het spreekwoord indachtig :"Macht corrumpeert". Dus mijn conclusie is dat die enorme resultaten van het VB, dus ook die permanente overwinningen, gewoon een vertekend beeld geven (en geen uitstaans hebben met de realiteit), en gewoon het gevolg is van het feit dat het VB zich afzijdig houdt van elke beleidsverantwoordelijkheid en politiek nooit door de burger kan afgestraft worden. En dan kan je natuurlijk gemakkelijk alle zonden op de anderen schuiven, zelf doet het VB niks, en ze gaat dus niet in de fout, en de andere partijen, moeten het beleid blijven vervullen zelfs als ze in de vorige verkiezing daarvoor afgestraft werden. Ze kunnen dus gewoon verder hun "goesting" doen. En ze zijn daar echt niet kwaad om.

Ipv te stellen dat "ik ben ... eveneens overtuigd democraat." en dan maar voor het VB stemmen wetende dat je juist die andere partijen terug in de beleidsrol duwt, en je zodoende je democratische plicht verzaakt, die erin bestaat dat jij als burger moet kiezen voor die partij die jouw wensen wil verwezenlijken, wel dan zou ik toch maar eens goed nadenken. Want je staat er niet bij stil dat het VB nog maar eens in de oppositie zal belanden en Patrick Janssens daar uiters blij mee zal zijn. Trouwens lees Knack eens van deze week. Een goed artikel, waarin men opmerkt dat Janssens zelfs geen "spa-er" meer is volgens zijn campagne, maar Antwerpenaar. Begrijp je dan niet door zo de verdediging op te nemen voor het VB, je daarmee enkel Janssens in zijn postje van burgemeester "schiet" ? Dankzij de retoriek van Dewinter, die jij gewoon overneemt, heeft Janssens de mogelijkheid om te scoren (en wordt dat de andere partijen ontnomen). Trouwens op nationaal vlak gebeurt juist hetzelfde. Maar ok, geen probleem, de partij zal weer een overwinning vieren.

 
At 14/9/06 00:11, Anonymous Anoniem said...

@ I am noname

Ik heb u al uitgelegd dat het me niet uitmaakt of de burgemeester nu Dewever, Dewinter, Heylen of Janssens is, mij gaat het om het gevoerde beleid. Ik deel uw fixatie over de burgemeesterssjerp dus absoluut niet.

Ik moet trouwens nog een eerste antwoord lezen op mijn vraag wat een CD&V burgemeester in coalitie met SP-A zou veranderen aan het antwerpse bestuur tov de huidige situatie. Dat lijkt me toch wel essentieel, maar op die vraag blijft het van uw kant oorverdovend stil, omdat u zelf wel beseft dat er de facto voor de burger geen verschil zal zijn.

Ik kan uw redeneringen trouwens ook niet erg serieus nemen.

Volgens u duw ik de andere partijen in de beleidsrol door op het VB te stemmen, en uw advies is dus om op die andere partijen te stemmen.

Sorry maar als u dat zelf even herleest moet u toch beseffen dat dat soort argumenten op niks slaat.

Verder steekt u de gebruikelijke litanie af dat het VB nog niks bewezen heeft. Dat is waar, maar daar staan twee zaken tegenover. Ten eerste worden in normale democratiën de winnaars van verkiezingen bij het beleid betrokken, ten tweede weet ik ondertussen waar de andere partijen voor staan.

Beloftes voor de verkiezingen zijn waardeloze vodjes papier, ze spenderen meer tijd aan het bestrijden van het VB dan aan het beleid zelf en alle principes worden overboord gegooid als er kans is op een aanlokkelijk postje.

VLD is het ergst, maar CD&V/N-VA heeft het moeizaam opgebouwde krediet na de laatste vlaamse verkiezingen bij mij ook verloren.

Kijk, CD&V/N-VA doen maar wat ze willen, maar ze zijn druk bezig mee hun eigen graf te graven. Wie de demografische ontwikkelingen in Antwerpen even bekijkt, beseft dat ze de waterdragers van de SP-A zijn. Veel geluk met de paar excuus grijze wol... allochtonen op de lijst, maar als in NL 96% van de allochtonen links stemt zal het in vlaanderen wel niet veel anders zijn.

