30 juni 2005

Marxisme in het Belgisch parlement (The Flemish Beerdrinker)

De Standaard heeft een amusant artikel over het verslag van de hoorzittingen van de commissie Globalisering over de “eerlijke handel”. Amusant, maar tegelijk ook droevig. De auteurs – Jacinta De Roeck (ex-Groen, nu SP.A), Olga Zrihen (PS) en Camille Dieu (PS) hebben immers de gelegenheid te baat genomen om een filosofisch traktaat neer te schrijven over “de nieuwe linkse wereldorde”. Het zal allemaal wel goed zijn om het eigen geweten te sussen en op slinkse manier de liberalen onderuit te halen, maar of de armen in de derde wereld er iets mee kunnen aanvangen is een ander verhaal. Terwijl China door het marxisme af te zweren honderden miljoenen mensen uit de armoede heeft gehaald, en India hetzelfde doet door de socialistische reguleringstaat af te schaffen, belijdt de commissie Globalisering – onder het voorzitterschap van SP-A’er Dirk Van Der Maelen – haar geloof in datzelfde aftandse marxisme:

Is de commissie Globalisering in het parlement een verzameling marxistische anders-globalisten? Het verslag van de commissie leest alvast als een merkwaardige ode aan een nieuwe linkse wereldorde. ,,De heersende liberale opvatting vertoont de bijzondere eigenschap anderen te doen geloven - en zelf te geloven - in het bestaan van een afzonderlijke wereld van de economie’, waarin ieder mens zijn menselijkeid verliest en alleen nog als koper of verkoper optreedt, waaruit ten slotte de Staat verbannen wordt omdat die zo niet te humanistisch dan toch te menselijk is.’’ Die stelling komt niet uit de stencilmachine van een schimmige extreem-linkse beweging, ze is het uitgangspunt van het parlementair verslag over de vergadering ,,Eerlijke handel’’, die de commissie Globalisering op 1 juli hield. Het document is van de senatoren Jacinta De Roeck (SP.A) en Olga Zrihen (PS) en het kamerlid Camille Dieu (PS), die verslaggever zijn. De commissie Globalisering is een buitenbeentje in het parlement. Naast senatoren en kamerleden zijn er ook steevast een heleboel vertegenwoordigers van ngo’s aanwezig. Eerst doen dan de parlementsleden hun zegje, daarna komen de ngo’s. De commissie is het jachtterrein van PS, Ecolo en SP.A, die alledrie affiniteit hebben met de anders-globalistische beweging. De drie rapporteurs leggen de commissie nu een aantal opmerkelijke stellingen in de mond. Onder de titel ,,Probleemschets’’ pakken ze uit met het ene pareltje na het andere. Zoals: ,,In plaats van te emanciperen, dient handel nu vaak om macht en winst te verwerven door speculatie op korte termijn.’’, en: ,,Tegenover het wereldvreemde en amorele monster dat de liberale economie is, biedt de eerlijke handel een alternatief dat steeds meer mensen aanspreekt.’’ Het verslag groeit naar een absoluut hoogtepunt als De Roeck en co uitpakken met de volgende stelling: ,,In zijn drang naar emancipatie is de mens met de hulp van Nietzsche erin geslaagd god te doden. Hij heeft echter onmiddellijk een vervanger gezocht. De liberale economie is ongetwijfeld een van die nieuwe goden waartegen de mens zich moet verzetten als hij niet gebukt wil gaan onder de illusie van een hogere macht die in leven wordt gehouden door diegenen die er individueel wel bij varen ten koste van het algemeen belang.’’ De verslaggevers hebben de tekst nu voorgelegd aan de andere commissieleden, ter goedkeuring. De liberalen in de commissie staan niet te trappelen.

Ik betwijfel zeer sterk of de vele miljoenen die dankzij de liberale economie nu eindelijk zicht hebben op wat welvaart, zich zullen verzetten tegen deze nieuwe “god”. De kloof tussen de andersglobalisten in het parlement en diegenen waarvoor zij zeggen zich te willen inzetten, is blijkbaar immens. Ach, ze doen maar. Het is een tekst van overbetaalde rijkeluis-kinderen die niets beters te doen hebben dan wat onnozelheden op papier te zetten, zonder te beseffen welke impact economische groei kan hebben op het dagelijks leven van diegenen die nu met met 1 dollar per dag moeten rondkomen. Maar als ze denken dat ze met dit pseudo-filosofisch gezwets de wereld te kunnen veranderen, dan hebben ze het goed fout. Dat kan alleen dankzij een open en liberale wereldeconomie. Vraag het maar aan de Chinezen, de Indiërs, de Koreanen, de Chilenen… God leeft!

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>