26 augustus 2005

De Londense terreurtaks (Politiek Incorrect)

Helaas, continentaal West-Europa en deze corporatistische Belgische staat in het bijzonder weigeren pertinent een kijkje te nemen over de Grote Plas of zelfs maar over de Noordzee wanneer het aankomt op de bijsturing van het sociaal-economisch model. Integendeel zelfs. Het lijkt er zelfs op dat het Angelsaksische vrijheidslievende model in gevaar dreigt te komen, en dit ten gevolge van... moslimterreur!

Na de terroristische aanslagen van 7 juli en 21 juli laatstleden in Londen, werden alle middelen ingeschakeld om de daders bij de kraag te vatten. Het probleem is natuurlijk dat deze grootscheepse zoektocht ook geld kost. Handenvol geld zelfs, volgens de Britse krant The Times. De kosten zouden per dag namelijk reeds opgelopen zijn tot £ 500.000 (€ 732.000). Dit bedrag wordt uitbesteed om 1.000 onderzoeksleden en agenten die elk dagelijks zo'n 12 uur werken uit te betalen. Maar daarenboven komen ook nog eens de kosten om nog eens een 6.000-tal agenten van de Londense en Britse politie in te schakelen om de Londense trein- en metrolijnen te beveiligen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn reeds tot £ 2 miljoen (€ 2,9 miljoen) opgelopen. Daar komt nog eens bovenop dat er een bedrag van £ 14 miljoen (€ 20 miljoen) is opzijgelegd om de anti-terrorisme-eenheden te versterken.

Een enorme extra kost dus ten gevolge van de dramatische aanslagen afgelopen maand juli. En daarom hebben enkele verlichte geesten nu het lumineuze idee geopperd om een zogenaamde 'terror tax' (terreurtaks) te introduceren; een extra belasting die de Londenaars gepresenteerd zullen krijgen wanneer ze hun 'courante' gemeentebelastingen dienen te betalen.

Het geld moet uiteraard ergens vandaan komen, maar de vraag is wel of zulk een terreurtaks wel het meest efficiënte middel is. Want tenslotte bereiken de terroristen hierdoor andermaal hun doel: Ze zaaien niet alleen angst en paniek onder de bevolking, daarenboven zadelen ze de gewone, brave Londense burger nog eens op met een extra belasting die hun (financiële) vrijheid ontneemt. En vrijheid en terrorisme zijn nu eenmaal twee begrippen die onmogelijk met elkaar te verzoenen zijn. Een beter middel zou eigenlijk zijn de terroristen zelf - wanneer ze eindelijk gevat worden uiteraard - voor de kosten moeten opdraaien. Geld zat hiervoor, daar volgens het Amerikaanse onderzoeks- en voorlichtingsbureau 'Council on Foreign Relations' het persoonlijk vermogen van Osama Bin Laden alleen al geschat wordt op minstens $ 30 miljoen (€ 24 miljoen). Sommigen spreken zelfs van een fortuin dat tegen de $ 300 miljoen (€ 240 miljoen) aanleunt.

Het zijn alleszins donkere tijden voor Groot-Brittanië en Londen in het bijzonder. Indien men niet oplet stevent het land terug af op de duistere jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen al besloot het Britse Lager- en Hogerhuis dat de regering vrijwel alle macht kreeg over het leven, vrijheid en eigendom van de Britse bevolking. Met dien gevolge dat ondernemingen met belastingen van meer dan honderd percent op de winstmarges werden opgezadeld, en de minister van Arbeid kreeg toen volmachten om van de bevolking te eisen voor de staat te werken. Het zou ronduit een blamage zijn voor het vrijheidslievende Engeland dat die tijden terug zouden keren, zij het dan niet meer strijdend tegen het imperialistische Duitsland, maar wel tegen het islamitische gevaar. Maar jammer genoeg lijkt zo'n terreurtaks reeds de eerste stap in die richting...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>