1 november 2005

Het fabeltje van Oberon (Skender)

De Vlaamse leeuw op het Gravensteen

Vorige vrijdag werd er bij wijze van duel een kwisje gehouden in het programma "de saga van Oberon" op één. Er werden een aantal stellingen voorgelezen waarop de kwissers moesten zeggen of deze volgens hen juist of fout waren. Volgens één van deze stellingen zijn leeuwen op vlaggen en wapenschilden afkomstig uit de Arabische wereld. Europese edelen zagen deze leeuwen tijdens de kruistochten en namen het gebruik over om leeuwen, maar ook andere dieren of planten, op hun schilden af te beelden. Volgens de makers van het programma is deze stelling juist.

Dit verhaal werd in 2001 ook verteld op de tentoonstelling "Van Algebra tot Pyjama". Filips van de Elzas: de eerste graaf van Vlaanderen die een leeuw als symbool gebruikte, zou deze leeuw voor het eerst tijdens zijn kruistocht in 1177 gezien hebben. Toch is er een zegel van Filips van de Elzas uit 1162 waarop hij afgebeeld wordt met een leeuw op zijn schild, op zijn helm en op zijn vlag. Dit verhaal kan dus onmogelijk kloppen.

Filips van de Elzas had dus al een leeuw op zijn schild voor hij op kruistocht vertrok. Maar misschien heeft hij die leeuw wel via anderen afgekeken van iemand die vroeger al aan een kruistocht deelnam? Ook dat is zeer onwaarschijnlijk. Misschien hebben al die christelijke edelen dergelijke afbeeldingen wel onder elkaar verspreid tijdens de kruistocht, maar aangezien het afbeelden van levende wezens in de islam verboden is, hadden islamitische strijders waarschijnlijk geen leeuwen op hun schilden.

Er werden trouwens al lang voor de eerste kruistocht (1096–1099) leeuwen afgebeeld in Europa. De Romeinen tekenden leeuwen. De leeuw is bovendien het symbool van de evangelist Marcus. Ook op het tapijt van Bayeux zijn heel wat leeuwen te zien. Dit tapijt is een soort middeleeuws stripverhaal over de slag bij Hastings in 1066 (30 jaar voor de eerste kruistocht). Het is voor historici een zeer belangrijke bron van informatie over de wapens en de kleding uit die tijd. Niet alleen zien we in de marge van dit tapijt verschillende leeuwen, we zien ook krijgers met een dier (waarschijnlijk een draak) op hun schild. Een duidelijk bewijs dus dat dergelijke afbeeldingen al voor de kruistochten gebruikt werden in Europa.

tapijt van Bayeux: draken op schilden

Wie "De kracht van de rede" van Oriana Fallaci gelezen heeft, denkt nu misschien aan de voorstellen van CVP'er Tijl Declercq, die opgenomen werden in de "Resolutie van Straatsburg" in 1975. Deze resolutie gaat over Arabische immigranten in Europa. De Europese landen verbinden zich ertoe om Arabische immigranten de mogelijkheid te geven om hun cultuur en godsdienst naar Europa over te brengen, te promoten en te verbreiden. Ze beloven ook om "met behulp van de pers en verschillende voorlichtingsorganen een gunstig klimaat voor immigranten en hun families te scheppen". Daarom is er "de basisvoorwaarde om je, met behulp van de pers en de academische wereld, lovend uit te laten over de bijdrage die de Arabische cultuur aan de ontwikkeling in Europa geleverd heeft". Zo komt het dat we vandaag te horen krijgen dat niet de Chinezen het papier uitvonden (500 jaar voor de geboorte van Mohammed), maar wel de moslims, dat niet Hippocrates begon met het bestuderen van de bloedsomloop, maar wel Ibn Sina, dat de Romeinen geen katoen droegen omdat katoen door moslims is ontdekt, dat niet Adam Smith de grondlegger is van de moderne economie, maar dat Mohammed dit op zijn palmares heeft, dat niet Voltaire, Rousseau en Diderot aan de basis van de verlichting lagen, maar wel Abdalghani Al-Nabulusi en dat het nationale symbool van Vlaanderen eigenlijk een islamitische vondst is.

tapijt van Bayeux: leeuw tapijt van Bayeux: leeuw tapijt van Bayeux: leeuw tapijt van Bayeux: leeuw tapijt van Bayeux: leeuw tapijt van Bayeux: leeuw

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>