11 februari 2011

Een snoepje voor de professor

Prof. Em. Etienne Vermeersch gehuldigd door het Humanistisch Verbond

Zopas maakte de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging bekend dat ze haar tweejaarlijkse prijs uitreikt aan moraalfilosoof Etienne Vermeersch. Dat kan nauwelijks een verrassing genoemd worden: de professor-op-emeritaat (zoals het luxepensioen genoemd wordt, voorbehouden aan hoogleraren) is al decennia lang een boegbeeld van de Vlaamse vrijzinnigheid. In 2008 organiseerde Knack een poll onder “honderd prominente Vlamingen”, die Etienne Vermeersch tot “de meest invloedrijke Vlaamse intellectueel” uitriepen. Dat kan kloppen, het wijst er vooral op dat de professor veel vrienden heeft, maar voor een filosoof is het misschien wel een bedenkelijke onderscheiding: het zou Voltaire wel nooit overkomen zijn. Voor mij blijft Vermeersch dan ook vooral de intellectueel die zich koestert in de warmte van de schijnwerpers, en steeds weer bereid was om als excuusmoralist de politiek te depanneren en het maatschappelijk debat te draineren naar schimmige, besloten commissies. Euthanasie, abortus, hoofddoeken van moslima’s, hoeveel geweld er mag gebruikt worden tijdens een repatriëring,- dus hoe lang een rijkswachter zo’n kussen in iemands gezicht mag duwen voor hij/zij stikt: de expert-ethicus, stevig geruggesteund door een krans van vakgenoten, weet het allemaal en formuleert ijverig adviezen.

In menig opzicht is zo’n moralist in de schaduw van de macht een anachronisme. Wij hebben vandaag intellectuelen nodig die zich uiterst kritisch en met afstand opstellen tegenover de bovenbouw, het Belgische regime, maar ook de nieuwe Vlaamse zelfgenoegzaamheid, de media, het politiek en cultureel establishment. De generatie van Etienne Vermeersch mankeert dit Diogenisch instinct compleet. Hij is als filosoof gedateerd, hoewel hij, juist daardoor, als opiniemaker en staatsintellectueel, zichzelf overleeft en schittert. Zelfs zijn islamcriticisme is salonfähig, zijn flamingantisme (als lid van de Gravensteengroep) soft en academisch-abstract. Wim Van Rooy, zelf in ongenade gevallen bij de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging wegens te radicaal, karakteriseert hem daarom als “gematigd en braaf”, een toonbeeld van middelmatigheid in een middelmatig cultureel landschap.
Een ander interessant dissident geluid i.v.m. prof. Vermeersch kwam overgewaaid uit Nederland, via de blog www.catholica.nl van Erik Van Goor. In de tekst “De genade van Etienne en zijn vrienden” linkt hij het rabiate atheïsme van de ex-Jezuïet Etienne Vermeersch aan het recent weer opgedoken DeMorgen-artikel uit 1979, waarin de professor zich zeer welwillend uitlaat over pedofilie, “als er geen dwang bij is”. In datzelfde jaar was Etienne Vermeersch betrokken bij de organisatie van de pedomusical “Snoepjes” van het gezelschap “de Rooie Vlinder”.

Zelf een rechts-katholieke fundamentalist, gaat Van Goor er dan in galop vandoor om het atheïsme van Vermeersch als decadent en immoreel te kwalificeren,- t.t.z. gericht tegen de ethische normen van de Joods-Christelijke cultuur die kindermisbruik niet gedoogt. Die normen hebben onze katholieke pastores in het nabije verleden dan wel feestelijk aan hun laars gelapt,- dacht ik zo bij me zelf.
Toch wil ik even op dit spoor verder gaan, maar dan meer in psychoanalytische zin. De hyperrationalistische papenvreterij van de ex-Jezuïet Etienne Vermeersch is namelijk zo extreem dat men hier een permanente afrekening met het verleden,- zijn eigen (katholiek) verleden, vermoedt. Dat werpt dan een enigszins ander licht op de zo zelfzekere en zijn tegenstanders immer overbulderende professor: de vrijzinnige humanist gaat op een neurotische manier om met zijn voorgeschiedenis. Hij lijkt me een typisch voorbeeld van het Paulus-syndroom, genoemd naar de vervolger van Jezus die op weg naar Damascus door een bliksem werd getroffen en meteen de strafste apostel werd: wat men eerst hevig aanhing, wordt nadien even extreem en met even weinig zin voor nuance verguisd. En omgekeerd. De bekering gaat gepaard met een streven naar macht en status (op de univ was Vermeersch’ bijnaam ‘de dictator’). Het syndroom is kenschetsend voor een zwakke persoonlijkheid die, dikwijls onder een autoritaire ‘schelp’, het ene fanatisme door het andere vervangt, wanhopig op zoek naar zekerheid. We kennen zo een aantal gevallen: extreem-linksen die bij extreem-rechts belanden zoals N-SA voorman Eddy Hermy, ooit begonnen als Amada-militant; of het geval van de Trotzkistische atheïst prof. Herman De Ley die nu de sharia in België wil invoeren; of die andere seminarist, Paul Goossens, die in 1968 ineens als “linkse studentenleider” opduikt.

