4 mei 2006

Het Beleid van Flahaut: DS-kritisch & AIV (Brigant)

Twijfels bij het recente beleid van Flahaut.

I.Wat schreef de Standaard?

1.De Precampagne van Flahaut.

Flahaut heeft een slecht imago in Vlaanderen, zo bleek uit een recente enquête. Ik denk niet dat deze situatie zal beteren. Reeds in Oktober 2005 titelde een artikel uit De Standaard: Precampagne 2006 via leger, a/d hand van redacteur Wouter Verschelden. Vier punten staan er in dat artikel die de precampagne moeten vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nijvel. De toekenning van 4 hectaren militair domein met sportinfrastructuur (1) aan de stad Nijvel waarop men ook het lokale brandweerkorps heeft gehuisvest. De inzet van het 4de bataljon Genie voor het herstel van een spoorwegbrug (2), door gebrek aan financiering vanwege de Waalse overheid. Het AIV contract van Juli 2005 kwam er ook ter sprake omwille van het 90mm geschut van CMI waarvoor MECAR in Nijvel de munitie produceert (3). Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat het Oostenrijkse Hirtenberg (DS, interview: Dit kanon was de logische keuze, 28/01/06) ook 90mm munitie produceert, maar wie zal het munitiecontract krijgen? Het verre Hirtenberger of het Nijvelse MECAR? Welke stad werd overigens peter van de muziekkapel van de luchtmacht? Nijvel (4).

2.De 90-mm controverse.

Mooi samenvattend artikel Flahaut wil enkel Waalse wapens, DS 22 April 2005.
Tot twee maal toe zal de inspectie van Financiën een negatief advies uitbrengen over de CMI 90mm bewapening. Eerste punt van kritiek: Geen militaire redenen voor het opleggen van dit kaliber (a), overigens komt het niet overeen met de kalibers die i/h algemeen in gebruik zijn bij de NAVO partners (b). Dit klopt inderdaad. De zware gevechtstanks op rupsen zijn bewapend met geschut kaliber tussen 105 en 120mm. Het zwaarste geschut op mediaanvoertuigen zijn 90mm voor de Franse ERC 90; 105mm voor de Stryker MGS (USA); 105mm voor de Vextra 105 (FR); 105 voor de Centauro B1 (IT,ook in dienst in SP).

Nog een punt van kritiek is dat men de voertuigenbouwers opscheept met één en dezelfde onderaannemer (c). Namelijk met CMI & noodlijdend dochterbedrijf EMI zo is er dus gegarandeerd werk voor CMI en EMI met andere woorden geen is er inderdaad geen competitie. Opmerkelijk is dat CMI overigens ook een 105mm geschut produceert, MECAR maakt overigens ook 105mm munitie. Alleen zal CMI hiervoor moeten knokken tegen andere
bedrijven die ook 105mm kannonen produceren. Het behouden van 105mm als kaliber vereist echter geen vernieuwing van de huidige wapenstock. Ik stel mij zelfs de vraag of men de 105mm kanonnen van de Leopards niet kan hergebruiken, zoals de 105 van de Abrahams herbruikt worden op de Stryker MGS. De geraamde kostprijs van één AIV 90mm werd door de Inspectie van Financiën geschat op 3 597 000€ (225% de kostprijs v/e AIV)(d). Het DS artikel vermeldt ook enkele lijnen uit het tweede advies van de Inspectie van Financiën, ik citeer: “De Inspectie vraagt zich af of dit wel een selectiecriterium is: het lijkt eerder een middel om bepaalde onderaannemers op te leggen aan de inschrijvers… Een belangrijk deel van de nijverheidscompensaties wordt zo al van bij het begin georiënteerd.”.

