11 december 2005

Sombere economie (Politiek Incorrect)

De economische barometer van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) staat andermaal op onweer. De belangenvereniging stelt in een recente publicatie dat het opmerkelijk is dat de jaar-op-jaar-groei in het derde kwartaal van 2005 zo laag staat. Deze bedraagt namelijk slechts 1,1%, tegenover 2,7% vorig jaar. Diezelfde groei bedraagt thans 1,6% in de eurozone. Dat is dus vreemd, want alle jaren voorheen groeide de Belgische economie steeds sneller dan in de rest van Europa, wat te danken was aan een hoge particuliere consumptie, een exportgedreven activiteit en - last but not least - zeer hoge overheidsuitgaven. Laatstgenoemde blijft jammer genoeg onverkort voortduren, maar volgens het VBO gaat het met de export al heel wat slechter.

In de periode 2004-2005 is de export er tegenover de rest van Europa hard op achteruit gegaan: Zij groeide namelijk met 4,8% t.o.v. 7,3% in de eurozone. De oorzaak van deze tanende stijging is niets minder dan de verslechterde concurrentiepositie van Belgische ondernemingen, te wijten aan de nog steeds te hoge loonkosten. Het VBO vreest dan ook dat de hoge loonkosten ervoor zullen zorgen dat tegen eind 2006 23.100 jobs zullen sneuvelen, omdat de loonkostenhandicap tegenover de drie buurlanden tegen dan ook 2,1% zal bedragen volgens het recente rapport van de CRB. Desondanks zou de economische groei tegen 2006 terug een remonte kunnen krijgen naar 2%, maar dit is dan ook alleen maar te danken aan een verwachte internationale conjunctuurstijging, en niet te vergeten, stijgende overheidsuitgaven naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde jaar.

Toch waarschuwt het VBO dus voor euforie, omdat een krachtige economische heropleving zeker zal uitblijven. Bovendien zijn er ook nog andere factoren, zoals een eventuele verdere appreciatie van de euro, die de economische groei in een negatieve positie kunnen zetten. En laat nu juist dat het grote gevaar zijn, na de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB). Het is daarom dat het lot van onze economie in de handen van de overheid en van de sociale partners komt te liggen: Verlaag de loonkosten en stap af van die automatische loonindexatie, of een drama zal zich afspelen. Een 'competitiviteitspact' - zoals vorige week nog de gouverneur van de Nationale Bank voorstelde - dringt zich inderdaad meer en meer aan.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>