14 januari 2006

Mannen/Vrouwen Niet Toegelaten. Discriminatie? (Law & Justice)

Zijn verenigingen toegestaan die uitsluitend mannen (of vrouwen) als lid toelaten ?

Niet alleen in Nederland (SGP-zaak) waart het spook van de anti-discriminatiewetgeving rond, ook in Belgi├ź, maar dat wist u al, en in Ierland. De golfclub van Portmarnock laat alleen mannen toe als lid, maar vrouwen hebben wel toegang tot de golfbaan en er zijn kleedruimten voor vrouwen. De Ierse Equality Authority was desondanks van mening dat sprake was van een verboden onderscheid en dat de vereniging niet kon gelden als een een geregistreerde vereniging. Die registratie is in Ierland blijkbaar onder andere nodig om bepaalde vergunningen te verkrijgen.

Dit gaf aanleiding tot een procedure voor de rechtbank. De (vrouwelijke) rechter in eerste aanleg was het eens met de Equality Authority. Zij meende dat de vereniging niet voorzag in een bijzondere behoefte voor mannen. Alleen bij het voorzien in een bijzondere behoefte zou het zijn toegestaan om een dergelijk onderscheid te maken.

De (mannelijke) rechter in hoger beroep zag dat anders. Hij stelde:

"It is permissable to have - exclusively - a bridge club for Bulgarians, a chess club for Catholics, a wine club for women and a golf club for gentlemen."

Voor meer achtergrondinformatie lees onder andere het artikel van Wieringa advocaten, die schrijven dat deze Ierse zaak nog niet ten einde is, maar dat er schijnbaar een procedure in cassatie is ingesteld en dat deze zaak vervolgens vermoedelijk zal worden gebruikt als een proefproces tot bij het Europese Hof van Justitie.

Volgens een toekomstige Europese "Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten" zijn verschillen in behandeling van mannen en vrouwen alleen aanvaardbaar als deze gerechtvaardigd worden door een legitiem doel, zoals bijvoorbeeld de bescherming van slachtoffers van seksegerelateerd geweld (opvanghuizen voor personen van hetzelfde geslacht) of vrijheid van vereniging (lidmaatschap van particuliere clubs met leden van hetzelfde geslacht).

Iedere beperking moet evenwel passend en noodzakelijk zijn. Wanneer de eiser voor de rechter feiten aanvoert die discriminatie kunnen doen vermoeden, berust de bewijslast bij de verweerder, die dus zal moeten bewijzen dat hij niet discrimineert.

De Richtlijn moet uiterlijk op 21 december 2007 zijn geïmplementeerd in de lidstaten.

Wordt allemaal vervolgd.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>