31 mei 2006

De linkse kitsch van Verhofstadt: de geschiedenis kent maar één richting - update

Tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Brussel op woensdag 31 mei heeft Guy Verhofstadt dat de geschiedenis maar één richting kent, en dat de enig juiste richting voor Europa die is van een steeds verdere politieke unie (de Engelse tekst van de op internet te vinden toespraak stelt: "The direction of history is unequivocal, de nederlandse tekst: "De richting van de geschiedenis is éénduidig").

Dat de geschiedenis maar één richting kent is een typisch politiek correcte gedachte, op het randje van het totalitaire. De geschiedenis leert dat geenszins. De geschiedenis bewijst juist dat de slinger regelmatig eens in de andere richting slaat, dat er tijden zijn van federalisering en van defederalisering, van globalisering en van regionalisering, en méér nog, dat de geschiedenis heel vaak tegelijkertijd in meerdere richtingen gaat. Maar zoals Schopenhauer reeds zei, als er één ding uit de geschiedenis te leren valt, dan is het dat de mensen uit de geschiedenis zelden iets leren.

Verhofstadt is natuurlijk een aanhanger van de "Grand March" zoals Milan Kundera die beschreef in zijn L'insoutenable légèreté de l'être (De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, in de Engelse vertaling The Unbearable Lightness of Being, Part VI: “The Grand March”): "The Grand March is the splendid march on the road to brotherhood, equality, justice, happiness; it goes on and on, obstacles notwithstanding, for obstacles there must be if the march is to be the Grand March."

Kundera noemde deze idee reeds "leftist kitsch", linkse kitsch, en dat is het ook. En de grote amerikaanse politieke wijsgeer Michael Walzer voegde eraan toe:

“There is nothing to gain from the merger, for the chief value of all this marching lies in the particular experience of the marchers. There is no reason to think that they are all heading in the same direction. The claim that they must be heading in the same direction, that there is only one direction in which good-hearted (or ideologically correct) men and women can possibly march is an example – so writes the Czech novelist Milan Kundera of leftist kitsch.” (M. WALZER, Thick and thin, pp. 8-9).

Of nog: "What makes a leftist a leftist is not this or that theory but his ability to integrate any theory into the kitsch called the Grand March." (Kundera, 257; dank aan de interessante bijdrage van Professor Jolanta W. Wawrzycka, Betrayal as a Flight from Kitsch in Milan Kundera's The Unbearable Lightness of Being). En dat Verhofstadt de laatste jaren ongeveer "any theory" heeft proberen te integreren in zijn voluntaristische mars vooruit, weten we ondertussen natuurlijk wel.

Neen, mijnheer Verhofstadt, er zijn volkeren die de richting van een politieke Unie kiezen, maar er zijn vele volkeren in Europa die dat niet willen. Als ze tenminste ooit de kans krijgen om hun mening te geven natuurlijk. Aan de door U bestuurde (nou ja) volkeren weigert U die kans te geven, tegen uw eigen mooie principes in. Want het volk mag natuurlijk maar zijn mening geven als op voorhand vaststaat dat ze de "correcte" mening zullen geven.

1 Comments:

At 31/5/06 23:45, Anonymous Anoniem said...

Als Verhofstadt zoiets vandaag zou verteld hebben in het Europees Parlement dan is dat inderdaad merkwaardig, en het zou dan ook ook een indicatie zijn van de lage kwaliteit van zijn hedendaagse adviseurs. Francis Fukujama vertelde gelijkaardige nonsens in zijn "The End of History" in de 1990's, maar die deed dat tenminste in de kortstondige 'roes' na de ineenstorting van de Soviet Unie. Enkele jaren later, na 9/11 enz..., moest hij dat al vlug herzien, en bleek het dat Samuel Huntington met zijn "Clash of Civilisations" dichter bij de realiteit zat.

Een halve eeuw geleden dan kon ik nog in het Belgische geschiedenis onderwijs leren dat de geschiedenis "zich herhaald", m.a.w. dat het een opeenvolging is van golven van 'opgang' en van 'neergang' (of decadentie) voor beschavingen. Verhofstadt komt nog eens een indicatie geven van de huidige neergang van dat onderwijs, en dus onvermijdelijk ook van de omringende cultuur.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>