3 mei 2006

Bij de teloorgang van de Tijd

Vandaag zond ik deze lezersbrief:

Anders dan ik gevreesd had, is de invoering van het kleinere formaat geslaagd. Met de nieuwe lay-out kan ik leven, maar ik vind het minder duidelijk dan vroeger; de kleur leidt alleen maar af en maakt het minder leesbaar. Maar ik zal binnenkort toch afscheid nemen van de Tijd omwille van de verenging tot "zakenkrant". Of liever, de Tijd heeft van mij afscheid genomen omdat de nieuwe eigenaars de laatste algemene kwaliteitskrant van Vlaanderen hebben afgeschaft. Wellicht in de ijdele hoop meer lezers naar De Morgen te lokken. Alsof ik dat intellectueel oneerlijk pseudo-progressief product ooit in huis zou halen. Jammer, maar ik zal het houden bij buitenlandse kranten. Uit landen waar er nog kwaliteit is. Nederland bijvoorbeeld. Voor het Vlaamse nieuws zal het internet wel goed genoeg zijn. Een ontgoochelde

Matthias Storme, hoogleraar KULeuven en UA.

7 Comments:

At 4/5/06 11:48, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Eerlijk gezegd, de Tijd verloor juist lezers sinds de vernieuwing voor deze, toen de TIJD het idee had om zich qua inhoud te verruimen. Pigment was niet zo succesvol.

Nu dat ze een terug een zakenkrant zijn, willen ze terug weer lezers bijwinnen. Mijn inziens was het echter beter geweest dat ze door een buitenlandse groep of een Vlaamse onafhankelijke groep waren overgenomen. Die mediaconcentraties in Vlaanderen zijn toch ook stilaan te veel aan het worden.

 
At 4/5/06 12:04, Blogger Peter Fleming said...

als abonnee stel ik vast dat ik er nu sneller doorheen lees, blijkbaar interesseert de inhoud me niet meer in dezelfde mate, maar misschien ben ik te streng na slechts enkele dagen

 
At 4/5/06 13:04, Blogger Bernhard De Muynck said...

Inderdaad heel erg spijtig dat ook de laatste kwaliteitskrant (waar je zowaar nog 'objectieve' meningen kon horen) in Vlaanderen verdwenen is. Een teken aan de wand van onze gemediatiseerde maatschappij...

 
At 4/5/06 18:50, Blogger Luc Van Braekel said...

@bernard: wat is een "objectieve mening"? Mijns inziens kan met feiten op een objectieve wijze proberen voor te stellen, maar meningen zijn mijns inziens altijd subjectief.

 
At 4/5/06 20:27, Blogger Xavier Meulders said...

Ikzelf ben toch ook al een jaar abonnee van De Tijd, en betreur het eveneens dat de artikelen gewijd aan algemeen nieuws sterk zijn gedaald (nu is er namelijk de weinigzeggende rubriek "politiek en economie" in de plaats gekomen; die dan bij nader inzicht ook buitenlandse (politieke) berichtgeving omvat). Het spreekt voor zich dat drie dagen "nieuwe Tijd" nog iets te kort is om algemene besluiten te trekken, maar ik heb de indruk dat de catern "politiek en economie" vooral gaat over macro-economie (de 1 mei-vieringen, de (dwaze) voorstellen van de sp.a i.v.m. lopen topmanagers, enz.). Daar moet wel aan toegevoegd worden dat deze artikels van een zeer kwalitatief niveau zijn, en me overigens best wel interesseren. De reeks "modellen voor Europa" bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van.

Anderzijds is en blijft het natuurlijk betreurenswaardig dat er geen enkele Vlaamse krant meer is die, buiten (macro)economisch, ook nog accuraat en diepgaand ander politiek nieuws brengt (over de uitspraken van Onkelinx over de "gevaarlijke" Yves Leterme werd bv. in de nieuwe versie van De Tijd amper of niet bericht). Maar met de zelfverklaarde "kwaliteitskranten" De Morgen en De Standaard zijn we uiteraard nog verder van huis.

En een alternatief kan dan inderdaad zijn om je te abonneren op een buitenlands dagblad, maar daar kom je dan weer (hoegenaamd) niets te weten over onze "vaderlandse" politiek. Ikzelf ben bijvoorbeeld geabonneerd op The Economist (dat welliswaar een weekblad is), en dat blad is van een zeer hoogstaande kwaliteit, maar over een topic als pakweg Brussel-Halle-Vilvoorde wordt daar natuurlijk niet geschreven (wat ook normaal is). Bijgevolg blijf ik toch nog abonnee van De Tijd.

Misschien dat de medewerkers van In Flanders Fields en/of The Brussels Journal nog met een eigen dagblad kunnen beginnen?... ;-)

 
At 4/5/06 22:25, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Waarschijnlijk wordt er wel nog bijgestuurd.

 
At 5/5/06 10:18, Blogger Bernhard De Muynck said...

@ luc van braekel: sowieso is alles wat in een krant staat het werk van een mens en dus ook subjectief, aangezien ieder mens een mening en zienswijze heeft. Met de term 'objectieve mening' poogde ik aan te geven dat De Tijd er in z'n artikels in slaagde om zo nuchter mogelijk de situatie weer te geven, zonder daarbij stelselmatig de kar te trekken van een bepaalde strekking. Daarmee onderscheidden ze zich van de andere kranten.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>