31 mei 2006

Winst voor Vlaams Belang bij De Stemmenkampioen (Hoegin)

Gisteren publiceerde De Stemmenkampioen de resultaten voor april en mei. In mei voerde De Stemmenkampioen twee peilingen uit om een eventueel effect te meten van de gebeurtenissen van de laatste weken, met als voornaamste conclusie dat het Vlaams Belang netto zelfs winst maakt.

De resultaten die vandaag bekend werden gemaakt zijn de tiende, elfde en twaalfde opiniepeilingen van De Stemmenkampioen. Samen met de andere opiniepeilingen hebben we daarmee ondertussen al 29 opiniepeilingen sedert de laatste verkiezingen. Overigens had ik verleden week een nieuwe opiniepeilingen van De Standaard en de VRT verwacht omdat de vorige nu drie maanden oud is, en zij verleden jaar op 27 mei een peiling brachten, maar misschien is het onderzoek met een paar weken uitgesteld om de evolutie van de laatste weken in de peiling te kunnen verwerken.

Beginnen we met de twee grootste formaties in Vlaanderen: CD&V-N-VA en Vlaams Belang. Wat het Vlaams Belang betreft valt uiteraard onmiddellijk de winst op van ongeveer één procent, die volgens een diepere analyse vooral van CD&V-N-VA en VLD zou komen. CD&V en N-VA moeten daarom inderdaad wat terrein prijsgeven. Waar het verschil tussen de twee formaties in april nog 4,3% bedroeg, is dat in de tweede helft van mei gezakt tot maar 2,5% meer. Daarmee komen de twee formaties terug sedert lang in mekaars vaarwater. Voor CD&V en N-VA is de score van vandaag trouwens de slechtste sedert verleden zomer.

Het commentaarstuk van Luc van der Kelen bij de resultaten van deze peiling is het lezen waard. Nog maar eens is gebleken dat wanneer het Vlaams Belang om één of andere reden in de moeilijkheden dreigt te raken, en deze keer was dat het geval zowel bij de moord op Joe van Holsbeeck als de schietpartij van Hans van Themsche, de andere partijen maar ook media als de VRT klaar staan om de partij uit de nood te helpen. Met de dagelijkse onthullingen van corruptieschandalen in Wallonië zou een mens stilaan gaan denken dat zo'n dingen normaal zijn en dat bijvoorbeeld Geert Lambert en Karel de Gucht geld krijgen uit één of andere zwarte kas van het Vlaams Belang.

sp.a/SPIRIT haalt voor de allereerste keer wat winst bij De Stemmenkampioen, en blijft daarmee deze keer boven de 17%. Bij de VLD is de beweging omgekeerd, en de partij zakt weer richting de 14%. Het betekent dat de VLD in het panel van De Stemmenkampioen bijna een kwart van haar kiezers heeft verloren sedert de laatste verkiezingen (van 19,4% naar 14,5%), en zelfs twee vijfden sedert de laatste federale verkiezingen (van 24,4% naar 14,5%). Uit de analyse van hierboven bleek bovendien dat de uitspraken van Guy Verhofstadt en Karel de Gucht richting Vlaams Belang de partij waarschijnlijk niet bepaald vooruit hebben geholpen. Herinneren we daarbij even aan de uitspraak van Guy Verhofstadt dat zijn succes gemeten mocht worden aan de score van het Vlaams Belang. Indien de resultaten van De Stemmenkampioenvan vandaag een indicator zijn voor de uitslag van de provincieraadsverkiezingen van oktober, dan is het zeer de vraag of de positie van Guy Verhofstadt binnen de VLD nog houdbaar zal zijn tegen het einde van dit jaar en in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Een vergelijking van de historische uitslagen van het Vlaams Belang, de VLD en hun voorlopers samen met de prognose van De Stemmenkampioen spreekt boekdelen.

Tot slot nog Groen!, dat ter plaatse blijft trappelen. Het probleem voor deze partij is dat de verschuivingen zo klein zijn dat ze niet significant zijn, terwijl precies zulke kleine verschuivingen voor deze partij het verschil kunnen maken tussen enkele of vrijwel geen zetels in de federale Kamer. Er kan in ieder geval vastgesteld worden dat de partij geen massale aanhang wint naar aanleiding van de commotie rond kerkasiel en de mensen zonder papieren. De Vlamingen die van die problematiek wakker liggen zitten vermoedelijk al bij Groen!, of vinden dit geen reden om over te stappen naar Groen!.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>