12 juli 2005

Creatieve budgetbeheerders (Politiek Incorrect)

Vande Lanotte mag dan wel zijn begrotingshuiswerk opnieuw hebben gemaakt, en rekening hebben gehouden met de verwachte 1,5%-groeinorm voor de Belgische economie (dankzij Vlaanderen vooral, dat zo vriendelijk is geweest voor 230 miljoen euro BTW-gelden van Aquafin aan de federale overheid door te storten...); maar dat belet uiteraard niet dat er nog creatieve en verlichte geesten door dit politieke bestel ronddwalen die de meest krankzinnige voorstellen doen om de federale kas te spijzen.

Het is niet toevallig een partijgenote van Vande Lanotte, zijnde het SP.A-Kamerlid Magda De Meyer, die begin vorige week het ronduit verwerpelijke voorstel lanceerde om de kosten bij openbare werken van de overheid door te schuiven naar de aannemers.

In concreto zouden aannemers bij openbare werken (wegwerkzaamheden enz.) het openbaar domein waar zij de werken verrichten dit domein moeten huren. Die huur zou dan bepaald worden door de federale minister van K.M.O. en Middenstand, en zou moeten dienen om de handelaars die hinder ondervinden van de werken - wat zich uit in omzetdalingen - hiervoor te vergoeden.

Het spreekt voor zich dat het je reinste absurditeit is de aannemers te laten opdraaien voor de kosten en het leed van de werkzaamheden. Tenslotte is de eigenaar van de domeinen - in sé de Vlaamse overheid - hiervoor bevoegd, en dient zij de kosten voor de handelaars tot een minimum te beperken. Misschien dat het voorstel ook nog dient om de aannemers aan te sporen sneller te werken, maar dan kan men zich uiteraard wel de terechte vraag stellen of dit de kwaliteit ten goede zal komen. En ten slotte houdt dit voorstel een ongeoorloofde bemoeienis in van de federale overheid inzake Vlaamse bevoegdheidsdomeinen, aangezien zij via de federale minister van Middenstand de huurgelden zou bepalen, terwijl openbare werken een Vlaams bevoegdheisdomein is. Bovendien wordt op die manier de perceptie gecreërd dat het de Vlaamse overheid is die er met het zuur verdiende geld van de aannemers ervandoor muist, daar de minister van Middenstand wel de opdracht geeft de huur op te leggen, maar de Vlaamse minister van Openbare Werken ze wel dient te innen.

Kortom, het is toch niet echt aangeraden de piste van De Meyer te volgen. Goed geprobeerd om op deze manier te federale staatskas te spijzen, maar misschien toch maar beter niet.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>