26 juli 2005

Terreur en zijn oorzaken (The Flemish Beerdrinker)

Er staat vandaag een goed artikel in De Morgen over de aanslagen in Egypte. Alleen jammer van de knullige manier waarmee de auteur het artikel afrond. De auteur, Frank Schlömer, wijst met de vinger naar het autocratische regime van Moebarak. Ondanks de repressie en ondedrukking van pers en oppositie is de Egyptische dictator er evenwel niet in geslaagd om van Egypte een stabiel land te maken, integendeel. Het bewijst nogmaals dat de fundamentele oorzaak van de terreur gezocht moet worden in de aard van de regimes in het Midden-Oosten. Het bewijst ook het belang van blijvend te hameren op democratische hervormingen. Ja, Moebarak heeft enkele schuchtere pogingen ondernomen, maar Egypte blijft een ondemocratisch en corrupt regime. En het zou goed zijn mocht de V.S. wat meer druk uitoefenen om dit te veranderen. Schlömer wijst er verder terecht op dat het hier gaat om geharde en goed georganiseerde terrorsten die gefrustreerd zijn omdat hun ideale maatschappij verhindert wordt door het bondgenootschap tussen de Egyptische president en de Verenigde Staten. Maar dan eindigt Schlömer als volgt:

De omvang van de aanslag in de badstad aan de Rode Zee wijst er trouwens op dat daar een lange voorbereiding en coördinatie voor nodig was, met name ook op Egyptisch grondgebied. De ideologie die de harde jihadisten aankleven, vindt in Egypte steeds meer aanhangers en dat komt in de eerste plaats door de ellende en armoede waarin Hosni Moebarak zijn bevolking laat leven.

Wat is het nu? Vloeit terreur nu voort uit armoede of als gevolg van frustratie? Schlömer spreekt dus zichzelf tegen. En dat om het reeds vele malen weerlegd fabeltje te verkondigen dat terrorisme voortkomt uit armoede en ellende. Wellicht is het daarom dat al-qaeda zich vooral richt op de recrutering van welvarende en goed opgeleide studenden in Groot-Brittannië. Terreur in Egypte mag geen alibi zijn om het regime van Moebarak ongestoord zijn gang te laten gaan, zoveel is duidelijk. Maar dan moeten we wel vertrekken van de juiste analyse, want voor je het weet ben je weer een verontschuldiging aan het zoeken voor de terroristen (iets in de stijl van: zij vertegenwoordigen de armen en ze willen de armoede aan de kaak stellen, dus zo slecht kunnen ze ook niet zijn...).

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>