17 oktober 2005

Vlaamse bedrijven betalen Belgische rekeningen (Politiek Incorrect)

Als we De Standaard van 15 oktober laatstleden mogen geloven, kunnen we bij deze nog een item voegen in het ondertussen wel erg goed aangedikte dossier van de Belgische interregionale geldtransfers, zijnde die van de vennootschapsbelastingen.

Volgens de krant werd er in heel België in 2004 voor 9,3 miljard euro aan opbrengsten uit vennootschapsbelastingen opgehaald. Zo'n 4,8 miljard ofte 52,12% hiervan werd echter in Vlaanderen opgehaald. Dit is in verhouding tot het ondernemers- en bevolkingsaantal nog relatief begrijpelijk, maar de trend die gezet werd over de jaren heen, laat toch wel enkele communautaire scheeftrekkingen zien. In 1995 werd nog maar 48,20% van de vennootschapsbelasting in Vlaanderen geïnd. Tegen 2001 was dit cijfer opgelopen naar 51,01% om nog eens tot hoger vermeld cijfer te stijgen vorig jaar. Het aandeel van de Vlaamse inbreng in de vennootschapsbelasting werd afgelopen decennium dus alsmaar groter. Doch, deze trend is compleet omgekeerd in het zuiden des lands. In Wallonië werd in 1995 nog 16,61% van de vennootschapsbelastingen geïncasseerd (wat toen eigenlijk zeer laag was); vandaag is dit nog maar een zeer povere 13,55%. Dit bewijst dus zeer duidelijk dat de economische relance in Wallonië zeker nog niet aan de gang is; de woorden van de voormalige minister-president Van Cauwenberghe ten spijt. Zelfs de daling van het tarief van de vennootschapsbelasting naar 33,99% eind 2003 kan geen reden zijn van de dalende opbrengsten in Wallonië: Want dan hadden de opbrengsten in alle gewesten normaliter moeten dalen, wat dus niet het geval is. Brussel levert verhoudingsgewijs echter het meest aan vennootschapsopbrengsten, zijnde 34,33% van het totaal. Maar dit hoeft misschien niet te verbazen, gezien de meeste internationale bedrijven hun hoofdzetel het liefst in de hoofdstad hebben.

De reden waarom de opbrengsten van de vennootschapsbelasting zo uiterst gering zijn in Wallonië, kan misschien gevonden worden in het gegeven dat ook het aantal ondernemingen er bijzonder laag is. Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek zijn er 197.683 (BTW-plichtige) ondernemingen gevestigd in Wallonië, ofte slechts 28,7% van het Belgische totaal. Daarenboven daalt het aantal ondernemingen in Wallonië jaar per jaar, zij het zeer lichtjes, terwijl in het Vlaams en Brusselse gewest jaar op jaar ondernemingsstijgingen mogen opgetekend worden. In Vlaanderen zijn dit er (voor 2003) 417.145 (60,7%) en in Brussel 72.934 (10,6%).

De roep om ook de vennootschapsfiscaliteit met hoge urgentie te regionaliseren wordt dan ook nu zeer groot. En indien Elio's 'Marshallplan' voor Wallonië kans op slagen wil hebben, is het overigens de enige oplossing.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>