22 juli 2005

Alzo sprak de koning... (Politiek Incorrect)

We hebben de massahysterie rond 175 België - hopelijk - nu wel gehad, na een groots opgeklopt volks spektakel te Brussel zo'n 100.000 fervente Delacre-koekjesdozenverzamelaars, Story-verslinders en ander volk dat op een bewolkte donderdag blijkbaar niets beter vond te doen dan naar het Brusselse af te zakken (in feite zijn 100.000 bezoekers toch ook niet zo'n grandioos succes, vermits Brussel op zich al een miljoen inwoners telt, en het een vrije dag was); om op die manier de triclore bloemetjes buiten te zetten. De media - de V(?)RT op kop - vonden het dan ook zeker de moeite waard om van het Te Deum, over het militair defilé tot en met het groots 'volksspektakel' 's avonds toe live op uw televisiescherm te brengen. Deden ze maar hetzelfde op 11 juli met de vieringen rond de Guldensporenslag, maar dat zou natuurlijk maar al te mooi zijn geweest. Zelfs een Vlaams (?) N-V(?)A-minister van Media kan daar maar bitter weinig aan veranderen...

Het 'moment suprême' van deze "feest"dag was toch wel de toespraak van koning Albert II, die voor de zoveelste keer een dringende oproep deed de eenheid in het land te bewaren. De koning verwees in zijn redevoering naar een peiling van VTM (kijken onze royals tegenwoordig ook al naar de Vlaamse televisie??), genomen in maart, waaruit moge blijken dat maar liefst 87% van de Belgische bevolking tegen de opsplitsing van het land is. Dat uit diezelfde peiling bleek dat 64% van de Vlamingen meer autonomie voor de regio wenste, durfde Zijne Majesteit er uiteraard niet bij te zeggen. Of - nog erger - dat ook de communautaire breuklijnen doorheen deze peiling liepen, gezien dit percentage slechts 28% bedroeg in het zuiden des lands. Inderdaad, een meerderheid mag dan wel voor het behoud van dit onzalige Belgenland zijn, maar hoe komt het dan dat we van Di Rupo's plan om een heus referendum over de toekomst van dit land niets meer vernemen? Blijkbaar zit te schrik er diep in...

Hoe kan het ook anders, er volgde in Alberts toespraak ook nog een sneer naar de Vlaamse beweging, verder alluderende op de peiling van VTM: "Het feit dat 13% het tegenovergestelde van mening is (nl. dat België wél dient gesplitst te worden), en dat soms nogal luidruchtig te kennen geeft, mag ons niet doen vergeten dat een enorme meerderheid van onze bevolking voor de eenheid van het land is." Welaan, als 'amper' 13% van de bevolking dan toch zoveel ruchtbaarheid geeft om hun mening te laten kennen, waarom horen of zien wij die overige 87% van de bevolking dan niet? Is hun verbondenheid met België dan toch nog minder groot dan de affectie die de verzamelde Vlaamse/Waalse beweging voor Vlaanderen/Wallonië koestert? Het is en blijft alleszins wel sterk dat niemand minder dan een staatshoofd zich op doordeweekse peilingen moet baseren om de bevolking te overtuigen van het nut van het bestaan van zijn land. Dit kan alleen maar in België gebeuren.

Alsof dit geleuter nog niet voldoende was, bleek dat de rest van zijn toespraak niet meer was dan een opeenvolging van politiek correcte prietpraat; gaande van de immense solidariteit na de Tsunami-ramp in Zuidoost-Azië, de 60ste verjaardag van de afloop van de Tweede Wereldoorlog, het gebrek aan dialoog in de samenleving en uiteraard het koninklijke bezoek aan China. Wanneer gaan we eindelijk eens een staatshoofd hebben - liefst geen met koninklijke zegel... - die durft te zeggen waar het op staat, namelijk het islamitische gevaar dat Europa bedreigd, de implosie van de sociale zekerheid, de tsunamiramp van de vergrijzing, de desastreuse gevolgen van de socialistische welvaartsstaat, de gigaconcurrentie die Europa te wachten staat met economische reuzen als India en China, enzovoort enzoverder? Van onze huidige v(w?)orst moeten we het alleszins niet verwachten... Helaas...

En klaarblijkelijk was Albert II de lippen aan het lezen van Guy Verhofstadt, vermits ineens ook de veelgeladen term 'federale modelstaat' uit de mond van de Coburger rolde. Wat een grapjas toch! Alsof de communautaire twisten rond de alternatieve financiering van de sociale zekerheid, het eindeloopbaandebat, DHL, Brussel-Halle-Vilvoorde en Zaventem nog niet genoeg bewezen hebben dat we nog zéér ver weg zijn van die natte droom van een federale modelstaat! Het is dus duidelijk geworden dat ook onze vorst, net zoals de premier en zijn regering van dit land, de pedalen volledig kwijt is. Of zit zijn Delphientje daar soms voor iets tussen?...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>