Bijhorend bij het voorgaande artikel behoort een tweede artikel: Waarom 90mm kanon Wallonië werk oplevert. Aan het woord in dat artikel is Marc Pirlot, professor wapensystem en ballistiek aan de Koninklijke Militaire School. Ontluisterend (volgens mij) is de volgende uitspraak van professor Pirlot: “Het is toch opmerkelijk dat in heel dat plan (stuurplan defensie) maar twee concrete cijfers zijn opgenomen, de getalsterkte van het leger die op 35.000 manschappen werd bevroren én het kaliber van het kanon op de AIV’s.”(e).

Overigens staat er verder nog iets interessant, ik citeer: “Eind 2003 kondigde Flahaut aan dat hij voor 5,56 miljoen € houwitsers van twintig jaar oud zou laten moderniseren bij het bedrijf EMI.”. Beetje verder staat er: “Flahaut gaf toe dat hij de kanonnen niet meer nodig had, maar stelde dat de ingreep nodig was om de tuigen tweedehands te verkopen. Voor het noodlijdende bedrijf EMI betekende de order financiële redding (d).”. EMI zal trouwens profiteren van het AIV 90mm contract samen met CMI.

Weet u overigens wat Vande Lanotte zei? Neen? Sta mij weeral toe te citeren uit het DS-artikel: Als je op een nuttige manier mensen aan het werk kunt houden zonder dat de budgetten overschreden worden, kan ik als minister van Begroting niet verbieden.”. Diezelfde Vande Lanotte die als voorzitter van de SP.a de krijgsmacht wil verkleinen.

Twee dagen later op 24 April 2005 verschijnt in De Standaard het artikel: Flahaut: maximum werkgelegenheid voor het land. Daarin brandmerkt Flahaut de kritiek vanwege Vlaamse parlementsleden over de AIV 90 als manoeuvres ten dienste van een Vlaamse lobby.

Toen het Belgisch parlement in 2006 de productie en verkoop van submunities verbood moest er meteen een aanpassing gebeuren om MECAR en Forges de Zeebruges economisch niet te treffen. Hoe goed is jullie geheugen? Wie herinnert zich nog iets van ethische regels die de export van FN Minimi’s naar Nepal tegenhielden? Progressief Vlaanderen week uit voor FN, overigens een noodlijdend Waals overheidsbedrijf. Wat wil Flahaut?

Ik citeer: “De minister ontkent niet dat het 90mm kanon werk oplevert voor Waalse bedrijven
“maar er zijn genoeg andere onderdelen van de AIV’s die werk voor de industrie in het noorden van het land zullen opleveren. Ik wil het beste mogelijke materiaal voor Defensie, en tegelijk een maximum aan opbrengst en werkgelegenheid in het hele land verzekeren”, zegt Flahaut.”. Moet de 90mm er komen want er zijn voldoende onderdelen zodat Vlaanderen ook iets krijgt en eigenlijk niet te klagen heeft?

3.Maximum aan opbrengst, werkgelegenheid en tegelijk het beste mogelijke materiaal.

De Airbus A400M, 7 toestellen + 1 van de Luxemburgse krijgsmacht, kostprijst 1,7 miljard.
De Standaard 25/01/2006: Moerman wil onderhoud en opleiding A400M in Vlaanderen.

Vlaanderen krijgt 28,8% van de economische koek, Fientje Moerman was daar niet tevreden mee. Zij wil de contracten voor het onderhoud van de A400M en opleiding van personeel toebedeeld wordt aan Vlaanderen. Levering van de toestellen in 2018. Is de A-400M het beste mogelijke materiaal? Mijn mening als burger, is dat de IL-76MF niet alleen goedkoper (50 miljoen US$ 2005 VS. 90 miljoen €) is in aankoop, robuuster en meer transportcapaciteit levert (50t VS. 25t). De MF is een volledig verwesterde versie, betreffende motoren & avionica, van de beproeven IL-76.

Aansluitend: 27/01/2006 DS, Regering verdeelt AIV-koek netjes.
Wat leren we daaruit: “Minister van Economie Marc Verwilghen (VLD) heeft deze keer strak toegezien op de regionale verdeling van die compensaties, nadat bij vorige aankopen de balans vaak overhelde naar Wallonië. Het gevolg is dat Vlaanderen 55 tot 65 procent van de compensatie zal krijgen…Meteen maakt Verwilghen de regionale achterstand in compensatieverdeling goed, die ontstaan was bij de aankoop van nieuwe jeeps en MPPV’s.”.

