15 februari 2006

Drugs en de legalisering

De P.S. probeert haar blazoen op te poetsen en jongeren af te snoepen van andere partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is immers vooral bij jongeren dat ze ferm tekortschiet want die zijn, nu de mei 68′ers zélf het establishment geworden zijn, niet zo happig meer op het socialisme als ze vroeger waren. Een idee lanceren dat baanbrekend is, populair zal zijn bij jongeren en bij vrijheidsminnenden van àlle partijen… Winst voor de P.S., het aanboren van een nieuwe markt en frustratie bij jongeren van andere partijen omdat de eigen partij irrationeel neen blijft zeggen. Slim.

Maar laten we nu eens grondig nadenken over drugs zelf. Iedereen weet dat er illegale drugs zijn en legale drugs. En die legale drugs zijn niet minder schadelijk, maar zijn zo ingeburgerd dat je ze niet makkelijk kan doen verdwijnen, hoewel men dat probeert met de sigaret. En iedereen weet ook dat drugs schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat is een feit.

En dan?

Als ik, als volwassen persoon, beslis dat ik drugs wil gebruiken, in privé-omgeving, zonder aanwezigheid van minderjarigen, DUS zonder enige overlast voor een derde, dan is dat mijn zaak. Ik mag dus marihuana roken, ik mag heroïne spuiten of xtc nemen, of cocaïne snuiven. Dat is volledig mijn eigen beslissing, mijn vrijheid, én mijn verantwoordelijkheid.

Toch verbiedt de wet mij om drugs te kopen, te bezitten of te gebruiken. Waarom? Omdat het slecht is voor mij? Als iets slecht is voor mij, en ik wéét dat, dan heb ik nog altijd het recht om zelf, op basis van correcte informatie te beslissen of ik het doe of niet. A fortiori wanneer ik iets kan doen zonder dat een ander er bij betrokken is. Wat is dan de logica van het huidige drugsbeleid?

De logica ervan is dat men mij wil beschermen tegen mijzelf. Dat men mijn vrijheid inperkt omwille van mijn eigen welzijn en veiligheid. Het is de logica van totalitarisme en dictatuur waarbij men er op arrogante wijze van uitgaat dat ik niet verstandig genoeg ben om zélf beslissingen te nemen. In die zin is de huidige drugswetgeving pervers, arrogant en een flagrante inbreuk op het recht om over mijn eigen leven te beslissen. Met andere woorden: het is een slechte wet die eigenlijk zou moeten worden afgeschaft, en wel onmiddelijk. Een volwassen persoon heeft het recht om drugs te gebruiken, en wordt dit verboden. Welnu, de staat heeft het RECHT niet om dat te doen.

Maar een anti-drugs standpunt is heel populair, vooral bij conservatieven en mensen die mijn vrijheid willen inperken om me tegen mezelf te beschermen. Waarom? Ze geven geen echte redenen. Men verwijst naar het illegaal zijn van drugs om te zeggen dat gebruikers criminelen zijn. Maar waarom is het überhaupt illegaal?

Drugs zijn slecht voor mij. Als ik iets wat slecht is voor mij wil gebruiken, dan heb ik dat recht. Dat is mijn vrijheid.

En de liberale partij, de partij die pretendeert het liberalisme uit te dragen, verdedigt in dit niét mijn vrijheid. Het officiële VLD-standpunt uit het programma is:

“De VLD staat voor een drugbeleid, waarbij zowel het aanbod als de vraag worden teruggedrongen. Bestrijding van het aanbod kan enkel door een harde aanpak van de dealers en producenten door politie en gerecht. De vraag kan enkel worden teruggedrongen door een ontradingsbeleid dat waarschuwt voor de schadelijke effecten van alle drugs.

