11 december 2005

CO2-taks bis (Politiek Incorrect)

U herinnert zich ongetwijfeld nog hoe Verhofstadt zonder scrupule aankondigde tijdens zijn beleidsverklaring van oktober 2004 dat er een zogenaamde CO2-taks komt op bedrijfsvoertuigen die gebruikt worden voor particulier vervoer. Die taks is in werking getreden vanaf 1 januari 2005, en bedraagt 20 tot 75 euro per maand. Bedrijfsvoertuigen waarmee voor professionele doeleinden of collectief vervoer wordt gereden, werden echter vrijgesteld van de extra taks.

Daar komt nu echter verandering in. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft namelijk recentelijk - onder het mom van de 'milieubescherming' - een extra taks goedgekeurd. Die extra taks, die 885 euro per voertuig en per jaar bedraagt, moet betaald worden indien er bij dat collectief vervoer minder dan twee werknemers meerijden (de chauffeur uitgezonderd). Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze taks er alleen maar is gekomen om de begroting in evenwicht te krijgen met, andermaal, een eenmalige maatregel. Zeker na de melding van de Belgische Nationale Bank vorige week dat er een begrotingstekort van 0,4% tegen 2006 mag verwacht worden, is dit alles behalve toeval te noemen.

Een andere onrechtvaardigheid - en overigens zeer moeilijk juridisch afdwingbaar - is dat de nieuwe taks met terugwerkende kracht zal werken vanaf 1 januari 2005. Op basis waarvan men die taks dan zal innen is nog maar de grote vraag. Alleszins heeft de VLD, die dit artikel van de programmawet mee heeft goedgekeurd, zich wederom zeer populair gemaakt bij de 'hardwerkende Vlaming', waarvoor zij de laatste dagen meent op te komen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>