Uit het artikel blijkt dat MOWAG, Patria en Oto Melara (Centauro) de laatste drie in de competitie waren; GIAT trok zich terug omdat zij niet op tijd kon leveren. Oto Melara bood overigens (volgens het artikel) “een 105mm die nauwelijks meer kostte dan de versie met 90mm kanonnen.”. Ook staat er: “Alle producenten boden het 90mm kanon ‘spontaan’ aan.”.

7/07/2005 DS, Negentig millimeter-kannonen komen er.
Voordat de federale overheid op 20 juli 2005 voor het eerste de knoop zou doorhakken ivm de AIV wist DS ons te vertellen dat MOWAG waarschijnlijk zou winnen dankzij de uitspraken van Gérard Kocher, directeur van CMI. Ik citeer uit het artikel: “Op 30 juni zei hij in de krant L’Avenir al dat zijn bedrijf de bestelling krijgt: “een industriële constructie, in samenwerking met een Zwitsers bedrijf, moet ons werk opleveren van 2007 tot 2012.”.

Werd MOWAG gekozen omwille van een deal met CMI of omdat de Piranha IIIC het ‘beste mogelijke materiaal’ was? (I*).

II. AIV-zaak.

4.Patria oy VS Patria Belgica.

2/02/2006 DS, Finnen stoppen legeraankoop. Patria Oy dient klacht in tegen de Belgische staat betreffende het AIV-contract. “Het bedrag van 700 miljoen €, dat uiteindelijk betaald zal worden aan Mowag, lijkt ons bijvoorbeeld erg hoog. Veel hoger dan wij ooit verwacht hadden te krijgen.”. Verder staat er in het artikel dat Patria verloor in Portugal en Tsjechië, geen melding over Polen waar in 2004 een contract voor 690 AMV’s betekent werd.

11/03/2006 DS, De Finnen vallen aan. Een reportage van Wouter Verschelden. Wat kwam er ter sprake? De gewichtskwestie, volgens Patria is de Piranha IIIC helemaal niet geschikt voor operaties met een gewicht van 22t (Belgische variant), zelfs tot 23t voor de 90mm bewapende versies. Rechter Annemie Robijns zat de zaak voor (DS), blijkbaar werd de aanklacht van Patria op 23 maart 2006 onontvankelijk verklaart/verworpen (Podcast Jürgen Verstrepen).

In het artikel van Verschelden maakt men melding van de Strykers en hun bandenprobleem in Irak (pdf). Er is ook nog dit document: Stryker Brigades VS The reality of War zal ik mogelijk later bespreken. De selectieprocedure was een OTS-procedure, een Off the Shelf procedure zonder veldtesten. Het artikel “De Finnen vallen aan.” (11/03/06) geeft een redelijk compleet beeld weer. Patria claimt dat de Piranha IIIC het gewicht van 22 tot 23t niet aankan (DS). De Piranha IV kan een gewicht tot 24t aan; maar dan zou België de launch customer worden en spreekt men niet van een Off the Shelf contract. De oorspronkelijke Piranha III werd ontwikkeld voor een tonnage van 18t, Denemarken kocht een versie met 20t; België koopt een verder ontwikkelde Piranha III (de IIIC) aan met een tonnage van 22 tot 23t. Terwijl de Stryker (Amerikaanse versie) al last had van overgewicht in Irak. Het is inderdaad zo dat het Nederlandse Ministerie van defensie in 2001 niet overtuigd was door de Piranha IV (toen experimenteel voertuig), dit staat te lezen in de kamerbrieven. U kan overigens op deze website van de Amerikaanse krijgsmacht een hele reeks documenten lezen over de maintenance van allerhande wapensystemen, alsook de Stryker. Opmerking is dat het onzeker is of de Patria AMV zelf het gewicht van 22 à 23t aan zou kunnen…nutteloos want de AMV kan volgens Patria oy 26t aan. (zie f)

a.Heeft Patria gelijk?