Mei ’68, of het sexfeest na de vadermoord
De bekeerling overdrijft altijd, hij zet zijn fanatisme voort in het andere kamp en wil het verleden uitwissen. Zo komt prof. Vermeersch ertoe, in zijn boek “Atheïsme” (2010) een aantal godsbewijzen uit de middeleeuwen te weerleggen. Maar wie zit daar nu in de 21ste eeuw op te wachten? Iedereen die ook maar enigszins bekend is met de scholastieke filosofie, weet dat die godsbewijzen met veel kunst- en vliegwerk in elkaar geschoten prietpraat zijn, daterend uit de tijd dat men ezels voor de rechtbank daagde omdat ze met de duivel zouden complotteren. In dezelfde zin is Etienne Vermeersch ook een militant lid en onvermoeibare tekstenleverancier van SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale), een genootschap van vrijzinnige duiveluitdrijvers die een permanente klopjacht beoefenen op gelovigen van allerlei strekking, creationisten, telepatici, astrologen, mediums, kaartlezers, de homeopathie, en verder alles wat niet strookt met het enge wetenschappelijk positivisme, dat ook al uit de 19 de eeuw dateert. Vermeersch, SKEPP en C° bedrijven het atheïsme als een omgekeerde religie, met een bezetenheid en geborneerdheid die veeleer doet denken aan, jawel, een religieuze sekte.

Maar hoe houdt dat Paulussyndroom van de overijverige bekeerling verband met die vrolijke “Snoepjes”-musical en de pedofiele gedoogmoraal van onze expert-ethicus? Daartoe dienen we het betekenisvolle jaartal 1968 in herinnering brengen, en verwijs ik naar mijn lezing uit het jubileumjaar 2008 over deze beweging. De sterke libertijnse en erotomane ondertoon van de anti-autoritaire vloedgolf in Mei ’68 zou namelijk in een Freudiaanse zin kunnen verklaard worden, als een zelfbeloning voor de vadermoord. Het Alziend Oog is verdwenen, de seminaristen met kriebels in hun broek vieren de dood van God met een potje rampetampen. Voor meer details over deze link tussen vadermoord en groepssex, zie het baanbrekende werk van Siegmund Freud ““Totem und Tabu” (1913).
Het machtsvacuüm dat na de vadermoord ontstaat wordt inderdaad niet onmiddellijk ingenomen (dat gebeurt pas later, in de “mars door de instellingen”), maar gaat in eerste instantie gepaard met een sterke hedonistische consumptiedrang, wetenschappelijk vermomd als een wat-niet-weet-niet-deert-rationalisme. De wereld als snoepwinkel, alles is toegelaten, zolang het maar geen ongemak veroorzaakt. Als een kind van vijf niets voelt tijdens de penetratie, bv. door het te verdoven, is er niets aan de hand (zie hiervoor ook: “De betwistbare moraal van Etienne Vermeersch” van Herman De Dijn). Vanzelfsprekend gaf de sexuele frustratie, voortkomend uit de worsteling met het celibaat, voor mensen als Etienne Vermeersch en Paul Goossens een extra impuls aan deze libertijnse zelfbedieningscultuur.

Zo blijkt dat pedofiele nevenverhaal toch verband te houden met een geforceerd en dwangmatig instrumentalisme, volgend uit de leegte na de dood van God. Ik zeg het, zelf als ongelovige heiden: het atheïsme van de georganiseerde vrijzinnigheid deugt niet,- het ruikt teveel naar ressentiment en overcompensatie. Het wordt puur beleefd als feest-na-de-vadermoord, dat nu steeds meer uitdraait op een enorme kater. Elke moraal is hier voorwaardelijk en utilitair, on-Kantiaans. Het actuele Jezuïtische bochtenwerk van de professor, om zijn zogenaamd gewijzigde visie op pedofilie vast te haken aan “nieuwe wetenschappelijke bevindingen”, is des te pijnlijker en ongeloofwaardiger.
De Mei’68-mythe is ondertussen al lang ontmaskerd door denkers als Michel Houellebecq en Bernard-Henri Lévy. De uitwegloosheid van de consumptiemaatschappij en de begeertecultus moet leiden tot een nieuw ascetisme van de rebellerende outsider. Maar professor Vermeersch is, zoals Paul Goossens overigens, op zijn élan doorgegaan, blijft onze "meest invloedrijke intellectueel", en krijgt uit de handen van de paars gekleurde jury, met o.m. Eddy Boutmans (Groen!), Leona Detiège (SP.A) en Dirk Verhofstadt (Open-VLD), dus nu weer die fijne Prijs van het Vrijzinnig Humanisme. De plechtigheid gaat door in de Aula van de Gentse Univ op 21 juni. Dat is op een boogscheut van de plek waar de professor als toenmalig decaan “Snoepjes” liet opvoeren. Helemaal toevallig.

