10 september 2005

Feministisch Initiatief wil huwelijk afschaffen (Hoegin)

Feministisch Initiatief (Feministiskt initiativ, Fi) besloot dit week-end zich om te vormen tot een partij die deel zal nemen aan de Zweedse Rijksdagsverkiezingen van 2006. Eén van de programmapunten is de afschaffing van het huwelijk, dat het vervangen wil zien door een soort samenlevingscontract dat open staat voor twee of meerdere personen, ongeacht geslacht.

Fi kwam dit week-end samen in Örebro voor zijn eerste congres. Het belangrijkste punt op de agenda was de omvorming van het netwerk tot een partij die deel kan nemen aan de Rijksdagsverkiezingen van volgend jaar, en een motie in die zin werd zonder problemen goedgekeurd door de leden. Een punt dat internationaal veel meer aandacht kreeg was het voorstel om zowel het huwelijk als het samenlevingscontract voor holebi's volledig af te schaffen en te vervangen door een nieuw soort samenlevingscontract voor twee of meerdere personen, ongeacht hun geslacht. Volgens Gudrun Schyman is Fi er niet tegen gekant dat mensen in de kerk, de moskee of op het strand met mekaar trouwen, maar het verzet er zich tegen dat de wet hen oplegt dat zij precies één man en één vrouw zouden moeten zijn. Fi vindt met andere woorden dat de wetgeving geen uitstaans heeft met de persoonlijke keuze van mensen wat betreft liefde en seksualiteit.

Enerzijds is het voorstel van Fi niet meer dan een voortzetting van het holebi-huwelijk: indien het geslacht van de partners er niet toe zou doen, waarom zou het aantal er dan wel toe doen? Het aantal mannen dat er een tweede vrouw op na houdt is in de Westerse samenleving zonder twijfel een ordegrootte groter dan het aantal mannen dat een andere man heeft (vraag het maar aan de Minister van Binnenlandse Affaires). Verder is polygamie globaal veel beter aanvaard dan homosexuele relaties, getuige daarvan de dertien vrouwen van koning Mswati III van Swaziland. Naargelang de interpretatie laat de Koran (soera 4 vers 3) trouwens toe dat een man vier vrouwen huwt, en de vraag is dan ook of de voorstanders van het homo-huwelijk menen dat een homoseksuele moslim ook met vier mannen zou moeten kunnen trouwen, en een biseksuele moslim misschien met twee mannen en twee vrouwen. Het moet gezegd dat op dat punt het antwoord van Fi duidelijk en consequent is.

Anderzijds is het ook zo dat het voorstel van Fi voor de meeste mensen zo grotesk is, dat het misschien eerder mensen zal afkeren van het homo-huwelijk, in plaats van mensen ervan te overtuigen dat het huwelijk ook voor meer dan twee partners open zou moeten staan. Een hellend vlak dat tegen de zwaartekracht in werkt dus. Bovendien geeft het duidelijk aan in welke geestestoestand de leden van Fi verkeren, en zou het er wel eens toe kunnen bijdragen dat het kiezerspotentieel van 20% dat de partij zou hebben bij lange na niet gerealiseerd zal worden.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>