14 mei 2006

Jos Geysels wou lippen dichtnaaien (Hoegin)

Uit doorgaans slecht ingelichte bronnen werd zopas vernomen dat de solidariteitsactie van Groen! oorspronkelijk veel verder ging dan gisteren aangekondigd. Niet alleen zouden partijlokalen opengesteld worden voor mensen zonder papieren, maar waren ook enkele toppolitici van de partij bereid hun lippen dicht te naaien. Na een interne opiniepeiling werd echter afgezien van het laatste deel van de actie.

Zo wou Jos Geysels zijn lippen dichtnaaien uit solidariteit met de 31-jarige Marokkaan in het Luikse Glain. Naar verluidt stond Jos Geysels al met naald en draad klaar toen de actie in allerijl afgeblazen werd: uit een interne opiniepeiling was immers gebleken dat slechts 7% van de Vlamingen de actie zou ondersteunen, terwijl maar liefst 93% verklaarde liefst te hebben dat de lippen van Jos Geysels permanent dichtgenaaid zouden blijven. Bovendien bleek dat 74% van hen bereid was persoonlijk de lippen van Geysels te komen dichtnaaien. Gevraagd naar eventuele verdoving verklaarde een meerderheid dat ze zelf geen verdoving nodig hadden om de operatie uit te voeren, maar 14% was wel bereid Geysels lokale verdoving toe te staan.

Uit een discreet contact met Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael was dan bovendien nog gebleken dat laatstgenoemde met plezier de kosten voor de aankoop van de draad voor de volledige partijtop voor zijn rekening wou nemen, op voorwaarde dat de gebruikte draad van een extra-stevige soort was. In het licht van die gegevens werd dan maar afgezien van de actie.

(Oorspronkelijk verschenen bij Diogenes)

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>