Enkel het veldtesten van de Piranha IIIC en de Patria AMV alsook de Oto Melara Centauro als de GIAT VBCI kunnen ultiem bewijzen wie gelijk heeft. Veldtesten zijn er blijkbaar nooit zijn geweest in dit contract. Kan Landsverdediging bewijzen dat de Piranha IIIC werkelijk beter geschikt is dan de andere voertuigen op basis van documenten? Heeft Landsverdediging de claims van de voertuigenbouwers ook werkelijk getest om te zien over ze wel overeenkomen met de realiteit? Ik denk dat Patria Oy het wel redelijk zou vinden, alsook de burger en parlementsleden, dat men de voertuigen zou veldtesten. In feite dat landsverdediging eens BEWIJS levert dat het gekozen product werkelijk voldoet aan de vereisten van landsverdediging en de informatie die door middel van documentatie v/d bouwers werd geleverd. Polen bestelde in 2004 690 Patria AMV’s dat won in een competitie met de Piranha IIIC met veldtesten.

b.Controversieel 90mm geschut.

Men kiest voor een 90mm geschut ter vervanging van een 105mm kanon op de Leopards.
Inspectie van Financiën gaven tweemaal negatief advies; te duur; strategisch te licht wapen;…
Opvallend is dat CMI veel minder concurrentie mag verwachten voor haar 90mm dan voor een 105mm. Opmerkelijk sinds dat in een eerder artikel sprake was van een onnodig moderniseringscontract voor Howitsers aan EMI; dochter van CMI, die overigens nu ook betrokken is in het contract.

c.CMI en EMI.
CMI Defence produceert drie kanonnen, twee 90mm en één 105mm.
De Cockerill Mk.8 90mm bestaat reeds voor de Piranha 8x8 (Qatar en Saoudi Arabië) en Pandur 6x6 (Koeweit). Het is dat kanon dat de Belgische Piranha IIIC zal bewapenen, echter zijn gewicht onbekend. CMI maakt ook een 105mm geschut, de CT-CV Weapon System (Advanced 105mm). U kunt de productdocumentatie downloaden (pdf), merk op dat men in het document spreekt over het Mobile Gun System (MGS –GDLS website). Patria claimt dat de Piranha IIIC met Mk.8 90mm een gewicht van 23t zou hebben; de Stryker MGS van General Dynamics Ground Systems weegt 18734kg volgens specificaties (pdf). Verder kan ik u dit document voorschotelen over het vuurtesten van het CT-CV geschut in het Verenigd Koninkrijk (pdf), er is ook een filmpje beschikbaar.

Het artikel Flahaut wil enkel Waalse wapens (DS 22 April 2005) geeft het advies weer van de Inspectie van Financiën over het 90mm geschut. Samenvattend: strategisch slechte keuze, te ‘licht’, te duur (225%), en ondermijnen van de concurrentiecapaciteit t.a.v. andere producenten. Ook het quasi-monopolie van Mecar is een storende factor. Ik citeer: “De Inspectie vraagt zich af of dit wel een selectiecriterium is: het lijkt eerder een middel om bepaalde onderaannemers op te leggen aan de inschrijvers… Een belangrijk deel van de nijverheidscompensaties wordt zo al van bij het begin georiënteerd.”.
EMI is een dochterbedrijf van CMI en produceert de LCTS 90mm.

d. MECAR.

