12 november 2005

Lang leve de hogedrukreiniger! (Politiek Incorrect)


Het nieuws over de uitgebrande auto's en herrieschoppers in Frankrijk vormt de laatste dagen steeds weer voorpaginanieuws. Opvallend is wel de manier waarop de verenigde Vlaamse pers zich als een bende hyena's op de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy stort. En vooral: De manier waarop de media de woorden van de minister steeds weer verdraaien. Zij laten namelijk de indruk ontstaan dat Sarkozy met de hogedrukreiniger door de Parijse voorsteden zou willen trekken om er de ganse allochtone gemeenschap 'weg te zuiveren', terwijl Sarkozy natuurlijk alleen maar doelde op de relschoppers.

Het is diezelfde 'verenigde Vlaamse pers' die blijkbaar eensgezind met de vinger wijst naar de 'sociale achterstand' en de 'discriminatie' van allochtonen in de voorsteden. De vraag die men zich dan echter wel kan stellen is hoe het toch mogelijk is dat er van 'sociale achterstand' nog steeds sprake kan zijn, indien men weet dat de relschoppers eigenlijk zelfs geen Maghrebijnse immigranten meer zijn, maar reeds volwaardige Franse staatsburgers die reeds drie generaties lang in Frankrijk leven. De vraag die men zich dan ook kan stellen is waarom het na drie generaties leven in de 'banlieues' nog steeds niet mogelijk zou kunnen zijn om een beter leven op te bouwen. Steevast verwijzen de jongeren zelf naar alle mogelijke vormen van 'discriminatie' op hun zoektocht naar werk. Dat is natuurlijk flauwekul. In een tijd waarin het Europese ondernemingsleven op de blote knieën smeekt om een soepelere immigratiemogelijkheden op de arbeidsmarkt, en zijzelf massaal Indische informatici en Oost-Europese bouwvakkers aanwerft, lijkt het toch maar al te kras met de beschuldigende vinger naar de werkgever te wijzen. Het ondernemingsleven heeft juist lak aan iedere vorm van etnische en/of religieuze discriminatie: De bedoeling van een onderneming is om winst te maken en om gekwalificeerd personeel aan te werven, los van het feit of de werknemer nu blank, zwart, bruin of paars-met-witte-stippen van huidskleur is. Het is dus overduidelijk dat voornamelijk culturele differentiaties - niet zelden ingegeven vanuit de islam - de voornaamste bron zijn van de sociale achterstand bij de allochtone jongeren, die in de Franse voorsteden rel schopten. Want neem nu de Franse minister van Binnenlandse Zaken zelf: Als zoon van een Hongaarse vader en een Griekse moeder die naar Frankrijk zijn geëmigreerd wegens de grote ellende in hun vaderlandse regionen, moest Nicolas Sarkozy zelf ook zijn carrière van nul af aan moeten opbouwen. Hij heeft hier echter geen begeleiding van 'sociale straathoekwerkers' of 'positieve discriminatie' voor nodig gehad. Hij is er zelf toe gekomen waar hij nu staat. Het is daarom dan ook dat Sarkozy - volkomen terecht - geen enkel begrip kan opbrengen voor de 'racaille' in de randstad die thans zware amok maakt. De jeugd aldaar heeft kansen genoeg, het is alleen aan hen om hier ook effectief gebruik van te maken. En bijgevolg zijn ronduit zwakke argumenten zoals de 'discriminerende maatschappij' dan ook maar echte drogmotieven om wagens en ondertussen ook mensen in brand te steken. Zij die dit wel doen, kunnen dan ook niets anders dan 'gespuis' genoemd worden. En neen, eigenlijk is de hogedrukreiniger geen probaat middel om ons hiervan te ontdoen. Want tenslotte kietelt zo'n waterstraaltje maar wat tussen de tenen, zonder echt resultaat. Wat we wel nodig hebben zijn pletwalsen, mitrailleurs, F16-vliegtuigen, pantserdivisies en bommen & granaten om het vuil van de straat te ruimen!

Want hogerstaande redenering brengt ons direct bij de eigenlijke bron van alle ergernis, en die bron is juist de regelgeving en macht van de staat. Het is namelijk kenmerkend voor onze West-Europese (continentale) samenleving dat het privé-initiatief direct de kiem in wordt gesmoord, en moet plaats ruimen voor schijnoplossingen als 'positieve discriminatie', door de overheid opgelegde 'wederzijdse dialogen' en dergelijke nonsens meer. Met dien gevolge dat de allochtone gemeenschap het blijkbaar de evidentie zelve vindt dat het de staat is die via leeflonen en dergelijke meer voor hen blijft zorgen. En alles wat er dan mis gaat, is dan de schuld van de staat - het was niet voor niks dat in vele van de banlieues 'fuck la France' in grote letters staat gespoten... - en in een keer de 'racistische' samenleving. Welaan, indien men het er in de Parijse woonkazernes dan toch zo vreselijk leven vindt, en men blijkbaar de frustratie over de Franse samenleving (zie hierboven...) niet kan verbergen; wat belet hen dan nog terug te keren naar Noord-Afrika? Of is het dan toch zo slecht nog niet in Europa?...

Er wordt dan ook gesteld dat wat zich nu voordoet in Frankrijk zeker niet naar België kan worden overgewaaid, omwille van de simpele reden dat alles hier 'kleinschaliger' is en 'beter georganiseerd' dan in Frankrijk. Het klopt inderdaad dat België, gezien haar kleinere oppervlakte dan Frankrijk, natuurlijk geen kilometerslange steden kent die volgestouwd staan met woonkazernes en Maghrebijnen. Maar misschien dat juist het feit dat zaken als 'positieve discriminatie' en 'minimumuitkeringen' en dergelijke meer nog sterker zijn uitgebouwd in België dan in Frankrijk, het hierdoor juist wel eens kan zijn dat eventuele rellen in België relatief gezien heviger zouden kunnen zijn dan in Frankrijk. Het is echter nogal evident dat 300 brandende auto's per nacht zoals in Frankrijk het geval is nu hier dan niet zullen gehaald worden, omwille van de simpele reden dat - gelukkig maar - de allochtone gemeenschap numeriek kleiner is hier dan in Frankrijk. Doch, wanneer dit geschreven wordt, zijn hier ondertussen toch al wel een 20-tal auto's in de vlammen opgegaan. Het is daarom ook dat alle politiediensten en eventueel zelfs het leger hoe dan ook stand-by dient te blijven. Want het weze gezegd dat met 'straathoekwerkers' en 'burgerwachten' natuurlijk geen oplossing wordt geboden aan eventuele uitbarstingen van geweld.

Alleszins is hiermee duidelijk dat niet meer, maar juist minder staat een van de hoofdsleutels kan vormen tot een performantere sociale integratie van de vreemdelingen in onze gemeenschap. Ieder persoon met creativiteit en met de nodige werklust, is in staat om zichzelf uit de ellende te werken. Meer zelfs: de zogezegd 'racistische' ondernemingen zullen diegenen die hiertoe bereid zijn zeker met open armen ontvangen. Want het was tenslotte niemand minder dan de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan die zei dat er geen grenzen zijn aan economische groei en werkgelegenheid, gezien er geen grenzen zijn aan menselijke creativiteit.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>