19 december 2011

DS-artikelen over illegale 'wapens'

De Standaard pakt vandaag uit met twee artikelen over illegale wapenhandel, 'Illegale wapenhandel bloeit' en 'Illegale wapens: ze kwamen uit het oosten.'. Met onderstaand artikel wil ik een aantal bedenkelijke uitspraken verduidelijken/rechtzetten, alsook een aantal ideeën naar voor schuiven.

Het valt op dat sommige mensen opnieuw de wapenwetgeving in vraag stellen na de tragische gebeurtenissen in Luik. Specifiek richten ze zich op aspecten van de wapenwetgeving die net niet in gebreke waren. Amrani wist zich vrij te pleiten van illegaal en crimineel vuurwapenbezit omwille van een uitzonderlijke (en absurde) interpretatie van artikel 45 v/d Wapenwet (amnestieregeling overgang oude naar nieuwe wapenwet). In mijn ogen heeft de rechtspraak hier gefaald. Alleen komt dit niet ter sprake in deze DS-artikelen, die toch als toelichting dienen voor de gebeurtenissen in Luik.

Het is inderdaad zo dat de AK-47 de afgelopen jaren prominenter gebruikt werd bij criminele activiteiten, wapens doorgaans afkomstig uit het buitenland en niet uit het binnenland (DS, 'Illegale wapens: ze kwamen uit het oosten.). Ook de politievakbonden reageren (verstaanbaar) paniekerig op de AK-47, terwijl dit wapen niet uitzonderlijk gevaarlijker is dan andere lange vuurwapens. De brede illegale verspreiding en crimineel gebruik van de AK-47 (e.a.) is wel problematisch en moet zwaar aangepakt worden. Als persoon met praktijkervaring in vuurwapens is het grappig om uitspraken te lezen over de gebrekkige kwaliteit van de AK-47 zoals in De Standaard ('Illegale wapenhandel bloeit'), duidelijk een gebrek aan expertise.

De HFD-wapens moeten het ontgelden, terwijl een FN FAL geen HFD-wapen is - het gebruikte handvuurwapen blijft onbekend. De meeste HFD-wapens zijn oude, moeilijk te vinden en doorgaans dure vuurwapens (vooral de handvuurwapens), niet iets waarmee een doorsnee crimineel gaat staan zwaaien. Vorig jaar dook de prijs van één type revolver wel de dieperik in door een massale aanvoer uit het buitenland, heden gestopt. De Nagant revolver waarvan sprake in 'Illegale wapens: ze kwamen uit het oosten' (DS) heeft bij de sportschutters een bedenkelijke reputatie (kwaliteit, zwak kaliber). Criminelen hebben altijd interesse in goedkope vuurwapens die ze legaal zouden kunnen bezitten, maar deze crimineel hanteren is nog steeds strafbaar. Doorgaans zijn HFD-wapens net door hun karakteristieken niet interessant voor criminelen (te gebrekkig, onhandig, te duur). In tegenstelling tot wat men alludeert in het bovenstaande artikel is de munitie niet legaal verkrijgbaar zonder vergunning binnen de Europese Unie (Europese regelgeving).

De Nagant-revolvers zijn al enige tijd minder gemakkelijk te vinden (nt onvindbaar) en zijn duurder geworden. Verhaal doet al lange tijd de ronde dat de Proefbank van Luik de grootschalige invoer blokkeert omdat de meeste na 1945 in arsenaal gereviseerd werden. Goedkoopste kost 170€ bij een legale wapenhandelaar, duurste 375€ met etui+poetsset. (DS, Russische revolvers vrij te koop voor Belgische criminelen). Ik herinner mij dat er enige tijd geleden idd een inval was waarbij illegale vuurwapens in beslag werden genomen, daarbij viel het aanzienlijke aantal Nagant-revolvers op (afbeelding v/d buit). De logica zelve lijkt mij dat de eigenaar de Nagant-revolvers niet terug kreeg indien hij/zij illegaal vuurwapens bezat of anderzijds in overtreding was met de wapenwet. Indien men de revolvers heeft moeten teruggeven, dan ga ik ervan uit dat men de eigenaar niets te laste kon leggen inzake de wapenwet. Zo niet, dan scheelt er iets met de regelgeving of de toepassing ervan. Eerlijkheidshalve denk ik niet dat veel verzamelaars er problemen mee zouden hebben mocht men de Russische Nagant-revolvers v/d HFD-lijst trekken. Wat het argument compactheid & uiterlijk betreft...hetzelfde heb je voor met alarmpistolen (vrij verkrijgbaar) en met sommige speelgoedwapens.

Erkende wapenverzamelaars moeten het blijkbaar ook ontgelden. Erkende vuurwapenverzamelaars vormen een aparte categorie met een eigen set regels. In tegenstelling tot de bewering van Nils Duquet (VVI) kunnen zij niet beschikken over verboden wapens die voor hen verboden zijn.

