5 februari 2006

Failliet Wallonië (Politiek Incorrect)

Het researchbureau Graydon België heeft enkele dagen geleden wederom haar statistiekboeken geopend met daarin de maandelijkse faillissementsstatistieken. En Graydon legt vooral de nadruk op de eerste lettergreep van haar naam, want de toekomst van de onderneming in België ziet er zeer grijs uit.

Volgens Graydon werden er in heel België in januari 2006 maar liefst 739 faillissementen geteld. Veeleer een sputterend danwel een spetterend begin van het jaar dus. Dat cijfer wordt nog eens zo somber wanneer we weten dat we tot 1997 moeten terugkeren vooraleer we nog zulk een exorbitant faillissementscijfer tegenkomen (toen waren er in de maand januari 748 faillissementen). In vergelijking met januari 2005, werden er nu dus in heel België 5,5% meer faillissementen uitgesproken.

Frappant zijn echter wel de regionale verschillen in deze statistieken. Terwijl er in Vlaanderen juist een daling van het aantal faillissementen t.o.v. januari 2005 werd opgetekend (-5,1%), is er in Wallonië (+27,8%) en Brussel (+4,5%) sprake van een significante stijging. Vooral de provincie Luik is er het ergste aan toe: Daar werd een toename van maar liefst 61% genoteerd.

Nog een opvallend gegeven is het feit dat de zogenaamde gerechtelijke akkoorden (voor meer info hierover, zie http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/enterprises/vademecum/Vade1_nl-10.htm ) niet meteen een groot succes zijn. In januari 2006 werden slechts drie gerechtelijke akkoorden toegekend. Alle drie vonden plaats in Wallonië. En in de hele periode 1998-januari 2006 werden slechts 1.050 gerechtelijke akkoorden uitgeschreven, ook hier weer het merendeel in Wallonië. Het is dan toch wel opvallend dat de weinige bedrijven in Wallonië die niet over kop gaan alleen nog maar door een gerechtelijk akkoord gered kunnen worden.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>