3 mei 2006

Bij de teloorgang van de Tijd

Vandaag zond ik deze lezersbrief:

Anders dan ik gevreesd had, is de invoering van het kleinere formaat geslaagd. Met de nieuwe lay-out kan ik leven, maar ik vind het minder duidelijk dan vroeger; de kleur leidt alleen maar af en maakt het minder leesbaar. Maar ik zal binnenkort toch afscheid nemen van de Tijd omwille van de verenging tot "zakenkrant". Of liever, de Tijd heeft van mij afscheid genomen omdat de nieuwe eigenaars de laatste algemene kwaliteitskrant van Vlaanderen hebben afgeschaft. Wellicht in de ijdele hoop meer lezers naar De Morgen te lokken. Alsof ik dat intellectueel oneerlijk pseudo-progressief product ooit in huis zou halen. Jammer, maar ik zal het houden bij buitenlandse kranten. Uit landen waar er nog kwaliteit is. Nederland bijvoorbeeld. Voor het Vlaamse nieuws zal het internet wel goed genoeg zijn. Een ontgoochelde

Matthias Storme, hoogleraar KULeuven en UA.

6 Comments:

At 4/5/06 11:48, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Eerlijk gezegd, de Tijd verloor juist lezers sinds de vernieuwing voor deze, toen de TIJD het idee had om zich qua inhoud te verruimen. Pigment was niet zo succesvol.

Nu dat ze een terug een zakenkrant zijn, willen ze terug weer lezers bijwinnen. Mijn inziens was het echter beter geweest dat ze door een buitenlandse groep of een Vlaamse onafhankelijke groep waren overgenomen. Die mediaconcentraties in Vlaanderen zijn toch ook stilaan te veel aan het worden.

 
At 4/5/06 12:04, Blogger Peter Fleming said...

als abonnee stel ik vast dat ik er nu sneller doorheen lees, blijkbaar interesseert de inhoud me niet meer in dezelfde mate, maar misschien ben ik te streng na slechts enkele dagen

 
At 4/5/06 13:04, Blogger Bernhard De Muynck said...

Inderdaad heel erg spijtig dat ook de laatste kwaliteitskrant (waar je zowaar nog 'objectieve' meningen kon horen) in Vlaanderen verdwenen is. Een teken aan de wand van onze gemediatiseerde maatschappij...

 
At 4/5/06 18:50, Blogger Luc Van Braekel said...

@bernard: wat is een "objectieve mening"? Mijns inziens kan met feiten op een objectieve wijze proberen voor te stellen, maar meningen zijn mijns inziens altijd subjectief.

 
At 4/5/06 22:25, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Waarschijnlijk wordt er wel nog bijgestuurd.

 
At 5/5/06 10:18, Blogger Bernhard De Muynck said...

@ luc van braekel: sowieso is alles wat in een krant staat het werk van een mens en dus ook subjectief, aangezien ieder mens een mening en zienswijze heeft. Met de term 'objectieve mening' poogde ik aan te geven dat De Tijd er in z'n artikels in slaagde om zo nuchter mogelijk de situatie weer te geven, zonder daarbij stelselmatig de kar te trekken van een bepaalde strekking. Daarmee onderscheidden ze zich van de andere kranten.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>