19 juni 2005

Forfaitaire belasting voor wanbetalers? (Politiek Incorrect)

De socialistische furie Dirk Van Der Maelen - fractieleider van de SP.A in de Kamer - heeft weer een 'geniaal' idee. Om de strijd tegen de fiscale fraude tegen te gaan, wil hij alle bedrijven en vrije beroepen een forfaitaire aanslag ten belope van 9.500 euro met een eventueel surplus van 1.250 euro aan de broek smeren indien zij laattijdig hun belastingaangifte bij de overheid hebben ingediend. Die regeling zou 35 miljoen euro in het laatse brengen (zijn we daar weer met eenmalige inkomsten, Vande Lanotte??...)

De VLD weerde zich als een duivel in het socialistische rode wijwatervat, en claimde dat het ieder bedrijf wel eens kan overkomen dat omwille van een onvoorziene omstandigheid de belastingsaangifte met enig respijt wordt ingediend. Later bij de stemming bleek echter dat de VLD niet logischerwijs zou tegenstemmen, maar zich onthield; waardoor het artikel toch werd goedgekeurd door een meerderheid van PS, MR en SP.A. Vlaams Belang en CD&V stemden overigens volledig terecht tegen.

Want het ironische toeval wil juist dat het consultingbureau Intrum Justitia een studie heeft verricht naar het punctueel betalen van rekeningen t.v.v. ondernemingen. Daaruit blijkt dat de gemiddelde onderneming 50,7 dagen moet wachten tegen een rekening betaald wordt, en bijgevolg ongeveer 15,7 dagen te laat. In Finland, de beste leerling uit de Europese klas, zijn dit 25,7 dagen en in Griekenland maar liefst 104,8 dagen. De economische schade hierdoor veroorzaakt bedraagt maar liefst 6 miljard euro. Opvallend element in de studie is echter wel dat consumenten na 31 dagen betalen, bedrijven na 50,2 dagen maar het moge blijken dat het de overheidsinstellingen zijn die de groep van meest pertinente wanbetalers vormt. Zij wacht maar liefst 75,5 dagen vooraleer zij haar rekeningen met andere bedrijven vereffent. Hierdoor betaalt zij globaal genomen 23,3 dagen te laat. Opvallend is wel dat het Europese gemiddelde 64 dagen is waarna de openstaande rekeningen betaald worden.

Kortom, mijnheer Van der Maelen zou zich niet moeten afvragen hoe we de o toch stoute ondernemingen fiscaal in het hart en de portemonne kunnen treffen; maar de hand in eigen boezem steken en een regeling treffen die niet voorziet in een bestraffing maar een vergoeding voor bedrijven die door de overheidssector te laat betaald worden. Want uit het rapport van Intrum Justitia blijkt ook dat één op de vier faillisementen te wijten is aan het niet vereffenen van rekeningen. En het zou toch maar al te ethisch onverantwoord zijn mocht juist de overheid de schuld treffen van een faillisement door een inefficiënte boekhouding. Maar in België kan uiteraard alles.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>