Is een bedrijf dat onderdeel is van Allied Defense Group, zij worden in de adviezen van de Inspectie van Financiën impliciet vermeld als de waarschijnlijke leveranciers van de nodige munitie. MECAR heeft voor de CMI Mk.8 een specifieke familie munitie ontwikkeld met name de 90mm Mk.8, ik moet tevens opmerken dat zij ook voor het 105mm geschut voor de LAV/MGS/CT-CV munitie produceert. Het staat dus vast dat MECAR & CMI wel degelijk een 105mm geschut kunnen leveren maar dan, zoals IvF het stelt zullen zij tegen de internationale competitie moeten opboksen. Dit bedrijf is gelegen te Petit-Roeulx-lez-Nivelles, onderdeel van Nijvel de stad waar Flahaut burgemeester zou willen worden (DS Oktober 2005, Precampagne 2006 via leger). In een recent artikel van DS (interview: Dit kanon was de logische keuze, 28/01/06) werd Hirtenberger, een Oostenrijks munitiebedrijf, vermeldt als producent van 90mm munitie. Onzin, de website vermeldt nergens de productie van 90mm munitie.

e. Andere kant van het verhaal: MOWAG.
Mowag van haar kant zegt dat de cijfers van Patria Oy niet kloppen. Men zei dat Patria zich baseerde op de gegevens van de Amfibische versie van de IIIC (pdf). Op de website van Mowag staat te lezen dat de Piranha IIIC 8x8 APC een gros gewicht van 22t kan torsen (pdf).
U kunt er overigens een promotiefilmpje bekijken. In sectie c vindt u overigens allerhande verwijzingen naar General Dynamics, Stryker & MGS.

f. de rest van de concurrentie.

Deze sectie zal kort de concurrentie van het AIV contract bespreken & weergeven.
Oto Melara stelde haar Centauro voorop. Op basis van de website stel ik vast dat de bewapening van de Centauro valt onder de productlijn Hitfist (25;30;60mm) & Hitfact (105;120mm). U kunt op de website van Oto Melara overigens verscheidene filmpjes bekijken. Merk op dat het 120mm geschut nu de basis vormt voor alle moderne NAVO main battle tanks, de 105mm voor de oudere generaties. 90mm is geschikt voor de mediaanvoertuigen van Arabische landen, terwijl de Westerse wereld kiest voor 105mm op mediaanvoertuigen. Het gewicht van de Centauro familie ligt rond de 24 à 25t, het is een voertuig dat zich reeds grotendeels bewezen heeft, recent kocht Spanje nog de anti-tank verkenner (105mm).

GIAT Industries VBCI won het contract niet omwille van problemen met leveringstermijnen (DS, Regering verdeelt AIV-koek netjes, 27/01/2006). Persoonlijk weet ik weinig over dit systeem behalve dat de Franse overheid al een 150-tal exemplaren heeft bestelt met o.a. de FN-Oerlikon Arrows.

Steyr Daimler Puch Pandur II 8x8 met een maximaal gewicht van 22t, kan wat steilere beklimming & slopes aan (70 & 40%) staat allemaal te lezen in de specificaties (pdf).
Dit voertuig won de competities in Portugal & Tsjechië. In Portugal diende Patria Oy ook een klacht in maar die eindigde op niets. Merk overigens ook op de website dat SDP behoort tot General Dynamics Land Systems.

Patria Oy AMV die contracten won in Finland (logisch) en Polen voor een totaal gezamenlijk van 800 voertuigen. Op de website kan u lezen dat de Patria AMV een maximum combat weight van 26t heeft voor de landversie & 22t voor de amfibische versie. Overigens kan deze uitgerust worden met een MGS type 105mm; het AMOS 2x120mm mortier vuursysteem; en nog andere vuursystemen (zoals de Oto Melara Hitfist). U kunt dat allemaal doodleuk nalezen in deze pdf-brochure.

g. andere vuurwapensystemen van het AIV contract.

De FN Arrows werd gekozen voor de APC versie van de AIV’s. Dit wapensysteem werd overigens al gekozen voor de Dingo 2 van de Belgische krijgsmacht. Officiële website van de FN ARROWS., website van Oerlikon Contraves Canada. Hier kunt u de brochure van dit wapensysteem weervinden (pdf). Het lijkt inderdaad op een superieur wapensysteem maar ik stel mij toch de vraag waarom een 99-tal AIV’s met dit licht wapensysteem bewapend zullen worden.