Het enige wat ik onthouden heb van uw verhaal is dat u vroeg of laat een rechts kartel verwacht. Daar ben ik het mee eens, alleen zal dat bereikt worden door de klassieke partijen verder te verzwakken, niet door erop te stemmen.

 
At 14/9/06 00:41, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Wie weet wordt Heylen wel burgemeester in Antwerpen aangezien de CD&V volgens een recente opiniepeiling de SPA voorbijsteekt. Ik duim ervoor aangezien het socialistisch bewind in Antwerpen eindelijk eens mag eindigen.

(En VB? Ze moeten echt heel veel stemmen halen om de absolute meerderheid te halen)

 
At 14/9/06 02:21, Blogger view without a name said...

"Ik heb u al uitgelegd dat het me niet uitmaakt of de burgemeester nu Dewever, Dewinter, Heylen of Janssens is, mij gaat het om het gevoerde beleid. Ik deel uw fixatie over de burgemeesterssjerp dus absoluut niet."

De burgemeester worden is gelijk aan de verkiezing winnen en het beleid uitstippelen. Het kan mij ook niks schelen. Maar in deze discussie staat dat gelijk aan "het beleid uitstippelen". Je gaat toch stemmen om "uw" mening gerealiseerd te krijgen? Waar gaat het hier anders over ? Ik heb in de laatste reacties gewoon gepoogd stap voor stap uw commentaren te weerleggen of ze in vraag te stellen.

Trouwens het is toch FDW (het VB) die altijd maar over die verkiezingssuccessen spreekt ? Dat het VB de grootste partij gaat worden en "de macht" gaat grijpen ?

Een "niet serieuse redenering" : het probleem is dat je door het "cordon" op voorhand weet dat het VB niet in het beleid zal terecht komen en dat zelfs ongeacht de enorme resultaten het rekenkundig steeds mogelijk blijft het VB in het Cordon te houden (uit het beleid uit te sluiten), en dat door het kiesgedrag van zoveel kiezers die voor het VB stemmen zij eigenlijk contraproductief stemmen en eigenlijk de SPa naar voor duwen. Uw redenering klopt maar als het "cordon" kan opgedoekt worden. Maar dat is zo niet (nog altijd niet). En dat is het probleem van het VB en niet van de andere partijen. Die hebben er alle belang bij dat zoveel kiezers voor het VB stemmen want dat is hun garantie dat ze mee in het beleid zitten (in Antwerpen of in Vlaanderen of in België) zo lang het cordon in stand gehouden kan worden. Dus de andere partijen hebben er concreet alle belang bij dat het "cordon" de facto in stand gehouden wordt. Alleen geeft het maar één negatieve implicatie, die andere partijen zijn gedoemd om samen te gaan met bvb de Spa en dus uiteindelijk een onduidelijk beleid te realiseren. Maar eender hoe, zolang de PS de plak zwaait in België wordt het toch een links beleid. Om dat te voorkomen moet je de SPa kunnen uitsluiten.

De "litanie dat het VB nog niks bewezen heeft" : jij stelt gewoon dat de andere partijen incompetent zijn. Ik denk dat je die argumenten gewoon overgenomen hebt van ... Bewijs dan eens dat het VB beter is. Als je dat niet kunt, dan moet je dergelijke argumenten niet naar voor schuiven. Dat is dus geen "litanie". Ik probeer gewoon uw standpunt te weerleggen of nodig u uit uw standpunten te motiveren (bewijzen).

In "normale verkiezingen" ? Sorry, maar het is altijd zo geweest dat degene die gewonnen heeft het beleid mag uitstippelen. Maar zolang je geen meerderheid hebt moet je een coalitie kunnen vormen. En de andere partijen zijn echt niet verplicht om met de grootste samen te gaan. Ze kunnen gewoon een coalitie vormen met twee kleinere. Dat zijn de "normale" procedures. Zie trouwens mijn post http://mynamenoname.blogspot.com/2006/09/imperiali-samba-in-zwalm-paling-in-het.html Dat gaat over Zwalm en heb ik als voorbeeld gepost. Een kleine gemeente waar de VLD "de baas speelt" en al de andere partijen in een samenwerking gaan om in het beleid te komen en de VLD te wippen.

