3 december 2005

Digitale discriminatie (The Flemish Beerdrinker)

Christian Dupont neemt de strijd tegen de maatschappelijk uitsluiting zeer ernstig. Christian wie? Christian Dupont, de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Van PS-signatuur. Net zoals alle andere ministers presenteerde deze PS’er de voorbije weken zijn Beleidsbrieven. De Beleidsbrief Sociale Integratie bevat een deel over de strijd tegen de digitale kloof. Dit onderdeel bevat dramatische zinsneden zoals:

De discriminatie tussen diegenen die toegang hebben tot Internet en diegenen die er geen toegang toe hebben, treft vooral de kwetsbare burgers.

En:

De verschillen tussen mannen en vrouwen hebben diverse oorzaken en gaan verder dan het probleem van de ICT-toegang of -opleiding. Het gaat om een breder maatschappelijk probleem. Het Plan zal er echter toe bijdragen de discriminaties tussen mannen en vrouwen in dit opzicht te verminderen. Het is belangrijk zich zorgen te maken om een situatie waarbij 55% van de Belgische internetgebruikers van het mannelijk geslacht is, tegenover slechts 45% van het vrouwelijk geslacht.

Als rechtgeaarde socialist strooit de heer Dupont graag rond met het woord “discriminatie”. Elke vorm van de minste ongelijkheid is discriminatie tegenwoordig. Denk ook aan de uitspraak van Kathleen Vanbremt over het lagere loon voor vrouwen in vergelijking met mannen. Discriminatie natuurlijk! En alleen discriminatie. Waarop professor Marc De Vos vandaag op Kanaal Z terecht opmerkte dat het lagere loon voor vrouwen toch ook wel andere oorzaken heeft dan alleen maar discriminatie. Recent was er ook nog Vande Lanotte die sprak over de “discriminatie van ongeschoolden”. Maar terug naar Christian Dupont. Weet Dupont eigenlijk wel wat hij zegt? Sommige groepen hebben minder toegang tot het internet dan andere. Vrouwen bijvoorbeeld maken 50% van de bevolking uit, maar “slechts” 45% van de internetgebruikers. Wauw! Dat is nu inderdaad echt iets om zich zorgen over te maken. Stel je voor: holibi’s maken 15% uit van de bevolking, maar “amper” 14,5% van de internetgebruikers. Zorgelijk! Discriminatie! Het valt al te betwijfelen dat er werkgevers zijn die voor dezelfde job bewust 25% minder betalen wanneer de werknemer een vrouw in plaats van een man. Zou die Dupont nu werkelijk denken dat er internetproviders zijn die vrouwen bewust een beperktere toegang verlenen tot het internet dan mannen? Stel je voor: zo’n internetprovider zit achter zijn pc en merkt: oei, een vrouw. Snel een aantal sites blokkeren, haar downloadsnelheid beperken en haar debiet verminderen. Of dat ontwerpers van websites bewust mannen voor het oog hebben zodat deze sites niet of minder toegankelijk zijn voor vrouwen? Belachelijke voorbeelden natuurlijk, maar wel degelijk voorbeelden van discriminatie. Wanneer in het kader van de digitale kloof de minister spreekt over discriminatie dan is hij dus belachelijk bezig. En het is belangrijk zich hierover zorgen te maken. Het is duidelijk dat er wel degelijk groepen mensen zijn die onvoldoende of geen toegang hebben tot het internet. Maar deze groepen mensen hebben een te laag inkomen, of een bepaalde handicap, zijn niet geïnteresseerd, onvoldoende geschoold of te weinig gemotiveerd. Er zijn objectieve factoren aan te duiden waarom ze geen of minder toegang hebben tot het internet. Het is belangrijk deze factoren te identificeren, want zo kun je er een oplossing aan geven. Mensen met een te laag inkomen bijvoorbeeld zou je een internetcheque kunnen geven waarmee ze zich een computer kunnen aanschaffen en een internetverbinding. Overigens zou dit een meer marktconforme benadering zijn dat het voorstel van Van Velthoven om aan iedereen een goedkoop pakket aan te bieden, ook voor diegene die het niet nodig hebben. Maar dat is niet de benadering van Dupont. Die zwamt liever over discriminatie wanneer er geen sprake van is. Klinkt dramatisch natuurlijk, maar of dat de digitale kloof zal dichten is nog maar de vraag.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>