4 juli 2006

Geen respect, geen democratie meer

Het Belang Van Limburg 26 Juni 2006

Als er een punt duidelijk wordt, de basisvoorwaarde voor een welvarende samenleving is het bestaan van een democratische rechtsorde. Zelfs economische welvaart en welzijn kunnen niet zonder een democratische werking. Kijk even rond in Europa, om te beginnen in de verschillende Belgische regio's, en stel vast dat hoe minder de democratie er nog werkt, hoe minder de economie draait.

Eric Donckier schrijft als volgt in Het Belang van Limburg op 26 Juni 2006. Net tevoren werd in Charleroi nog eens de facto gedemonstreerd dat wie zich boven de wet stelt geen enkel respect meer heeft voor de rechtstaat.

"De Vlaamse regering heeft de diensten van het advocatenkantoor Stibbe in Brussel ingehuurd om na te gaan hoe ze het recht van de Vlaamse parlementsleden om stukken van de Vlaamse regering in te kijken, kan inperken en eventueel zelfs onmogelijk kan maken
Binnen de Vlaamse regering is ook afgesproken dat de ministers Kris Peeters en Geert Bourgeois de Vlaamse parlementsleden Carl Decaluwé respectievelijk Jan Peumans tot de orde zullen roepen. De Vlaamse regering is hun bemoeienissen beu, de Vlaamse regering vindt dat de twee de regering al te veel controleren.
Het is de tweede keer dat de Vlaamse regering van Yves Leterme haar eigen Vlaams Parlement muilkorft. Begin van de legislatuur was er al het zogenaamde Zwijgakkoord. Dat Zwijgakkoord houdt in dat de meerderheidspartijen zich engageren om over alles, dus ook over zaken die niet in het regeerakkoord zijn afgesproken, met elkaar te overleggen en elkaar een vetorecht te geven. Dat moet wisselmeerderheden en wisselcoalities uitsluiten.
Het houdt in dat één partij iets kan tegenhouden, ook wanneer alle andere partijen uit meerderheid en oppositie het nochtans eens zijn. Dat Zwijgakkoord kwam er op uitdrukkelijke vraag van Vlaams minister-president en CD&V-boegbeeld Yves Leterme.
Het modewoord bij uitstek op het Martelaarsplein, waar de meeste van de Vlaamse ministers kabinet houden, is ‘respect’. Er is zelfs een partij, om de CD&V niet bij naam te noemen, die campagne voert met het woord respect. Maar hoe kunnen CD&V en kartelpartner N-VA respect opbrengen voor u als kiezer, indien diezelfde partijen géén respect hebben voor hun eigen parlementsleden en zelfs gaan proberen om hen te muilkorven. Daarmee halen ze onze democratie onderuit.
De Vlaamse regering wil ons doen geloven dat ze goed werk levert en respect voor ons heeft. Maar een regering die niet wil gecontroleerd worden, heeft iets te verbergen. De Vlaamse regering wil niet gecontroleerd worden, ze heeft iets te verbergen.
Ze wil o.a. verbergen dat de eerste fase van de werken om de ring rond Antwerpen te sluiten, 40 procent méér hebben gekost dan geraamd en dat u als belastingbetaler daarvoor zal mogen opdraaien. Respect zei u?"

3 Comments:

At 4/7/06 20:50, Blogger David Vandenberghe said...

Weet er iemand hoe de Wet op openbaarheid van bestuur van 11 April 1994 in de praktijk werkt?
Zo ja, kan iemand mij in de juiste richting duwen? Ik zoek een manier om de integrale verslagen van een gesloten kamercommisie te bekomen.

MvG

 
At 6/7/06 14:38, Blogger Nicolas Raemdonck said...

De wet verklaart dat klaar en duidelijk.

 
At 7/7/06 15:39, Blogger David Vandenberghe said...

Ja, maar blijkbaar is het toch niet zo gemakkelijk. Ik heb contact opgenomen met de publicatiedienst van de Kamer met de vraag of het mogelijk is een afschrift te bekomen van een gesloten kamercommissie. Na 7 mails is het nog niet duidelijk. Dus kan ik het maar best het hier even vragen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>