12 december 2011

Consequenties doorgedacht, President ? (victacausa)

.
Herman Van Rompuy zei lang geleden eens dat een Belgische regering zonder meerderheid in Vlaanderen staats-gevaarlijk was. Goed, dat was een verstandig woord. Maar nu heeft de Europese Herman de komst van juist zo'n Belgische regering recent verwelkomd, en de premier ervan ontvangen, ook al had die man nog niet het vertrouwen gekregen van de –toegegeven ongrondwettige– Kamer.
En in het Radionieuws vanmiddag zegt Van Rompuy alweer iets verstandigs, maar hier zal hij voor de Belgische consequenties van zijn woorden een exceptie moeten inroepen. Herman blijft een voorbeeldige katholiek.Herman Van Rompuy: Ik ben daar zelf, persoonlijk voor gewonnen. Maar alleen op het einde van de rit. Ik geef u een voorbeeld: de jeugdwerkloosheid in Oostenrijk is 8%, de jeugdwerkloosheid in Spanje is er 48. Gaat men die twee economieën laten vertegenwoordigen door één euro-obligatie vandaag? Neen.
VRT: Dat is dan solidariteit, zeggen anderen.
Herman Van Rompuy: Neen, dat is, daar zijn grenzen aan dat soort van solidariteit. Eerst moet men de zaken op orde stellen.
.

Labels: , , , ,

2 Comments:

At 13/12/11 17:07, Anonymous Marc Huybrechts said...

Als m@ Mvf

Het probleem met kriptische of halfduistere uitlatingen is dat verschillende mensen ze gemakkelijk op verschillende wijzen kunnen en zullen interpreteren.

inder-snuggere vraag ik me dan ook af wat dit allemaal met "katholicisme" heeft te maken? Gaat het om zijn 'zaken op orde (te) willen stellen', of om zijn flexibiliteit om uitzonderingen te willen aanvaarden, of gaat het om zijn 'slappe' identificatie met Vlaanderen? En dan vraag ik me af: hoe verschilt den Herman in die drie opzichten van niet-katholieke 'Vlaamse' politiekers?

 
At 13/12/11 17:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Mvf

Het probleem met kriptische of halfduistere uitlatingen is dat verschillende mensen ze gemakkelijk op verschillende wijzen kunnen en zullen interpreteren.

Als minder-snuggere vraag ik me dan ook af wat dit allemaal met "katholicisme" heeft te maken? Gaat het om zijn 'zaken op orde (te) willen stellen', of om zijn flexibiliteit om uitzonderingen te willen aanvaarden, of gaat het om zijn 'slappe' identificatie met Vlaanderen? En dan vraag ik me af: hoe verschilt den Herman in die drie opzichten van niet-katholieke 'Vlaamse' politiekers?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>