27 juni 2005

Een goede raad aan Geert Bourgeois (LVB)

Geert Bourgeois heeft meer gemeen met zijn tegenpool uit de ex-Volksunie, Bert Anciaux, dan hij zelf beseft. Hij bedoelt het ongetwijfeld allemaal goed, maar hij moet soms tegen zichzelf beschermd worden. Daarom deze goede raad aan Bourgeois: probeer zinnen waarin de woorden "opinie" en "regels" samen voorkomen, in het vervolg te vermijden. Ik had het tien dagen geleden al over de zitting van de Commissie Media van het Vlaams Parlement waarin Bourgeois toelichting gaf over de regulering van internetradio's, maar in het officiële verslag (PDF, pagina 13 in PDF, pagina 11 in papieren paginanummering) klinken de woorden van Bourgeois nog wat ongelukkiger:
Wel wordt Europa geconfronteerd met een totaal nieuw concept van omroepen, die volatiel van locatie zijn, en beschikken over een medium met heel andere mogelijkheden, niet gebonden aan de beperkingen van klassieke uitzendingen via de ether. Daar wordt een antwoord op gezocht, in de vorm van regels voor omroepen in relatie tot hun impact op de publieke opinie. Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden, en wij kunnen dat van hieruit niet doen. De problematiek evolueert zo snel dat onze regelgeving er geen afdoend antwoord meer op kan bieden.
De reden waarom Bourgeois in het vervolg beter vermijdt om "regels" en "opinie" samen in één zin te gebruiken, is de volgende. De overheid heeft als taak de openbare orde te beschermen en met dat doel ook de media te reguleren. De identificatie van de verantwoordelijke uitgever vergemakkelijken, bijvoorbeeld, zodat personen wiens rechten worden geschonden door een publicatie, weten wie ze kunnen aanspreken. Regulering van de media, in relatie tot hun impact op de openbare orde, daar komt het op neer. Maar regulering die rechtstreeks inwerkt op de wijze waarop de media een impact hebben op de publieke opinie, is niet alleen ongewenst, maar ook schadelijk, omdat ze de onafhankelijkheid van de media vermindert. De grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van drukpers vrijwaart de geschreven media van regulering die rechtstreeks inwerkt op hun impact op de publieke opinie. Er is geen enkele reden waarom voor de audiovisuele media en voor het internet andere uitgangspunten zouden gelden. Ik mag dan ook hopen dat de woordkeuze van Bourgeois eerder het gevolg was van ondoordachtheid, dan van een bewust voluntarisme om de impact van media op de publieke opinie te gaan regelen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>