29 juni 2012

Zou hij nu alweer gelogen hebben? (vpmc)

.
Als iemand verklaart dat het eergisteren geregend heeft, terwijl iedereen weet dat de man van meteorologie helemaal niets kent en wel vaker uit zijn nek kletst, dan nog kan het eergisteren geregend hebben.
In de politiek is dat niet anders. Als een politicus zegt dat een collega van hem ooit, ergens iets heeft verklaard, dan mag hijzelf nog als fabulator bekend staan, of zelfs als notoire feitenontkenner, een soort negationist: hij kan niettemin gelijk hebben.

Van Karel De Gucht bijvoorbeeld is bekend dat hij premier Balkenende in een interview ooit een Harry Potter noemde, en ook is bekend dat Karel dat achteraf probeerde te ontkennen. In eerste instantie wilde hij zelfs ontkennen dat er een interview was geweest. De interviewende journalist was een leugenaar in dat geval, maar helaas had de man zijn geluidsbestandje met daarop die uitspraak van Karel nog niet in de vuilnisbak gegooid.
Goed, dat is allang vergeven en vergeten, en zo manifest heeft Karel daarna nooit meer gelogen – behalve dan misschien in fiscale kwesties of in kwesties van voorkennis, maar dat moet nog blijken.
.
Ander onderwerp: dat er in het politieke debat meer kwaliteit moet komen, daar is iedereen het over eens, ook Karel, en hij benadrukte dat sterk in "De Ochtend", het Radio1-programma waar Lisbeth Imbo eertijds nog gastvrouw van is geweest. Onder haar leiding had Karel daar een tweegesprek met Bart De Wever. Bart mocht wel eens wat meer kwaliteit in het debat brengen vond Karel, en hij gaf meteen zelf het goede voorbeeld:KDG: En dat is het politieke debat zoals het moet gevoerd worden. Wat is het verhaal van de N-VA? Als we alleen waren, met de Vlamingen allemaal bij mekaar, dan moeten we niet meer betalen voor de Walen, en dan gaan we minder belastingen betalen, gaan we ons veel beter thuis voelen [BDW: dat was dat niveau?] want Vlaanderen [dat is het niveau waar dat u over spreekt?] want Vlaanderen, dat is eigenlijk de ideale omgeving waarin je een ethische gemeenschap kan opbouwen, waarbij je met andere woorden hetzelfde kan denken. Ja, ik heb niet de indruk dat iedereen in Vlaanderen hetzelfde denkt, en maar gelukkig ook. Dat is het verhaal van de N-VA. En wat ik dus doe, in dat artikel en in –euh… ik ben bezig aan een boek, dus er komt nog wel meer– is dat verhaal ontkràchten en zeggen: dat is helemaal niet waar wat die mensen zeggen!
BDW: Als ik een woordvoerder nodig heb, dan zal ik u niet bellen. Als ik een verhaal heb, dan vertel ik dat liever zelf. En dàt vind ik het gebrek aan niveau. Spreek over uw eigen verworvenheden, [KDG: ik heb dat gedaan] over uw eigen verhaal, zeg wat de VLD te bieden heeft, verdedig uw eigen beleid. Wat ik vaststel is dat men alleen nog maar inderdaad over ons kan spreken, en een karikatuur maakt van ons verhaal. Dat verhaal dat u vertelt, dat herken ik zelfs niet hé, over die ethische gemeenschap waar iedereen hetzelfde denkt. Waar hààl je dat? [Dat hebt ge gezegd] Ik investeer nu zoveel [letterlijk gezegd] Dat heb ik helemaal niet gezegd.
.
Ja, hoe zit dat nu? Heeft De Wever dat gezegd, letterlijk nog wel, of niet? Een van de twee liegt, dat staat vast volgens Aristoteles of anders volgens Archimedes.
Maar wie van de twee, Bart of Karel liegt hier? Op statistische gronden denk ik in dit geval Karel, vanwege zijn eerbiedwaardige track record, maar het kan misschien toch Bart zijn, want die heeft ook wel eens rare dingen gezegd. Zo zwoer hij ooit nog bij hoog en bij laag dat hij het cordon sanitaire verwerpelijk vond, maar Bart heeft nadien dat cordon toch voorbeeldig nageleefd.
.
Wij blijven in het ongewisse.
.

Labels: , , , , , ,

2 Comments:

At 30/6/12 12:56, Anonymous Johan B said...

Wat ik schokkend vond aan dat interview was Bart De Wevers rabiate eurofilie.

Hij stelde terecht: "België als optelsom van 2 democratische entiteiten is niet democratisch en werkt niet," en "Europa is een beetje België extra-large".

Hieruit kan ieder weldenkend mens besluiten dat de EU nog minder democratisch en nog minder werkzaam is dan België.

Maar niet Bart De Wever. Hij concludeert: "Maar er is ook wel een verschil: Europa IS natuurlijk exta-large en we leven in een geglobaliseerde economie, en dus is het de moeite om een niveau van grote schaal te hebben, en ik blijf daarin geloven. Ik zou veel meer van mijn politiek leven willen investeren om Europa op orde te krijgen dan België op orde te krijgen, want Europa biedt schaalvoordeel en België biedt dat niet."

Dus omdat de EU een schaalvoordeel biedt is de optelsom van meer dan 27 democratische entiteiten ineens wel democratisch en ineens wel werkzaam. Begrijpe wie kan.

De Wever moet dringend eens lezen wat zijn grote voorbeeld Dalrymple daarover schrijft:
"It happens that the central offices of the E.U. are located in Brussels. Yet the political difficulties of Belgium do not give the European unionists pause for thought — or, if they do pause, they reach a peculiar conclusion: that what has not worked in two centuries in a small area with only two populations will work in a few years in a much larger area with a multitude of populations. It does not occur to the unionists that different countries really are different: not a little bit, but radically, in culture, language, history, traditions, and economies. The term “European” is not meaningless, but whatever content the term may have, it is not sufficient for the formation of a viable polity."

 
At 30/6/12 13:02, Blogger Marc Vanfraechem said...

Inderdaad,Johan B, BDW is inconsistent wat de EU betreft, en zoals ik zei, ook wat het cordon betreft.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>