Anderzijds, je kan toch niet verwachten als een partij stelselmatig uitgemaakt wordt voor corrupt, incompetent, verraders, aanhangsel, waterdrager, enz. dat ze dan ineens na de verkiezingen dat zal vergeten en met die partij die dat zo gratuit stelt (maar zelf nog niks bewezen heeft en haar retoriek zodanig formuleert dat ze niet aan het beleid moet meedoen en dus nooit in de fout kan gaan), zal willen samenwerken ? Dan maak je de eigen kiezers belachelijk. Of wat dacht je ?

De "waterdragers van de SPa" : wel ik stel altijd maar dat eigenlijk het VB groter is dan de CD&V, dus is dat het probleem van het VB dat die andere grote formatie niet samen in het beleid "kan" gaan met het VB. Als je "waterdrager" naar voor schuift nodig ik u uit dat eens goed te motiveren. De grootste waterdrager voor de SPa is mi het VB. Zij verzamelt enkel stemmen tegen de SPa en ontneemt daarmee de andere partijen de mogelijkheid om de SPa te wippen omdat ze zelf onmogelijk in het beleid kan geraken doordat ze het "cordon" niet kan opheffen. Trouwens je neemt hier zelf de "links rechts" retoriek over. Als je het zo bekijkt moet je zeker twee maal nadenken voor je op het VB stemt.

Een rechts kartel : dat is maar de vraag, ik vrees dat het nog een tijdje zal duren dat de "retoriek" van het VB zal gevolgd worden, maar dat de kiezers op een bepaald moment zullen inzien dat het nooit wat wordt, en dat iedereen dan zal zeggen :"Waar hebben we onze tijd aan verloren ?"

En hetzelfde geldt op nationaal vlak : hoe groter het VB in het Cordon, hoe meer het beleid naar links geduwd wordt. Als je vaststelt dat FDW en Co er niks aan doen om uit dat cordon te geraken, zit je toch met een levensgroot probleem ? Want als je voor het VB stemt is dat een stem die resulteert dat de "linksen" (neem maar SPa, Groen! of VLD) in de regering zitten. Maar zeer terecht dat is enkel een probleem voor de VB kiezer. Alle andere kiezers zijn met die benadering uiterst tevreden, het is de garantie dat hun partij in het beleid blijft.

De essentie van het verhaal is eigenlijk dat de modale burger nog altijd denkt dat als er maar voldoende burgers voor het VB stemmen dat het VB dan uiteindelijk wel in het beleid zal belanden en de standpunten van de VB-kiezer zal doorvoeren. Maar met mijn vorige posts op mijn blog heb ik daarvan al een tipje van de sluier opgelicht en eigenlijk al aangetoond dat het bijna niet realistisch is zolang het VB uitgesloten kan worden door het "cordon". Als het VB niet uit het cordon kan stappen, blijft het uit het beleid, tenzij het VB de meerderheid behaalt (zie http://mynamenoname.blogspot.com/2006/09/de-zetelverdeling-kartel-of.html :" Maar, alvast blijkt er dat het Vlaams Belang (zolang het niet uit het Cordon kan stappen) eigenlijk in Antwerpen van de macht kan gehouden worden, tot zolang het de volstrekte meerderheid (ongeveer 48% of meer der kiezers) niet kan behalen." - zie het slot = Conclusie).

 
At 14/9/06 06:29, Anonymous Anoniem said...

itt u voel ik mij geenszins verplicht om in de logica van de partijtoppen mee te stappen.

U gaat ervan uit dat het CS een eeuwigdurend feit is en dat daarom het zinloos is op het VB te stemmen. Wel ik ben het daarmee niet eens. Ten eerste acht ik absolute meerderheden voor het VB absoluut niet uitgesloten. Kijk maar naar het district Hoboken bvb. In Antwerpen zelf is het quasi onmogelijk gezien de demografische evolutie, maar in districten of in de rand waar veel autochtonen naar vluchten kan dit wel.

Bovendien zal de partijtop van CD&V de mandatarissen niet eeuwig in check kunnen houden. En elke stem die ze verliezen aan het VB zal meer en meer onder hen doen inzien dat het CS zelfdestructief werkt. De VLD gaat eraan in 2006 en 2007 en CD&V/N-VA wacht hetzelfde lot met enige vertraging.

