2 mei 2006

Belgische handel ontleed (Politiek Incorrect)

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft recentelijk haar gedetailleerde cijfertabellen over de Belgische handel (zowel in- als uitvoer) van 2005 klaar. Uit deze cijfers mag blijken dat de Waalse export in 2005 dubbel zo snel groeide dan de Vlaamse: De gecumuleerde waarde van de Vlaamse uitvoer bedroeg in december 2004 158,27 miljard euro. Tegen december 2005 was dit cijfer tot 171,61 miljard euro opgelopen. In Wallonië waren deze bedragen respectievelijk 30,55 en 35,45 miljard euro. Dat betekent dat de jaar-op-jaar-groei in Vlaanderen met 8,4% gestegen is. Wallonië kan zelfs het puike resultaat neerzetten dat haar export 16,0% gegroeid is. De Brusselse uitvoerhandel stuikte echter met een negatief percentage van 19,2% ineen. Hiermee is Brussel goed voor 6,67 miljard euro aan export.

Moeten we hieruit dan concluderen dat de relance van de Waalse economie nu écht goed van start is gegaan? Helaas, verre van. De goede exportcijfers van het Waals Gewest zijn vooral te danken aan de nieuwe statistische methodologie van het INR: Hierdoor wordt de export van minerale producten zoals ertsen, kalk, aardoliën, elektriciteit,enz. van het Brussels Gewest op compto van Vlaanderen en Wallonië gezet, iets wat voornamelijk laatstgenoemde regio ten goede komt. In 2004 was het totale aandeel (uitgedrukt in procent) van minerale producten in hun export voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel respectievelijk 7,3%; 4,3% en 23,5%. In 2005 bedroegen deze respectievelijke percentages 7,5%; 15,7% en 1,9%. De conclusies kunt u zelf wel hieruit opmaken.

Overigens nog een interessant weetje over de Belgische en regionale handelscijfers is de uiteindelijke afzetmarkt van de goederen. Uit de statistieken van het INR blijkt namelijk dat Vlaanderen voornamelijk opteert voor Nederland als handelspartner (22,6% van de Vlaamse export wordt naar Nederland verricht). De Waalse exportmarkt daarentegen is voornamelijk gericht op (rarara...) Frankrijk (29,5% afname). Dit resultaat wordt nog eens zo verbazingwekkender wanneer Frankrijk pas op de derde plaats komt in de Vlaamse hitlijst van favoriete exportbestemmingen. Zou het gerucht dan toch kloppen dat de Vlaamse en Waalse economie zeer sterk van elkaar verschillen; dat ze andere handelspartners verkiezen en dat Vlaanderen bijgevolg meer op de Noorderburen, en Wallonië op de Zuiderburen gericht zijn?

Ondanks de "sterke" stijging van de Waalse export - die dus, zoals reeds gezegd, alleen maar te danken is aan een statistische aanpassing - blijft het Waalse aandeel in de totale Belgische export toch nog maar steken op een povere 16,6%. Vlaanderen blijft nog steeds het leeuwendeel van de Belgische export - 80,3% om precies te zijn - vertegenwoordigen. En Brussel ten slotte moet het eveneens met een schamele 3,1% stellen. Het zal dus nog wel een poosje duren vooraleer we over een "hanendeel" en een "irisdeel" zullen kunnen spreken.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>