Gebruikers moeten op een verstandige manier (via de hulpverlening) worden aangepakt. Een gerechtelijke interventie is aangewezen als de gebruiker minderjarig is, als iemand gebruikt in aanwezigheid van minderjarigen, als iemand voor maatschappelijke overlast zorgt of wanneer zijn of haar gebruik problematisch is.

De VLD verzet zich tegen de legalisering van druggebruik. Drugs zijn schadelijk voor de gezondheid. Een legalisering houdt in dat je ook een bevoorradingscircuit moet voorzien. De coffeeshops in Nederland tonen aan dat deze vaak dienen om ook verboden drugs te verhandelen. Tenslotte is België gebonden aan Europese en internationale verbodsbepalingen.”

Waarom wil de VLD de aanbod van en de vraag naar drugs beperken? Daar heeft zij toch geen zaken mee? Waarom wil de VLD drugs blijven verbieden? Waar haalt zij dat recht?
Waarom verzet de VLD zich tegen legalisering van druggebruik? Dat het schadelijk is weet iedereen. Maar dat iets schadelijk is, is geen reden om het te verbieden. Ook moet men de gebruikers die meerderjarig zijn en niemand schade berokkenen met rust laten. Het argument van de coffeeshops ten slotte is een wanstaltig en volledig foutief argument. Het draait ook enkel om het idee dat drugs in de illegale sfeer zitten, wat enkel zo is omdat men het verbiedt. Als je iets verbiedt, dan is het natuurlijk illegaal, dat is een tautologie. De Europese en internationale verbodsbepalingen ten slotte zijn al even grote bullshit. België hoeft zich door niemand dat verbod laten opleggen, België kan zich gewoon terugtrekken uit die verbodsovereenkomsten.

Dat deel van het VLD-programma is duidelijk on-liberaal en geschreven door mensen die het liberalisme an sich ofwel niet kennen ofwel miskennen.

Ik steun de volledige de-penalisering van het gebruik, het bezit en de handel in verdovende middelen. Ik steun ook informatie- en ontradingscampagnes zodat mensen een keuze kunnen maken op basis van de feiten. Weet waar je aan begint, en beslis zélf. Niemand anders heeft het recht om voor jou te beslissen.

Ten slotte nog deze opmerking: ikzelf gebruik geen drugs. Ook niet het getolereerde marihuana. Om de simpele reden dat ik op basis van mijn kennis erover heb beslist dat ik mijn lichaam er niet aan wil blootstellen. Niét omdat het illegaal is.

6 Comments:

At 15/2/06 16:06, Blogger Ivan Janssens said...

Overigens is nog niet bewezen dat sommige drugs, die ook nu verboden zijn, schadelijk zijn. Ik durf zelfs wedden dat door roken en alcohol verbruik meer slachtoffers vallen dan bij sommige andere verboden drugs. Ten slotte is de "war on drugs" - zoals die bijvoorbeeld in Afganistan en Colombia wordt uitgevochten - het grote schandaal van onze tijd waar onnoemelijke veel slachtoffers vallen, terwijl het aan het probleem niks oplost.

 
At 15/2/06 16:45, Blogger Peter Fleming said...

ok, als we alle drugs(handel) legaliseren en volop ontradingscampagnes doen, wat doen we dan met mensen die desondanks verslaafd geraken of longkanker krijgen.

Als vrijheid verantwoordelijkheid inhoudt, betekent dit dan dat die mensen zelf maar de kosten voor hun genezing moeten dragen (anders: too bad)?

ik probeer gewoon even verder te redeneren, benieuwd wat jullie standpunt hierover is

 
At 15/2/06 21:06, Anonymous Anoniem said...

@ Peter Fleming:

Dat is vrij evident, dacht ik? Als men drugs vrijmaakt voor competente volwassenen (ik stel een minimum-leeftijd voor van 21 jaar), dan draaien die volwassenen -- en niet de samenleving -- op voor de gevolgen van hun druggebruik.

