27 maart 2006

Quick en Flupke in Afrika (Politiek Incorrect)

De foto's die tijdens de veelbesproken prinselijke handelsmissie in Zuid-Afrika genomen zijn - in het bijzijn van ex-president Nelson Mandela - hebben sommige journalisten wel "gechoqueerd", omdat achteraf bleek dat ook Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent van Quickenborne - die zich zowaar uitgaf voor een Belgische minister! - zich op de foto tussen het prinselijke paar (Philippe en Mathilde) had geschaard. Achteraf bleek het foto-incident nog zo niet de zaak te maken. Veel 'erger' is de commotie die de afgelopen dagen ontstaan is naar aanleiding van de atitude van kroonprins Philippe tijdens de handelsmissie.

Het begon een tweetal weken geleden, toen enkele - Vlaamse - kranten berichtten over de desinteresse die de prins tijdens de handelsmissie toonde. "De prins opent en sluit deuren", werd meermaals gekopt. Volgens aanwezige bedrijfsleiders zou de prins maar zeer weinig interesse getoond hebben in het Zuid-Afrikaanse economische reilen en zeilen; zou hij de namen van sommige bedrijfsleiders niet meer kennen - zelfs nadat hij ze al meermaals gezien had - en zou hij daarenboven nogal stuntelig overkomen. Op VTM werd er anderhalve week geleden tijdens het programma "Royalty" een voor de prins weinig positieve reportage uitgezonden, die nogal wat beroering veroorzaakte in koninklijke kringen. Koning Albert II - net terug uit staatsbezoek in Litouwen - stuurde een bericht naar Reynoud Goddyn - journalist bij VTM - met volgende mededeling: "De uitzending van afgelopen zaterdag heeft me veel pijn aan het hart gedaan."

Gezien de commotie ondertussen hoge toppen scheerde, contacteerde de Franstalige (en oer-Belgische) krant La Libre Belgique het Paleis met de vraag een interview met prins Philippe te mogen afnemen. Dat interview werd afgenomen, maar om het communautaire evenwicht in dit land te bewaren, moest ook een Vlaams dagblad de mogelijkheid krijgen om het interview met Philippe te publiceren. Dat Vlaams dagblad werd De Standaard. (de versie die de ronde gaat dat eerst De Standaard werd gecontacteerd, en pas dan La Libre lijkt veeleer onwaarschijnlijk). Doch, sinds de uitspraken die Philippe in het najaar van 2004 deed tijdens de handelsmissie in China - u weet wel: dat hij zich "taai" zou opstellen jegens alle snode splitsers in Vlaanderen - worden alle uitspraken die de kroonprins doet, zeker in de Vlaamse pers, vakkundig gewikt en gewogen. Bijgevolg bestond dat interview niet uit een direct vraaggesprek met Monseigneur, maar uit "een e-mail" waarop de prins dan wel een antwoord zou geven. Die e-mail werd overigens inhoudelijk nog eens gecheckt door een deskundige corrector: Niemand minder dan premier Guy Verhofstadt.

Maar hiermee is de hele saga rond de uitspattingen van prins Philippe nog niet beëindigd. Bij iedere uitspraak die een lid van het koningshuis doet, ontstaat steeds weer het debat over de feitelijke rol van deze. In Vlaanderen is er zowat algemene eensgezindheid dat de rol van de koning louter tot een protocolaire functie zou moeten verworden. Zelfs binnen de sp.a groeit hierover eengezindheid. Ook de commentaren die de verenigde pers schreef naar aanleiding van dit incident zijn zeer divers: In een krant als bijvoorbeeld De Tijd is het bijna het vermelden niet waard, en verschijnt de berichtgeving in een kadertje onder de rubriek 'binnenland'. In het Franstalige Le Soir daarentegen werden vandaag maar liefst twee volle krantenpagina's gevuld met analyses en commentaren. Dit onder de titel "temps fort" (harde tijd). Ook de reacties van Waalse politici zijn haast unisono in het voordeel van de prins. De ex-minister van Economie van het Waals Gewest Serge Kubla (MR) herinnert zich nog wat een aangenaam gezelschap de prins bood tijdens een handelsmissie in de Verenigde Arabische Emiraten.

Philippe en het Hof hebben zich dus andermaal niet meteen populair gemaakt bij de (Vlaamse) bevolking. Er mag nog herinnerd worden aan een peiling die Het Nieuwsblad eind januari - begin februari dit jaar voerde naar aanleiding van koning Alberts toespraak aan 's lands 'gestelde lichamen' waarin hij waarschuwde voor "omfloerst separatisme". Uit die resultaten bleek dat in Wallonië maar liefst 70 % van de bevolking achter het koningshuis bleef staan. In Vlaanderen was dit amper 56 %. Nog verrassender - hoewel... - waren de resultaten i.v.m. de bekwaamheid van kroonprins Philippe om zijn vader op te volgen: Toch nog 61 % der Walen steunt de huidige kroonprins. In Vlaanderen werd hij genadeloos gebuisd: Amper 46 % van het vertrouwen. Benieuwd wat dat resultaat nu zou opleveren. Mocht het koningshuis opgegeven worden, dan zou dit zeker een goede zaak zijn: Niet alleen zouden Vlaamse ondernemingen deze keer wél verzekerd zijn van enkele leuke contractjes in Zuid-Afrika; daarenboven bespaart de schatkist (en dus de belastingbetaler) nog eens welgeteld 10.327.244,03 euro (optelling van civiele lijst en dotaties aan andere leden van de koninklijke familie). Alleszins worden de Saksen-Coburgers meer en meer de vertrouwelingen van het Waalse establishment, danwel de belichaming van 's lands een- en-ondeelbaarheid.

1 Comments:

At 28/3/06 08:59, Blogger Peter Fleming said...

Ik moet voor een stuk corrigeren: de Tijd heeft weliswaar geen bladzijden volgeschreven over de prinselijke historie, maar heeft niettemin reeds tijdens het bezoek over de wrevel tov de attitude van de prins bericht alsook over de latere fallout. Het was meer dan een kadertje.

Zelf heb ik vaak kritiek op de Tijd, maar ere wie ere toekomt deze keer

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>