2 april 2006

Wallonië in vrije val (Politiek Incorrect)

Ondanks het met veel tamtam aangekondigde "Contrat d' Avenir" dat de PS bij het aantreden van de Waalse paarse gewestregering in 1999 Wallonië voorstelde, blijkt dat de zoveel besproken "inhaalbeweging" van de Waalse economie uitblijft. Die conclusie kan toch getrokken worden na lezing van de tabelenreeksen van de regionale rekeningen, op 31 maart laatstleden gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Zo bedroeg in 1995 het Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner nog 20.076 euro in Vlaanderen, 41.599 euro in Brussel en 15.065 euro in Wallonië. Tegen 2004 waren die cijfers geklommen tot respectievelijk 27.356, 55.441 en 19.858 euro. Gevolg? In 1995 bedroeg de welvaartskloof nog 25 %, terwijl ze tegen 2004 tot 27,4 % is opgelopen. Zij die dachten dat Wallonië dus aan een grootse relance bezig was, hadden het verkeerd voor.

Maar ook andere cijfers geven aan dat het Wallonië "dankzij" de PS niet echt voor de wind gaat: Zo bedroeg het Waalse aandeel van het totale Belgische BBP nog 24,0 % in 1995. In 2004 was dit aandeel gezakt tot 23,4 %. De participaties van Vlaanderen (+0,6 %) en Brussel (+0,3 %) stegen daarentegen. Een reden voor dat Waalse economische verval in de afgelopen tien jaar kan onder andere gevonden worden in de tanende Waalse investeringen - uitgezonderd overheidsinvesteringen! - in vaste bedrijfsactiva (zoals bedrijfsinfrastructuur). In 2003 werd amper 21,9 % van deze investeringen in Wallonië uitgevoerd; dit ondanks de veel geprezen "soepele wetgeving" inzake ruimtelijke ordening in Wallonië.

Deze cijfers om toch maar aan te tonen dat de Waalse economie nog steeds niet op het goede spoor is. En met deze gegevens is nog maar het topje van de ijsberg gezien: De 319 bladzijden tellende INR-publicatie staat boordevol uitermate interessante tabellen die aantonen dat de economisch uiteengroei van de Belgische drie gewesten een haast vast gegeven is. Wie de integrale publicatie wenst te raadplegen, kan dit doen door http://www.nbb.be/doc/DQ/n/DQ3/HISTo/NNR04.pdf aan te klikken (pdf-document).

En het blijft maar slecht nieuws regenen over Wallonië. Op dezelfde dag als het INR haar verslag opstelde, publiceerde de Waalse regionale tewerkstellingscel Forem enkele statistieken over de Waalse werkloosheid. In februari 2003 werden nog 238.726 werklozen in Wallonië geteld. Precies drie jaar later is dat aantal reeds tot 272.247 opgelopen. Hiermee piekt de Waalse werkloosheidsgraad tot maar liefst 19,03 %. In sommige Waalse steden is de werkloosheidsgraad gewoonweg hopeloos, zoals in Charleroi (30,69 %) en Luik (32,11 %).

Ondertussen probeert minister-president Di Rupo de Waalse (en Vlaamse) bevolking zand in de ogen te strooien door te beweren dat zijn fameus "Marshallplan" - George draait zich om in zijn graf... - het grote wondermiddel voor Wallonië zal zijn. Of 1 miljard euro extra aan - weeral eens - overheidssubsidies zo heilzaam zal zijn, is nog verre van bewezen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>