11 juni 2006

Dure Eurocraten (Politiek Incorrect)

De Vlaamse media - zelfs zelfverklaarde kwaliteitsmedia - besteden er hoegenaamd geen aandacht aan, maar het Europees Parlement verkeert in crisis. Het Duitse magazine Stern en het Europese on-line dagblad EU Observer vulden echter wel hun kolommen met de nieuwe Europese schandelen.

Waarover gaat het? Tot 1998 werden de leden van het Europees Parlement gehuisvest in een gebouw aan de Belliardstraat te Brussel. Na 1998 verhuisde het Europees Parlement naar het huidige gebouwencomplex aan de Wiertzstraat. Sinds 2004 zijn de kantoren van het oude EP-gebouw terug in gebruik genomen door het Comité van de Regio's. Wat blijkt nu echter uit enkele brieven van de administratie van het parlement? In de periode 1998-2004 - het voormalige gebouw stond toen leeg - betaalde het Europees Parlement 6 miljoen euro per jaar. Dit dus voor kantoren die totaal niet werden gebruikt! Volgens een vertegenwoordiger van de Europese administratie stond het gebouw echter niet leeg, maar werd het in die periode gerenoveerd. De vraag die men zich dan kan stellen is uiteraard waarom er zulk een exorbitant bedrag moest betaald worden? Het het niet logischer geweest in die periode enkel de kantoren verder te blijven huren die aan renovatie toe waren?

België en haar hoofdstad is natuurlijk hét schandaalland bij uitstek. Daarom dat er niet één, maar zelfs twee weinig fris ruikende zaken aan het licht zijn gekomen waarin het Europees Parlement werd betrokken. De tweede zaak betreft een gebouw dat nu gerenoveerd wordt, en binnenkort dienst zal doen als kantoren- en bureaucomplex voor de parlementsleden van de tien nieuwe EU-lidstaten. Hoewel er uit het resultaat van de openbare aanbesteding duidelijk kon worden opgemaakt dat 96,5 miljoen euro een zeer schappelijke prijs was voor de nodige werkzaamheden, verklaarde het Europees Parlement zich toch bereid meer dan het dubbele van de prijs te betalen. Waarvoor die extra kost nodig was is allesbehalve duidelijk. En dat is nog niet alles: wanneer het gebouw uiteindelijk klaar zal zijn tegen 2008, dient er nog de nodige audiovisuele en andere technologische apparatuur geïnstalleerd te worden. Verwacht kostenplaatje: 60 miljoen euro extra. Tenzij het Europees Parlement natuurlijk zou beslissen terug het dubbele te betalen...

Ook in Straatsburg is het Europees Parlement in opspraak gekomen. In de hoofdstad van de Elzas is nu aan het licht gekomen dat het EP in totaal maar liefst 80 miljoen euro aan huur heeft betaald aan de bestuurlijke autoriteiten van Straatsburg - de Straatsburgse overheid is eigenaar van het EP-gebouwencomplex - en dit sinds 1979. Hierin is ook een 'surplus' van zomaar eventjes 22 miljoen euro inbegrepen dat dient als 'verzekering' voor het geval het Europees Parlement Straatsburg definitief zou verlaten als vergaderplaats. Dat er hiervoor al een 'verzekering' moet betaald worden is zeer kwestieus. Maar wat nog eens zo verdacht is, is dat de maandelijkse vergadering van het EP gewoon niet KAN vertrekken uit Straatsburg. Dit omwille van de simpele reden dat de maandelijkse vergadering van het EP te Straatsburg per verdrag is vastgelegd. Wat meer is: toen de huidige Europese Unie nog Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heette (EGKS), werd reeds in het EGKS-Verdrag in artikel 77 bepaald dat de vestigingsplaats van de Europese instellingen "per unanimiteit" moest worden vastgelegd. Met als gevolg dat tot op de dag van vandaag Frankrijk de maandelijkse vergadering te Straatsburg niet zomaar wil prijsgeven. Wie omtrent deze kwestie meer te weten wil komen, kan terecht op de website www.oneseat.eu .

Maar terug over naar Straatsburg: wist de lokale overheid aldaar dan niet dat dat verdrag bestond? Dat zou toch wel zeer twijfelachtig zijn. Er is zelfs meer: Fabienne Keller - de burgemeester van Straatsburg - heeft bekend dat het stadsbestuur ook nog eens 29 miljoen euro "als toemaatje" mag ontvangen van het Europees Parlement, mocht deze beslissen de gebouwen te kopen in plaats van verder te blijven huren. Op die manier zou die budgettaire tegenvaller "gecompenseerd" worden. Vreemd dat er tegenwoordig ook al over extra "compensatiemiddelen" wordt gesproken nog voor er een verkoop gesloten is!

Tot zover een beknopt relaas van datgene wat dit Europa zoal met het belastinggeld van de Europese burger . En wat krijgen we ervoor in de plaats? Een huichelachtig Stabiliteitspact, een uitgeholde Bolkesteinrichtlijn, een ondermaats Europees octrooirecht, verwaterde Lissabondoelstellingen, een antidemocratische Grondwet en protectionistische landbouwsubsidies. Daar staan natuurlijk wel weelderige Europese kantoren tegenover die tiptop in orde zijn. Er is toch nog iets goed aan dit Europa.

Wat er eveneens zeer verontrustend is, is dat de Vlaamse media - noch geschreven, noch audiovisueel - ook maar iets over deze onwelriekende zaak hebben bericht. Je bent als Vlaming gewoonweg verplicht buitenlandse media te consulteren wil je op fatsoenlijke wijze op de hoogte gebracht worden van het reilen en zeilen binnen de Europese Unie (de EU Observer (www.euobserver.com) en het Britse weekblad European Voice (www.europeanvoice.com) zijn terzake zeer adequate bronnen) . En dat terwijl de Europese instellingen pal in hartje Vlaanderen liggen! Dan is er toch wel duidelijk kwaad opzet in het spel dat onze Vlaamse media pertinent over zulke naar fraude neigende zaken weigert verslag uit de brengen? Of zou Guy de Verenigde Verhofstaat van Europa hiervoor soms tussen zitten?...

1 Comments:

At 11/6/06 21:43, Anonymous Anoniem said...

Het EP was woedend toen bleek dat ze in Straatsburg werden opgelicht. Als het aan de MEP's zou liggen was die zetel al lang afgeschaft. Eens te meer is het het vetorecht van de lidstaten die voor de problemen zorgen.
Wat we nodig hebben is meer Europa. Moesten de lidstaten niet meer zoveel macht hebben over de besluitvorming (of in veel gevallen over het blokkeren van de besluitvorming) dan zou alles sneller en efficienter gaan.
Bovendien zou meer Europa ook als gevolg hebben dat de traditionele pers er meer aandacht aan zou besteden. En enkel dan kan je de misbruiken tegengaan.
Als de pers geen aandacht geeft kan je alleen maar misbruik verwachten, dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo zijn, overal.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>