Over de Elbit RCWS 30 is weinig geweten, behalve dan dat Rafael een gelijkaardig systeem heeft, de samson RCWS 30, maar dan wel met een 7.62mm machinegeweer bijgevoegd (Defense Update). Op Paracommando.com lees ik dat OIP onderdeel zou zijn van Elbit, niets op de website van OIP opgemerkt. Wellicht werd de Elbit gekozen omdat ie reeds in de Piranha III geïntegreerd werd, hattip Paracommando.com.

h. transport.

Belangrijk element bij dit contract is de internationale inzetbaarheid. Dit vereist een brede & gemakkelijke transportcapaciteit ter land, ter zee en in de lucht. De Belgische krijgsmacht ging normaal gezien samen met Luxemburg een LHD aankopen die o.a. zeetransport moest uitvoeren van landeenheden, die deal ging niet door. Luchttransport binnen de krijgsmacht wordt door de C-130 verzorgd die 20t kan vervoeren. De opvolger van de C-130 is de A-400M met een maximum payload van 37t. Dit wil zeggen dat op gewichtsbasis de C-130 één Piranha IIIC zou kunnen transporteren (extreem maximaal); de A-400M kan er in extremis misschien twee vervoeren. Ondertussen werkt men met het SALIS contract waarbij de Antonov 124 ingezet kan worden met een transportcapaciteit van meer dan 140t. Hier kunt u overigens een analyse over het inzetten van de An-124 lezen. Op vlak van luchttransport moet men niet meteen gaan geloven dat het veel zal uitmaken met de A-400M of de C-130. Ik ben & blijf voorstander van de IL-76MF die 50t kan vervoeren.

i. Politieke kwesties.

Ik weet dat er uiteindelijk besloten werd tot aankoop van de Mowag Piranha IIIC 8x8 meerderheid tegen Vlaamse oppositie. Het Patria contract was wellicht duurder.
Hoe zat het met de economische verdeling?
Veldtesten zijn een kost, maar bieden u zekerheid. Zijn er die geweest? Niet bij mijn weten.
Heeft men rekening gehouden met de Poolse veldtesten?
Not that I’m aware of.
Kon men nog over de aangeboden prijs van Patria onderhandelen? Proberen doet geen zeer.
Leverde het voorgeschotelde contract van Patria oy meer of minder werk voor CMI?
Ik gok op minder, maar leg mij erbij neer moest het evenveel geweest zijn als bij Mowag.
Het blijft inderdaad zo dat er een ‘eerlijke’ verdeling plaatsvond op economisch vlak, 55 à 60% naar Vlaanderen.

Besluit.

Het beleid dat Minister van landsverdediging Flahaut afgelopen jaren voerde veroorzaakt veel ergernis. Ergernis inzake economische verdelingen waarbij de klacht gaat in de richting van ‘bevoordeling Waalse economie’, dat was zo het geval met de A-400M; de MPPV & MLV.

De modernisering van houwitsers bij EMI was nog zo’n voorbeeld. Bij het AIV-contract zou men hetzelfde kunnen vaststellen bij de keuze voor de CMI mk.8 90mm; in veel beperktere mate kan men zich vragen stellen rondom de keuze voor de FN Arrows & Elbit ORCWS 30.

De sleutel voor het AIV contract is gelegen in het beantwoorden van deze drie vragen:
Kan de Piranha IIIC het gewicht aan met een 90mm geschut?

Is de CMI Mk.8 90mm wel degelijk geschikt?

Is de Piranha IIIC superieur dan de Patria AMV, rekening houdend met kosten & minimale aankoopprijs.