Rechts is een meerderheid in Vlaanderen, alleen zit het voorlopig nog versnipperd, maar een partij waarvan de helft van de hogere mandatarissen van ACW strekking is zal nooit ofte nooit het centrum van een rechtse formatie kunnen zijn.

M.i. is CD&V terminaal, alleen beseffen ze het even niet door de tijdelijke opflakkering door het kartel. Als je de scores van CD&V afzonderlijk bekijkt dan besef je dat de partij eigenlijk niks vooruitgang boekt, eerder het tegengestelde. Kan je nagaan wat dat gaat worden na de volgende coalitie met de sossen en PS.CD&V zal moeten kiezen tussen het ACW en zijn centrum en rechtse kiezers. Geen van beide scenario's is aanlokkelijk - dat begrijp ik - maar dat is imo wel de realiteit.

 
At 15/9/06 00:14, Blogger view without a name said...

Neen ik denk niet dat het CS een eeuwigdurend feit is alleen is het relevant bij de volgende verkiezingen. Op de absolute meerderheid van het VB wordt het nog lang wachten. Te lang.
Het CS zelfdestructief ? Voor wie ? Voor het VB ?
De ondergang van CD&V en VLD ? Ik denk dat je wat hard van stapel loopt, ze kunnen nog altijd in een coalitie samen gaan net zoals CD&V met de NVA.
Misschien zullen de burgers wel tevreden zijn van de volgende coalitie ?
Rechts is de meerderheid ... : "rechts" is geen politieke partij. Het gaat hier toch over de verkiezing van een partij en over een "politieke overtuiging" ? Natuurlijk zitten we nu wel met het probleem dat als je stemt voor het VB er een tegengesteld beleid zal uitgestippeld worden doordat het VB niet uit het cordon geraakt.
De CD&V moet kiezen ... je loopt wel hard van stapel. Het VB behaalt in Antwerpen naar schatting nog maar 34% er blijft nog 66% te verdelen onder de andere partijen. Je benadert de verkiezingen alsof er enige wetmatigheid in zit, met name dat het VB bij elke verkiezing extra kiezers "moet" en "zal" overtuigen. De raming voorspelt toch maar een aanwas van 1% ? En dat is dan de beste prestatie dat het VB ergens gemeentelijk behaalt. Ik meen mij niet te herinneren dat er ergens een andere stad of gemeente bestaat met gelijkaardige "goede" prestaties.

Dus als de CD&V straks (bvb) de grootste partij wordt na het VB, dan kan ze de burgemeester leveren en kan dat gematigd beleid (meer centrum en minder links dan met SPa) misschien de burger aanzetten om minder tegen de SPa te stemmen en dus ook meer centrum ... en dus ook minder VB ?

Wint het VB veel kiezers bij deze verkiezing of kan zij het publiek in die zin bespelen (overtuigen), wel dan speelt dat enkel in de kaart van de SPa die een "zeer neutrale" burgemeester wil leveren voor "alle" Antwerpenaren. Dus wat jij veralgemeent als "verrechtsing" wel dat doet de SPa nu ook al, via de "veralgemening". En dus schuift Janssens op naar het centrum, dankzij de druk van het VB.

 
At 15/9/06 19:21, Anonymous Anoniem said...

Ik verwacht in A'pen niet veel vooruitgang meer voor het VB.

Gezien de autochtone vlucht onverminderd voortgaat en het % allochtonen snel stijgt, is dat ook logisch.

In de rand daarentegen zou je wel eens kunnen verschieten. (Btw als ik me goed herinner haalt het VB in Brussel relatief meer dan in A'pen, maar dat zal waarschijnlijk ook zijn omdat een aantal franstaligen daar op het VB stemmen)

Ik denk dat u de invloed van de burgemeester zwaar overschat.

Heylen lijkt me een halfzachte figuur én er is een minstens even grote kans dat SP-A nog meer zijn stempel op het beleid zal willen (en kunnen)drukken dan voorheen als ze de sjerp niet krijgen. Kijk maar naar onze federale regering met een 'liberaal' aan het hoofd...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>