27 juli 2005

Overheid wiegt zichzelf en bevolking in slaap (Hoegin)

Terwijl de rest van de wereld bijna van zijn stoel valt bij de vaststelling dat België geen rampenwet heeft, hoewel Brussel zowel de hoofdstad van de Europese Unie is als zetel van de NAVO, bleek een tijdje geleden uit een vraag van De Stemmenkampioen dat de Belgische overheid niet alleen erin geslaagd is zichzelf in slaap te wiegen, maar ook een groot gedeelte van de bevolking.

Nadat eerder de Brusselse brandweer al een noodkreet slaakte dat ze totaal onvoorbereid is om te reageren op een aanslag op meer dan één metrostation tegelijk, verklaarde de Brusselse gouverneur Véronique Paulus de Châtelet dinsdag voor de VRT gewoonweg dat Brussel niet voorbereid is op een terreuraanval. Het verrast misschien het buitenland, maar in België zou niemand hiervan mogen opkijken. De politiek van de federale regering is al jarenlang één die erop gericht is de fundamentalistische moslims in België vooral met rust te laten, in de hoop dat zij hun eigen «vrijhaven» aan de Noordzee niet zouden opblazen. De Staatsveiligheid heeft hier trouwens wel andere katten te geselen dan aanhangers en sympathisanten van al Qaeda, want hier dreigt extreem-rechts in de vorm van onder meer zangeresjes die aan het Songfestival willen meedoen. Wie zo'n politiek voert heeft dan ook niet onmiddellijk haast om rampenplannen op te stellen voor terreuraanvallen uit islamitische hoek.

Of de gevoerde politiek op langere termijn wel realistisch is, is toch maar zeer de vraag. Brussel blijft immers de onofficiële hoofdstad van de Europese Unie en zetel van de NAVO, en is daarom, zoals ook Willy Claes onlangs benadrukte, één van de belangrijkste symbolen voor de Westerse beschaving. Er kan daarom geen twijfel over bestaan dat Brussel wel degelijk een doelwit vormt voor terroristische aanslagen, ook al probeert de federale regering de bevolking iets anders te doen geloven. In het licht daarvan valt op dat op de vraag van De Stemmenkampioen of België een doelwit voor terroristische aanslagen vormt meer dan 30% «Neen» antwoordt, en amper iets meer dan 50% «Ja». Voor wat het waard is, enkel bij het Vlaams Belang geeft een duidelijke meerderheid blijk van enig realisme. Bij Groen! lijkt zelfs een relatieve meerderheid in de eigen sprookjes te geloven.

Voor velen van de Neen-stemmers moet het vandaag als een schok gekomen zijn dat er in het Pakistaanse milieu in Antwerpen toch één en ander loos is. Asielzoekers blijken immers meerdere keren per jaar terug naar het land waaruit ze gevlucht zijn te reizen. Niet alleen is dit in strijd met hun verhaal dat hun leven ginder in gevaar is, maar stelt zich ook de vraag hoe zij zich dit kunnen veroorloven als ze verder wel aangewezen zijn op de steun van het OCMW. Verder wordt er een groep van tientallen extremisten nauw gevolgd, waarbij honderdduizenden euro's per jaar naar het buitenland versluisd worden, en durft men niet uit te sluiten dat de groep ook plannen heeft om aanslagen te plegen. Ik hoop maar dat Laurette Onkelinx voor dit onderzoek evenveel speurders voltijds ter beschikking kan stellen als enkele maanden geleden voor de zaak Remmery.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>