7 juli 2006

Piet Van Brabant (1932-2006)

Woensdag overleed Piet van Brabant, een vooraanstaand liberaal journalist en politiek commentator. Hij was 33 jaar lang actief bij Het Laatste Nieuws. Samen met Manu Ruys en nog enkele anderen, hoort Piet van Brabant thuis in het rijtje van krantencommentatoren die in de jaren '70 en '80 door pers en politici in het Franstalige landsgedeelte gedemoniseerd werden als "les éditorialistes flamands", omwille van hun Vlaamsgezinde standpunten.

Piet van Brabant was vrijmetselaar. Hij was mede-oprichter van de Reguliere Grootloge van België, de enige Belgische vrijmetselaarsloge die buiten Frankrijk en België erkend wordt. De andere loges in België zijn niet alleen groter, tellen meer politici onder hun leden, maar zijn tevens irregulier, wat betekent dat zij omwille van hun (historisch gegroeide) antiklerikalisme niet erkend worden door de internationale vrijmetselarij. Van Brabant schreef een vijftal boeken die het onderwerp populariseerden.

In mijn citatenblog zijn een zevental citaten van Piet van Brabant terug te vinden, afkomstig uit Volksbelang, het ledenblad van het Liberaal Vlaams Verbond, waarvan hij jarenlang secretaris-generaal was.

De Standaard omschrijft Piet van Brabant als een "pleitbezorger voor verdraagzaamheid". Dat was hij ook, in de ware zin van het woord. Niet in de betekenis die het woord "verdraagzaamheid" gekregen heeft in de codetaal van de politieke correctheid, namelijk de onverdraagzaamheid tegen extreem-rechts. Hij pleitte voor "onbevooroordeelde samenwerking tussen alle partijen, zonder systematische verkettering en zonder iemand in de ban te doen". "Anders riskeert de liberale beweging in Vlaanderen uiteen te spatten", zo schreef hij in januari vorig jaar. In zijn laatste column, in juni vorig jaar, haalde hij uit naar de stijfkoppige partijleiding van de VLD, en nam hij het op voor Jean-Marie Dedecker en Hugo Coveliers, die "de verzuchting [...] om de mandatarissen en vooral de kiezers van [Vlaams Belang] te begrijpen, wél hebben aangevoeld".

TV Brussel omschrijft Piet van Brabant als "liberaal, vlaamsgezind en vrijzinnig". Dat laatste is voor discussie vatbaar, want in zijn boek "De spiritualiteit van de vrijmetselarij" omschrijft hij de reguliere loge als een religieuze broederschap die openstaat voor iedereen.

Wie Piet van Brabant een laatste groet wil brengen kan dat op donderdag 13 juli om 10u30 in de Protestantse Kerk van Brussel, Nieuwe Graanmarkt 18.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>