27 juni 2005

Herfederalisatie geluidsnormen onzinnig (Hoegin)

Bart Somers stelt voor om de geluidsnormen te herfederaliseren indien de Brusselse Regering voet bij stuk houdt. Afgezien van het feit dat dit onmogelijk is, is het bovendien onzinnig.

Zoals nogal wat politici opmerkten, een herfederalisatie van de geluidsnormen is onmogelijk indien de meerderheid in het Brusselse Parlement toch niet wil versoepelen. Er is immers een bijzondere meerderheid nodig, dus ook een meerderheid in dat Brusselse Parlement, om de geluidsnormen te herfederaliseren. Waarom zou een meerderheid in het Brusselse Parlement daarin toestemmen, als ze geen regionale versoepeling willen doorvoeren? Het voorstel van Bart Somers is dus ofwel een losse flodder, ofwel snapt Bart Somers niets van het Belgische politieke stelsel. Hoe dan ook, dubbel en dik gebuisd in deze examentijden.

Maar het voorstel is ook onzinnig. Indien het niveau van de Gewesten niet het gepaste niveau is om de geluidsnormen te regelen, waarom de geluidsnormen dan niet op Europees niveau regelen in plaats van op Belgisch? Als nachtlawaai in Brussel bij wet even storend is als in Vlaanderen, waarom zou het dan ook niet even storend zijn in de Algarve, in Karelen en op Kreta? Het antwoord is eenvoudig: de Vlaamse politici krijgen het Brusselse Gewest niet onder controle (tiens, wie was dat ook allemaal weer die ervoor zorgden dat Brussel uitgroeide tot een volwaardig derde Gewest?), en daarom moeten de bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten nog maar eens ad hoc aangepast worden. En zoals reeds gezegd, als ze het Brusselse Gewest niet onder controle krijgen, hoe gaan ze dan een herfederalisatie van de geluidsnormen afdwingen? Onze Vlaamse helden slagen er nog niet eens in Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen met een gewone meerderheid, zelfs niet als ze die meerderheid volledig in handen hebben! Bart Somers moet maar eens zijn dagboeken raadplegen. A propos, zou hij nog steeds van plan zijn die te publiceren?

Bart Somers zou er dan ook beter aan doen de problematiek van Zaventem in een breder verband te zien. Brussel heeft voorlopig geen enkele reden om meegaand te zijn in dit dossier, integendeel, en zolang de Vlamingen hun tanden niet laten zien, zal daar ook geen verandering in komen. Koppel echter de financiering van het Brusselse Gewest aan de geluidsnormen, of beter nog, de Ā«solidariteitĀ» in de Sociale Zekerheid, en Elio di Rupo zal Evelyne Huytebroeck desnoods hoogstpersoonlijk vanuit Bergen op haar plaats komen zetten. De vraag is echter of Bart Somers zoveel politieke moed heeft. Het is immers niet zeker dat Elio di Rupo de kant van de Vlamingen zou kiezen, en liever de federale regering opblaast in plaats van in Brussel een coalitiepartner te moeten terechtwijzen. En dan staat Bart natuurlijk onmiddellijk in zijn blootje, want als noch het migrantenstemrecht noch Brussel-Halle-Vilvoorde een regeringscrisis waard waren, waarom zou Zaventem dat dan wel zijn?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>