29 december 2005

Shoppen met Janssens (Politiek Incorrect)

Kan iemand nog een logisch eind knopen aan de hersenkronkels van de socialistische Antwerpse burgemeester Patrick Janssens? In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen kan hij in diverse media zijn grootste electorale opponent - het Vlaams Belang - niet genoeg van racisme en (crypto)fascisme, maar zelf is deze toch wel merkwaardige socialistische burgervader geen haar beter.

De aanleiding van deze aanteiging zijn de toch wel heel bizarre uitspraken die Janssens in het satirische dagblad De Morgen uitte, namelijk dat hij 'gefrustreerd' is dat hij het shoppingcenter van Wijnegem niet kan sluiten. Dat shoppingcenter is een gigantisch complex waar diverse handelszaken op enkele duizenden overdekte vierkante meter bijeengepakt staan, om zo de klant het voordeel te geven niet al te ver van winkel tot winkel te moeten wandelen. Maar gezien de grote dichtheid van winkels per vierkante meter is zo'n shoppingcenter, zoals dat van de gemeente Wijnegem, een gedegen concurrent van de handelszaken in de stad. En zo'n stad die nogal dicht bij Wijnegem gelegen is, is... Antwerpen. En vandaar dan ook dat niemand minder dan Janssens zelf de reïncarnatie in eigen persoon is van het fascisme en nazisme: Een van de eigenschappen van de Duitse nationaal-socialistische 'Blut-und-Boden'-politiek bestond er namelijk in alles wat naar overdadige overconsumptie of onverbreideld grootschalig kapitalisme rook moreel af te keuren. In de plaats daarvan stelden de nazi's de sobere, kleinschaligere, traditiegerichte samenleving, waarin natuurlijk ook de handel centraal stond. In zekere zin valt die nationaal-socialistische retoriek dus ook terug te vinden in de woorden van burgemeester Janssens.

Het moet dus blijkbaar een doorn in het oog zijn van Janssens dat Wijnegem shoppingcenter jaarlijks zo'n 9 miljoen bezoekers over de vloer krijgt. Bezoekers die, mocht het shoppingcenter niet bestaan, uiteraard anders 'en masse' naar Antwerpen komen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat noch de uitbaters van Wijnegem-shoppingcenter, noch de Wijnegemse burgemeester, noch ondergetekende die overigens in de (wijde) regio van Wijnegem woonachtig is (en bijgevolg ook een regelmatig bezoeker van dit winkelcentrum) echt blij is met de uitlatingen van Janssens. Dat de Antwerpse burgemeester zich in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen al moet verlagen tot zulk een infantiel niveau om zelfs te dreigen met sluitingen teneinde zijn eigen Antwerpse (mercantiele) kiezerskorps te paaien, is een schande.

Want als Patrick Janssens het nu echt zou menen om het shoppingcenter van Wijnegem te sluiten - iets waar hij a propos niet voor bevoegd is...! - dan betekent dit een zoveelste rem om de individuele vrijheid van de consument om te gaan winkelen waar hij of zij wilt. Janssens wil dus blijkbaar dat Antwerpen een monopolie bezit in de wijdse regio als winkelcentrum. En blijkbaar wil Janssens ook nog eens graag ongeveer 1.800 ontslagen op zijn geweten hebben, die zouden ontstaan na sluiting van het Wijnegemse winkelcomplex?

Alleszins is het erg gesteld met dit land: Een groene furie uit het Brusselse wilt met alle middelen de luchthaven van Zaventem sluiten omdat het te veel herrie veroorzaakt, en de rode burgervader uit Antwerpen ook nog eens een bloeiende handelszaak in de provincie Antwerpen. Straks blijft er van Vlaanderen niets anders meer over dan een economisch kerkhof...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>