Ik ben persoonlijk niet overtuigd van de aankoop van het FOD Landsverdediging. De Piranha IIIC heeft volgens de documenten van MOWAG een maximale gewichtscapaciteit van 22t; de AMV 26t volgens Patria. Gewicht in relatie met transportcapaciteit als reden aanvoeren voor de Piranha IIIC is onzin zoals beschreven in punt h. Het zou logischer lijken een voertuig te kopen dat meer gewicht kan vervoeren dan vereist is om zeker te zijn van de terreincapaciteiten, daar gaat inderdaad een meerkost aan gepaard. Wellicht werd de Piranha IIIC gekozen omwille van de schaalvergroting veroorzaakt door de LAV & MAV ‘Stryker’; de selectie van het Elbit ORCWS & CMI Mk8 systeem kadert wellicht in het beperken van de meerkost van wapenintegratie. Echter blijft het zo dat het CMI mk.8 kanon controversieel is.

Het hoofdpunt is dus gelegen rondom die Mk.8 90mm; waarom specifiek dat geschut?
Het lijkt mij enigszins correct te stellen dat er geen redenen zijn die de keuze van de Mk.8 90mm rationeel kunnen uitleggen vanuit een militair standpunt. Enige andere uitleg is nepotisme, vriendjespolitiek, desnoods ‘Marshall’ plan ten koste van Vlaanderen. Het is opvallend dat na de kritieken van de afgelopen contracten ivm de verdeling van economische compensaties er in dit geval een evenwicht is, nog meer volgens een artikel van DS zou men de achterstand ingelopen hebben. Iets dat de zaak nog verdachter kan maken, alleszins is het uiten van kritiek op het economisch aspect moeilijk & gevoelig, want in dit geval is het weeral langst Vlaamse kant dat men klaagt terwijl er toch ‘evenwicht’ is.

Verwonderlijk is dat Patria Oy geen klacht indiende bij de Raad van State die, naar mijn mening, beter geschikt is om hun klacht te behandelen. Het allesomvattende artikel verklaart alleszins waarom Flahaut een slecht imago heeft in Vlaanderen, uiteindelijk zie ik maar weinig oplossingen. Veldtesten moeten kunnen aantonen of er iets mis is met de selectie van FOD landsverdediging voor het AIV contract. Als er iets mis is, dan is het ontslag van minister Flahaut een minimumvereiste. Persoonlijk ben ik van mening dat men –als het bewezen is dat er een hele reeks onregelmatigheden plaatsvonden- dan best FOD Landsverdediging regionaliseert. Het is de schuld van diegene die een wanbeleid voert bij de Federale Openbare Dienst. Off the Shelf kwam enkele male ter spraken, nu werkt zo'n systeem niet altijd.
Nog iets: het recente Berlaymont-dossier uit Knack maakt ook vermelding van de naam Flahaut ivm Nv Berlaymont 2000.

Oorspronkelijk in twee delen verschenen op mijn homeblog.
Deel 1. Deel 2. Mogelijk nog verdere aanpassingen in de komende dagen/weken...

2 Comments:

At 18/5/06 00:56, Anonymous Anoniem said...

Leuk artikel

Ik zou niet weten waarom de Piranha IIC het gewicht van de 90mm niet zou kunnen dragen. De Pandur II en Piranha II zijn er mee uitgerust dan zie ik niet in waarom dit problemen zou opleveren. Volgens GDLS en Mowag zou de naakte versie van de PiranhaIIC (die ook werd aangekocht en reeds in gebruik is door Denemarken en Zwitserland)13 ton wegen. Ik geloof ook niet dat de Piranha IIIC meer zal wegen dan 20 ton. De Amerikaanse Stryker met CROWS weegt minder dan 20 ton en is transporteerbaar per C130. Idem voor de MGS. Zal het Belgische een versie aankopen met titaniumbepantsering? Ik denk het niet. Ik geloof ook niet dat de standaardversie van de Piranha IIC meer zal wegen dan 20 ton. De Amerikaanse versies wegen allemaal minder dan 20 ton en zijn transporteerbaar per C130. Volgens mij zal de standaardversie minder wegen dan 20 ton zodat ze er één per C130 en later 2 per A400 mee kunnen vervoeren. Het lijkt me immers lullig om snel-inzetbare mediane eenheden uit te rusten met voertuigen die niet snel inzetbaar zijn. De eerste A400 komt pas tegen 2020. Is 90MM voldoende. Niet om MBT's van 70 ton mee uit te schakelen, wel voor 99% van alle andere militaire voertuigen op deze wereld. Is een licht wielervoertuig sowieso geschikt om MBT's van 70 ton aan te pakken? Ik denk het niet.

