28 juni 2005

Racisten gediscrimineerd (vrijhaven)

Dit artikel gaat zoals vele andere artikelen over het Vlaams Belang maar in tegenstelling tot wat er gewoonlijk besproken wordt, zal ik hier niet dieper ingaan op wat de mogelijke oorzaken van het succes van het belang zouden zijn. Daar is al genoeg over geschreven, soms onzin, soms intelligente zaken. Ik wil mijn blik vooral richten op de houding tegen over de kiezer van het Vlaams Belang. Deze kan niet langer meer afgeschilderd worden als een of ander gefrustreerde neonazi of een verpauperde marginale arbeider. Neen, zoals sommige krantencommentatoren vermelden is het Vlaams Belang een echte volkspartij geworden. Mensen van welk sociaal niveau dan ook stemmen op de partij. Hun drijfveren zijn divers.

Deze mensen durven nu ook al meer hun eigen mening zeggen, ze durven al opkomen voor het feit dat ze op het blok stemmen, hoewel dat toch nog maar gebeurd binnen gesloten kring. Er zijn natuurlijk nog altijd enkele hardliners die openlijk voor hun mening durven opkomen. Maar de vraag die zich nu stelt: moet men bevreesd zijn om te zeggen dat men voor het Belang stemt?
Laat me ten eerste dit duidelijk stellen: ik stem niet op het Vlaams Belang. Maar de vraag is of zeggen dat je op het blok stemt een zeker risico uitmaakt. Als je dit zou zeggen, zou je ten eerste toch een zekere morele afwijzing krijgen van sommige mensen. De kiezer zal verweten worden dat hij blind is en dat hij stemt op een racistische partij. Voor een groot deel is dit de waarheid, en men mag dan argumenten aanhalen om die kiezer te overtuigen om op een andere partij te stemmen. Het belangrijkste is daarbij wel dat dit op een beleefde manier gebeurt en rekening houdend met het respect voor de persoon ondanks zijn opvattingen en ideeën.

Doch tegenwoordig blijkt dat het toch verder begint te gaan. Er zijn voldoende voorbeelden bekend van personen in een academisch milieu die bijna door hun instellingen geschorst werden omdat ze op een lijst van het blok stonden. Sommigen zijn zelf op een zijpad gezet binnen hun faculteit (hoewel dat ook aan zijn persoonlijke capaciteiten kan liggen). Dezelfde situatie kom je tegen in de houding tegen de mandatarissen van het Vlaams Belang (capabel of niet capabel) Sommige politici willen deze personen geen blik meer gunnen en zelf geen hand meer schudden. Dit is uiterst spijtig en dwaas.

Ik ga zeker niet akkoord met de racistische en kortzichtige standpunten van het Belang maar je moet toch een ding voor ogen houden: het blijven mensen en mensen moeten je in hun menselijke waardigheid behandelen. Opvatting en mens mogen niet samensmelten. Toch demoniseren velen van de democratische politici de mandatarissen en ook de kiezers van het blok als mestkevers of als rechtsradicalen (zoals Vandelannotte nog onlangs in een interview vermelde).

Deze demonisatie is goed te vergelijken met de demonisatie die het Belang toepast op de vreemdelingen. Deze beiden types van demonisaties zijn beneden alles en leiden tot gevaarlijke en bedenkelijke gevolgen. Het kan werkelijk een gevaar betekenen om te bekennen dat je op het Belang stemt. Neem, nu het waargebeurde voorbeeld van een leerkracht in een of andere school die toegaf dat hij op het Blok had gestemd (voor de eerste keer in 2004). Deze arme man is voor een tijdje geschorst door zijn instelling. Hoe is dat nu mogelijk? En hoe is dat te rijmen met de vele anti-discriminatiewetgevingen die ons land rijk is en die tot stand is gekomen gedeeltelijk om het Belang tegen te houden. Mensen discrimineren op politieke overtuiging is beneden alles. Je zou zelf in absurdo kunnen beginnen verder te redeneren en beweren dat in de nabije toekomst de Belangstemmers als een soort marginalen zullen worden beschouwd. Die in de maatschappij aan de kant worden gezet en zullen worden genegeerd, hun bestaan ontkent, net zoals de Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Mijn beweegreden om het op te nemen voor de blokstemmers, en niet voor de mandatarissen, is gewoon het feit dat Blokstemmers ook maar mensen zijn. Het zijn mensen die zich niet interesseren in de politiek en als ze er wat van kennen geschokt zijn door de incompetentie die ten toon wordt gespreid, denk maar aan de kwesties DHL en BHV. Het zijn mensen die vroeger op CD&V, VLD, SP.A of andere partijen stemden.

Het is toch moeilijk in te beelden dat mensen die vroeger om deze zelf verklaarde democratische partijen stemden nu plotseling veranderd zijn in bloeddorstige, extremistische neonazi’s. Komaan, de gemiddelde belangkiezer interesseert zich niet in de politiek maar wenst gewoon dat er eens wat deugdelijkheid komt in de politiek.

Mijn oproep is dan ook, laten we die belangkiezers terughalen naar het democratische kamp op een vriendelijke wijze met argumenten en zonder demonisering. Door een goede politiek te voeren en niet dus niet door te focussen op de Vlaams Belang.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>