19 juni 2005

Geen beterschap voor Henegouwen (Politiek Incorrect)

Zoals er reeds meer op is gewezen op deze webstek, is de Waalse minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe naarstig op zoek naar vers geld voor het economische kerkhof Henegouwen. Doch, de Waalse provincie krijgt van de Europese Commissie al reeds sinds 1989 zeer genereuze subsidies.

Voor de periode 1994-2006 is een 'Europees' bedrag van maar liefst 1,191 miljard euro voor de provincie weggelegd. De vraag die men zich echter kan stellen is of deze kredieten wel zinvol worden uitbesteed. Daar ziet het er eigenlijk niet echt naar uit. Ondanks de Waalse overheid met de Europese steun voor maar liefst 500 miljoen euro heeft uitgegeven aan projecten allerhande gaande van de restauratie van historische centra tot de ontwikkeling van het Henegouwse onderwijs, blijft de jeugdwerkloosheid er nog steeds 32%, wat even hoog is als het niveau van 1995. En de totale werkloosheidsgraad bedraagt er nog steeds 24,1% in vergelijking met 19,9% in het Waals Gewest; 12,5% in België en 8,5% in Vlaanderen. En het Bruto Binnenlands Product per inwoner is zelfs ondanks de royale Europese subsidies gedaald van 77,45% van het Europese gemiddelde van de EU-15, naar amper 68,85% in de periode 1995-2002.

Het valt vooral op dat Henegouwen echt leeft van de subsidies. Voor de periode 2000-2003 heeft de Europese Commissie maar liefst 446 miljoen euro in Henegouwen geïnvesteerd. Het Waals Gewest deed hier nog eens een extraatje van 441 miljoen euro bovenop, en ook vanuit andere overheden (vnl. de federale overheid) ontving de provincie nog eens 76,5 miljoen euro. Dat betekent dat maar liefst 56,4% van de totale investeringen in Henegouwen door de overheid gebeurt, en een veel kleiner deel door de privé-sector.

En het is juist die overheid die zorgt voor een inefficiënte uitbesteding van de gelden. In feite is Henegouwen niet meer of niet meer dan een nog Middeleeuws aandoend feodaal lappendeken, waar de grote regio's zoals Bergen, Charleroi, Doornik, Moeskroen en La Louvière met elkanders been er proberen vandoor te gaan. Want de subsidiegelden worden niet centraal door de Waalse overheid of door de provincie Henegouwen beheerd, maar via verschillende intercommunales verdeeld wat leidt tot versnippering. En het zijn de grote bonzen van die lokale baronieën die eigenlijk niets inzitten met de structurele achterstand van de provincie, maar enkel kijken naar aanbestedingen om het kiezerscorps te plezieren. Zo werd er met subsidies allerhande 9,2 miljoen euro gepompt in het 'Parc d'Aventures Scientifiques' (PASS). Het PASS is gelegen nabij Frameries, juist ten zuiden van Bergen aan de Franse grens. Het park wordt eigenlijk zowat beschouwd als de Waalse tegenhanger van het in Mechelen gevestigde Technopolis. Maar het PASS boekte vorig jaar 8,9 miljoen euro bedrijfskosten tegenover amper 1,19 miljoen euro omzet (wat dus verre van de nettowinstcijfers zijn!). Ter vergelijking: Technopolis moest het stellen met amper 2,4 miljoen euro subsidie stellen, maar de eigen inkomsten waren wel goed voor 2,6 miljoen euro.

Investeren in toerisme en leuke attractieparken is uiteraard wel zeer leuk, maar het brengt geen zoden aan de dijk. Zolang de plaatselijke Henegouwse leenheren en graven het geld over de balk blijven smijten, zal er nooit iets worden gedaan aan de torenhoge werkloosheid. Maar Van Cauwenberghe en consortium hebben het nog niet begrepen: In feite zou de Europese steun aan Henegouwen tegen 2006 moeten ophouden, omdat het BBP/inwoner boven de 75% van het Europees gemiddelde is gestegen. Neen, dat komt niet omdat het zoveel beter is gegaan met Henegouwen, maar wel omdat er nu rekening moet worden gehouden met het feit dat er tien nieuwe lidstaten tot de EU zijn toegetreden, waardoor het EU-gemiddelde nu verlaagd is. Een ramp voor Henegouwen dus, dat hoopte op extra subsidies na 2006. De Henegouws-Waalse overheden hebben samen met andere armere Europese regio's het dan toch nog kunnen klaarspelen dat er wordt gekeken naar het EU-gemiddelde van de oude vijftien landen, waardoor Henegouwen opnieuw in de prijzen valt. Er was voorzien om hiervoor nog eens 617 miljoen euro uit te trekken tot 2013, maar na het mislukken van de Europese top eergisteren is dat al lang geen zekerheid meer.

Volgens de kabinetschef van Van Cauwenberghe heeft Henegouwen absoluut nood aan extra subsidies vanuit Europa en vanuit Vlaanderen (sic!). En, zo orakelt dit heerschap verder: "Ik word dus erg kwaad als ik hoor dat dat Vlaanderen de controle op Waalse werklozen wil opdrijven. Want hier is geen werk!" En daarvoor zou de geldkraan royaal moeten blijven opengedraaid blijven? Neen hoor. Dit is louter een gevolg van de Belgische ziekte van de té hoge loonkosten, de té dure sociale zekerheid en de té corporatische wetgeving. Hier nog eens een zure saus van vervallen Waalse metaal- en steenkoolindustrie en het plaatje is compleet. De subsidies vanuit Europa en Vlaanderen houden het hele ongezonde boeltje gewoon in stand, en dragen niet bij tot een structureel herstel van de Henegouwse annex Waalse economie. Elimineer die subsidies, en ja, dat betekent waarschijnlijk het einde van het socialisme in Wallonië en het is dat waar Van Cauwenberghe schrik voor heeft, maar het zou een zegen zijn voor de particuliere ondernemer en werkzoekende die eindelijk bevrijd wordt van het vrijheidsrovende juk. Want is het bijvoorbeeld niet vreemd dat in het Franse departement Nord-Pas-de-Calais, op slechts enkele kilometers van Henegouwen verwijderd en geografisch in eenzelfde gebied gelegen, de werkloosheid er slechts 11,9% bedraagt wat meer dan de helft minder is van het Henegouwse aandeel? Men kan er alleen maar de nodige conclusies uit trekken.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>