16 augustus 2005

Klacht tegen Luxemburgs referendum (Hoegin)

Op 10 juli stemde 56,5% van de Luxemburgse bevolking Ja in een referendum over de Europese Grondwet. Morgenvoormiddag start in Luxemburg de behandeling van een klacht hierover, ingediend door Roy Reding voor de Administratieve Rechtbank van het Groothertogdom.

Roy Reding diende een klacht in bij de Administratieve Rechtbank omwille van het feit dat de regering door haar campagne voor een Ja het gelijkheidsbeginsel, ingeschreven in artikel 10 van de Luxemburgse Grondwet, geschonden zou hebben. In zijn klacht wijst hij er overigens op dat hij het principe zelf van de volksraadpleging niet in vraag stelt, maar wel de «anti-democratische houding van een regering» die belastingsgeld gebruikte om de mening van de bevolking in één bepaalde richting te beïnvloeden. De regering-Juncker maakte daarvoor gebruik van advertenties in kranten en reclamespots op radio en televisie om de bevolking te overtuigen Ja te stemmen. Roy Reding hoopt echter dat door zijn klacht in de toekomst de spelregels wat betreft de publieke financiering van de campagnes van een volksraadpleging duidelijk zullen zijn. Wat het concrete geval van 10 juli betreft, stelt hij dat een annulatie van het referendum en de uitslag ervan de enige mogelijke oplossing is.

Roy Reding heeft geluk dat hij maar in Luxemburg woont. Indien hij in Vlaanderen zou wonen, zou hij zijn handen meer dan vol hebben om anti-democratische houdingen van regeringen te bestrijden – Matthias Storme kan er waarschijnlijk over meespreken. Ook het befaamde Handvest van het Staatsburgerschap, waarvan de federale regering onlangs beviel, zou misschien op weinig sympathie van hem kunnen rekenen. Dat handvest propageert immers uitdrukkelijk het recht op abortus, euthanasie en het holebi-huwelijk als een onderdeel van de Belgische democratie, niet alleen op kosten van de belastingsbetaler maar binnenkort misschien zelfs als onderdeel van de eindtermen van het onderwijs.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>