"Automatische wapens zoals een FAL-machinegeweer kunnen door officiële instanties “onklaar, worden gemaakt voor verzamelaars, of omgebouwd tot semi-automatische', zegt De Raedt. 'Dan mogen ze wel worden gekocht door mensen die de nodige vergunningen hebben. Maar voor mensen als Nordine Amrani, die zulke wapens goed kennen en over een arsenaal aan wisselstukken beschikken, is het een koud kunstje om zo'n wapen weer volautomatisch te maken.'" aldus Eddy De Raedt - directeur goederencriminaliteit bij de federale politie (DS, 'Illegale wapens: ze kwamen uit het oosten.). Het probleem met bovenstaande uitspraak is dat de Proefbank in Luik (net als de andere CIP-leden) vuurwapens op zo'n manier moeten onklaar of semi-automatisch maken zodat opnieuw gebruiksklaar of volautomatisch maken onmogelijk is, dit laatste doen is tevens strafbaar (voorzien i/d wetgeving). Er is hier dus geen sprake van een hiaat in de wetgeving.

Illegale wapenhandel en crimineel wapengebruik/bezit moet zwaar en doordringend worden aangepakt, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het probleem - zoals diverse commentatoren de afgelopen dagen hebben verduidelijkt - ligt bij de bestraffing en opvolging na vrijlating uit de gevangenis. Er een nood aan een specifieke (vernieuwde/nieuwe) wetgeving rond crimineel wapengebruik, -bezit en -handel met zware sancties. Het is toch niet normaal dat de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuyse 30 jaar cel krijgen ipv levenslang, hoewel levenslang in België doorgaans vertolkt tot 30 jaar. Een burger neerschieten, een agent verwonden en een agente doden...

Een crimineel veroordeeld voor illegaal wapenbezit/gebruik/handel zou nooit vervroegd mogen vrijkomen, in de voorwaarden tot vrijlating zou voorzien moeten worden dat deze crimineel gedurende x-aantal tijd onaangekondigd ten alle tijde gecontroleerd kan worden op verboden wapenbezit/handel. Deze mag onder geen beding vuurwapens meer bezitten, incl HFD. De term crimineel is hier essentieel, het gaat hier om een persoon met een crimineel verleden of waarbij de illegale wapens in beslag werden genomen in samenspraak met andere criminele feiten (bv bij oprollen cannabisplantage of na gebruik bij crimineel feit). De term 'wapens' richt zich niet uitsluitend op vuurwapens maar ook op andere wapens zoals steek-, slag- en andere wapens.

Anderzijds heeft de overheid er baat bij dat bepaalde personen in illegaal vuurwapenbezit zich alsnog regulariseren, om te voorkomen dat deze vuurwapens op termijn verdwijnen naar het illegale commerciële circuit, daarbij moet men een onderscheid maken tussen burgers en criminelen. Tegelijk moet men de interne huishouding volledig op orde stellen. Ik heb attesten geleverd door de proefbank, vergunningen afgeleverd door de provinciale wapendiensten of extra gestelde eisen gezien waarbij ik bedenkingen heb - de impact hiervan mbt illegale wapenhandel is weliswaar beperkt.

Onder toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom werd bij de Federale Gerechtelijke Politie een Task Force opgericht tegen illegale wapenhandel, deze hebben een aantal successen gekend. Het is een kwestie van hun slagkracht te vergroten door hen meer juridische middelen te geven, expertise uit te breiden en vooral informatiedeling verder te optimaliseren. Men moet eens nader onderzoeken welke extra hulpmiddelen of capaciteiten wenselijk zijn.

De sportschutter, de jager en de legale wapenbezitter alsook handelaar heeft geen baat bij illegaal en crimineel vuurwapengebruik/bezit/handel. De Wapenwet zoals ze nu bestaat is streng maar rechtvaardig. Het blijft natuurlijk gemakkelijker om mensen te treffen die zich wel aan de regels houden, dan diegene die zich helemaal onttrekken a/d regelgeving.

Labels: , , , , ,

2 Comments:

At 22/12/11 17:45, Anonymous Anoniem said...

en wanneer zal de minister deze tekst onder ogen krijgen? De website www.wapenunie.be heeft zichzelf offline gehaald uit protest tegen het niet betrokken worden bij de besprekingen over de herziening van het regelgevend kader ivm de huidige wapenwet. Een veeg teken dat de minister niet erg bereid is om naar redelijke argumenten te luisteren?

 
At 26/12/11 00:53, Blogger David Vandenberghe said...

Ik weet het niet. Heb het haar getweet, geen reactie...spijtig genoeg.

Heb ook de gezamenlijke zitting van de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken bijgewoond (als enige publiekszitter). Daar is mij opgevallen dat géén van de Kamerleden inhoudelijk dieper inging op de interpretatie v/d Wapenwet & retoriek van Minister Turtelboom. Heb toch een aantal belangrijke onjuistheden gehoord.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>