10 juli 2005

Flagrante overtreding taalwet door Brutélé (Politiek Incorrect)

Volgens de verklaring van het eendelige verklarende woordenboek van Van Dale is een intercommunale een "vereniging van gemeenten, waarvan ook de staat, een provincie, particulieren en vennootschappen lid kunnen zijn, met een gemeenschappelijk doel van algemeen belang [in het bijzonder het beheer van nutsbedrijven]". In België betekent dit ook dat die intercommunales gezien hun publieke functie onderworpen zijn aan de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken, daterende van 18 juli 1966.

Zo'n intercommunale is bijvoorbeeld de Brusselse kabelmaatschappij Brutélé. Gezien haar werkingsgebied Brussel betreft, dient zij dan ook volledig tweetalig te opereren; en dit in eerste instantie naar cliënteel en personeel toe. Enkele jaren geleden diende echter een werknemer van Brutélé een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VTC), en vandaag de dag blijkt het VTC er van overtuigd te zijn dat er inderdaad enkele zaken niet pluis zijn bij Brutélé.

Zo zouden er bij Brutélé 190 personeelsleden werken, waarvan welgeteld één wettelijk tweetalig is. Het personeelshoofd zou eentalig Frans zijn, en zouden de verslagen van de dienst preventie, overlegcomité, de vakbondsafgevaardigden, de meerjarenplannen enzovoort steeds eentalig in het Frans opgesteld zijn geweest. Naar de klant toe blijkt de taalwetgeving ook niet al te koosjer te zijn toegepast: Sommige formulieren zouden enkel in het Frans beschikbaar zijn, aan de telefonische helpdesk zou er een chronisch tekort aan Nederlandstaligen zijn, de werklieden aan huis zouden het Nederlands weinig of nooit machtig zijn en aan de telefoon wordt de klant steeds vriendelijk verzocht het gesprek verder te zetten in het Frans. Bovendien blijkt ook dat de website van Brutélé - www.brutele.be - welliswaar in de twee talen te raadplegen valt, maar de Nederlandstalige versie toch niet zo Nederlands is als het lijkt. Zo staat er onder de rubriek 'abonneerruimte' het volgende: "Pour accéder à votre espace réservé, cliquez-ici!". Mooie vertaling!

Het VTC heeft Brutélé er dan ook toe aangespoord aan deze situatie dringend een einde te maken, en een minder discriminatoire attitude jegens Nederlandstaligen te hanteren. Dat was echter buiten de directeur-generaal van het personeel gerekend, die doodleuk in een rondzendbrief wist te melden dat "de adviezen van de VCT slechts adviezen zijn en niemand verplicht is deze te volgen".

Een zeer pikant detail is ook dat Brutélé van plan zou zijn om de eveneens Brusselse kabeldistributeur Coditel - goed voor 140.000 abonnees in Brussel - over te nemen. Eén van de minder officiële redenen die genoemd wordt waarom Brutélé met deze operatie van start zou willen gaan, is om op die manier het 'Vlaamse' Telenet de pas af te kunnen snijden. Moet er nog zand zijn?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>