Men kan best een AMV, VBCI, Piranha IV kopen en uit rusten met een 105MM kanon maar is het dan wel nog een licht voertuig? Volgens mij is dit reeds een klasse hoger.

OIP is eigendom van Elbit en levert ook quasi alle optische instrumenten voor dit project. De keuze voor de RCWS van Elbit stond quasi vast. Misschien daar eens een kritische analyse over maken? CMI zal overigens niet alleen de Piranha IIIC assembleren. Een deel zal door het Vlaamse Jonckheere gebeuren.

Mecar levert 105mm munitie aan het Amerikaans leger en ik neem aan dat ze dat niet doen om de Waalse socialisten laat staan om Flahaut een plezier te doen. Als referentie kan dit wel tellen. In tegenstelling tot de meeste concurrenten is Mecar blijven investeren in de ontwikkeling van 105mm munitie waardoor ze nu aan de top staan.

Persoonlijk, had ik als leek ook liever de AMV gehad omdat dit me de meeste geavanceerde AIV van dit moment lijkt maar aan de andere kant is de Piranha III de meest courante, waar volgens mij het meest verkeerd mee kan lopen als ze bij CMI en Jonckheere hun werk goed doen.

PS. De Caterpillar C9 motor wordt hoogstwaarschijnlook ook in Wallonië gemaakt. Daar heb ik nergens nog niets over gelezen, hoewel me dit ook wel een interessante denkpiste lijkt voor de keuze van de Piranha III. ;)

 
At 13/6/08 13:56, Blogger heraux said...

Heeft men in België ook nog andere producten (aardappelen, groente?) - of is wapenhandel de grote pilaar voor de economie?

(pas op voor monocultuur)

En ja, 90mm - gaat het altijd om kaliber? Wat volgt? 150mm?
Is er aan de 90mm niets meer te verbeteren. Ik heb geen kaas van knalspul.

Waarom moet er altijd zwaar geschut op - is de vijand dan sterker of durven we niet meer uit te stappen?

En verder kun je het niet eten.
Lijkt me allemaal nutteloos spul
dat veel verderf veroorzaakt.
Waarom bouwen ze geen degelijke
troepentransporter voor medicare in
gebieden waar dat nu zo hard nodig is. Omdat het rode-kruis daarvoor geen budget heeft of interesse, toch. En degelijke producten ontzettend overpriced zijn omdat de vragen een specifieke interesse heeft. ( geen medicare )

Maar goed, hoe zit België met de JSF - ziet u die ook vliegen?
Of wacht men totdat andere lidstaten er failliet aan gaan?
Is er Europesche samenwerking op het gebied van een alternatief
Want als de JSF toch geen soulaas bied? (te duur, te duur, te.. duur)

Ofwel, startprijs, ontwikkelprijs, beheerprijs (evt nog inzet prijs)

Welke winst haald Europa met het ontwikkelen van vliegmachines voor niet Europese bedrijven?
(leverd het intellectuele middelen op, ontwikkeling, kennis, kunde)

Want als je dan toch kritiek hebt over wie wat wel niet doet en waarom - is dat wel een interesant onderwerp. En wat boeit het eigenlijk welk bedrijf wat HIER doet -uiteindelijk gaat het om jobs en regionale ontwikkeling.
Uiteindelijk zegt men ook niet - "maak geen wapens en munitie.."

Waarom dat gebagger over iets wat België bij voorbaat niet serieus maakt op politiek vlak.
Je hoort alors en hup.. begint het gezaag..

Zal wel weer die interesse zijn in oorlogstuig dat het verstand vertroebeld.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>