Uitzonderingen dienen gemaakt voor minderjarigen, verstandelijk minbegaafden en mensen die tegen hun wil drugs kregen toegediend (waarbij trouwens voor dealen aan voornoemde categorieën de strengst mogelijke straf dient gekoppeld te worden -- levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating, bijvoorbeeld). Voor dezen zou de samenleving afkickprogramma's ter beschikking dienen te stellen, maar dan échte afkickprogramma's en geen vermomde praatgroepjes.

Geen tussenkomst van de ziekenkas voor afkicken of voor geneeskundige kosten van volwassen verslaafden. If you can't stand the heat, stay out of the bong.

Verslaafden met kinderen kunnen te allen tijde uit hun hoederecht ontzet worden, zonder dat een bijkomend onderzoek naar hun werkelijke geschiktheid als ouder nodig is, en zonder mogelijkheid tot beroep?

Een drugsverslaafde blijft een paria, maar zonder het excuus dat het de schuld was van de criminele dealer...

 
At 15/2/06 22:59, Blogger Peter Fleming said...

@ Karel Jansens: dat lijkt me idd ook het eindpunt van de redenering. Het is moedig om dat zo te stellen, omdat je dan nogal gemakkelijk het verwijt van 'asociaal' te zijn, krijgt.

 
At 15/2/06 23:56, Anonymous Anoniem said...

Maar ik bén ook asociaal, zelfs anti-sociaal. Na 100 jaar socialen-bewind kunt ge dat zo krijgen, nietwaar?

Wordt het trouwens geen tijd dat de mensen stillekesaan terug leren dat ze hun eigen plan moeten trekken? Of dacht ge dat het Rijnland "sociale" model het nog enkele decennia gaat uithouden? Als ge het zo bekijkt, ben ik nog verduveld sociaal in mijn asocialiteit...

 
At 17/2/06 13:52, Anonymous Anoniem said...

Schepen Coppens van de gemeente Ravels heeft regelmatig last met de huurders van zijn eigendommen. Op minder dan 5 maanden tijd werden er twee cannabisplantages opgerold in de panden van deheer shepene. Veel eigenaars/verhuurders zullen ondertussen het fenomeen kennen. Is het niet als onwetend verhuurder, danwel als betrokkene om zo extra inkomsten te verwerven.

Vraag maar aan de zoon van Raymond Ceulemans hoe verleidelijk een aanbod van ondergronds telers kan zijn. Hij verhuurde een pand, wist ervan, en werd uiteindelijk mee opgepakt. Mensen die het door omstandigheden financieel moeilijk hebben zullen vermoedelijk makkelijker te verleiden zijn tot deelname aan de illegale markt. En meteen heb je dan ook het sociaal maatschappelijke uitsluitingsmechanisme wat eigen is aan onrechtvaardige rechtsregels aan de oppervlakte.

De gemeente Tongeren heeft blijkbaar iets in haar ondergrond dat cannabisplanten aantrekt. Er werden daar in 2005 niet minder dan 54 illegale plantages opgerold, het merendeel van de plantages werd waarschijnlijk níet opgerold. De burgemeester van Tongeren ziet hier een branche aan zich voorbij gaan. Werkgelegenheid, vestigingstaks, enzovoorts, in Tongeren zijn het de gecriminaliseerde ondernemers die de winstbonus van het drugsverbod opstrijken. Waar is de burgemeester eigenlijk bang voor? Dat hij het niet georganiseerd gaat krijgen? De gemeente Alken kan zich zelfs terugvinden in de naamgeving van een alcoholhoudende drank en vaarde wel bij de aanwezigheid van de productie ervan in haar gemeente.

Je zou eens aan de directeur van het voedselveiligheidsagentschap (Van Temse) moeten vragen wat voor consequenties een niet gecontroleerde productieketen heeft voor de twee uiteinden van die keten. En wat dan juist de nood aan controle inhoud.

Stijn Goossens
Links Liberaal
www.hardcoreharmreducer.be

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>