13 februari 2006

Nog een geluk dat ik als brave atheïst niet te snel beledigd ben! (victa placet mihi causa)Bart De Wever schrijft graag eens over de grote
verbanden in de geschiedenis. Vandaag in de Standaard heeft hij het over de Vikingen, en over de vooroordelen die onze voorouders tegen hen koesterden. Ik weet daar niets van af en in zulke gevallen verlaat ik mij graag op het oordeel van een historicus. Het is met inwijkelingen vandaag nog altijd hetzelfde liedje, zegt hij.
De Wever legt evenwel te weinig precisie aan de dag als hij het gezegde Nil novi sub sole toeschrijft aan "de Romeinen van meer dan 2000 jaar geleden".
Hij moet er zijn Oud Testament eens op naslaan, onder Prediker. Voor de Latijnse vertaling daarvan, de Vulgaat, moeten we weer bij de Heilige Hiëronymus zijn, en dan is het al gauw 4de-5de E. p.C.n., flink na de oude Romeinen.[*]
En nu mag die Hiëronymus een onaangenaam mens zijn geweest – hij lachte bijvoorbeeld geregeld de Heilige Augustinus uit, omdat die volgens hem niet goed Grieks kende en dus van de Heilige Schrift niet veel afwist – dat geeft De Wever nog geen vrijbrief om even een Europese heilige te oblitereren..
____________
[*] In de Statenvertaling: De Prediker, 1;9 ..Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. (nihil sub sole novum)

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>