27 april 2006

Afshin Ellian: Sociale Cohesie en Islamitisch Terrorisme (Law & Justice)

Afshin Ellian deed in zijn oratie van dinsdag 18 april aanbevelingen voor een slagvaardiger antiterrorismebeleid. De volledige tekst "Sociale cohesie en islamitisch terrorisme" van de rede uitgesproken door Prof. Dr. Mr. Afshin Ellian bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in Sociale Cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden op 18 april 2006, staat hier (pdf). Zou die titel volgens de recente newspeak trouwens niet gewijzigd moeten worden in "Sociale cohesie en terroristen die de islam misbruiken" of iets dergelijks?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>