Johan Sanctorum

11 Comments:

At 11/2/11 19:12, Anonymous Nexer said...

"Maar wie zit daar nu in de 21ste eeuw op te wachten?"

Zowat niemand gaat nog naar de kerk. Dat klopt.

Maar ga eens langs bij een gemiddeld, niet kerk-gaand gezin en beweer eens dat god niet bestaat. Spreek maar van geluk als ze u niet aanvallen, de hypocrieten.

 
At 12/2/11 12:30, Anonymous traveller said...

@ Nexer

Hypocriet???
Waarom?

 
At 12/2/11 12:35, Anonymous Golem said...

Bedankt voor deze beschouwing! Eindelijk wat tegenwind, eindelijk lucht!

 
At 12/2/11 12:59, Anonymous Steven said...

"In dezelfde zin is Etienne Vermeersch ook een militant lid en onvermoeibare tekstenleverancier van SKEPP (...), een genootschap van vrijzinnige duiveluitdrijvers die een permanente klopjacht beoefenen op gelovigen van allerlei strekking, creationisten, telepatici, astrologen, mediums, kaartlezers, de homeopathie, en verder alles wat niet strookt met het enge wetenschappelijk positivisme"

Hier moeten we de man eerder dankbaar voor zijn in tijden waar een legioen 'pseudo-genezers' zoals homeo- en osteopaten en andere peuten - met steun van de belastingbetaler - hun quatsch toepassen op een nog groter leger van goedgelovigen... Als men zèlf voor de volledige kostprijs van die flaconnekes en hersenvloeistofbehandelingen wil opdraaien heb ik daar vanzelfsprekend geen probleem mee (maar dan nog is het op zich niet slecht dat iemand eens zegt dat dit allemaal apekool is).

 
At 12/2/11 13:56, Anonymous BC said...

De commentaar van Nexer doet me terugdenken aan een interessant artikel op slate.com: Why do Americans claim to be more religious than they are? - By Shankar Vedantam - Slate Magazine (http://www.slate.com/id/2278923/)

"Beyond the polls, social scientists have conducted more rigorous analyses of religious behavior. Rather than ask people how often they attend church, the better studies measure what people actually do. The results are surprising. Americans are hardly more religious than people living in other industrialized countries. Yet they consistently—and more or less uniquely—want others to believe they are more religious than they really are." (...)

"A few years later, another study estimated how often Americans attended church by asking them to minutely document how they spent their time on Sundays. Without revealing that they were interested in religious practices, researchers Stanley Presser and Linda Stinson asked questions along these lines: "I would like to ask you about the things you did yesterday from midnight Saturday to midnight last night. Let's start with midnight Saturday. What were you doing? What time did you finish? Where were you? What did you do next?"

This neutral interviewing method produced far fewer professions of church attendance. Compared to the "time-use" technique, Presser and Stinson found that nearly 50 percent more people claimed they attended services when asked the type of question that pollsters ask: "Did you attend religious services in the last week?" " (...)

"Brenner found that the United States and Canada were outliers—not in religious attendance, but in overreporting religious attendance."

 
At 12/2/11 14:46, Anonymous Hermy eddy said...

Beste stadsgenoot,beste johan.

Fatastische analyse over mij hebt u uit u botten gedraait.
Ooit aan gedacht om op proffesionele manier horoscopen en karakterschetsen te maken.
Of mischien kan je gebedsdokter worden in de Matonge.
Daar kan je met kippebouten en spuug het lot van waanhopige zoekenden naar de waarheid helpen verbeteren, arme dompelaars zoals ik.
Zwakke persoonlijkheden ( waar heb u mij ooit gesproken of gezien om je onzin aan op te hangen) hebben zeker nood aan een woordendraaier zoals u .
Iemand van u kaliber die goedkope onzin in een pseudointellectuele dure verpakking kan steken.
Daar zat ik al mijn gehele leven op te wachten.
De redding is dan ook nabij.
Amen

 
At 13/2/11 17:11, Anonymous Anoniem said...

Vermeersch is niet zozeer filosoof maar meer uitlegger van van bepaalde filosofische systemen.

Zijn papenvreterij is evenmin origineel, hoogstens een voetnoot op de boeken van de godsdienstcriticus Karlheinz Deschner, zoals Abermals krähte der Hahn(1962)en zijn groots opgezette Kriminalgeschichte des Christentums.

 
At 13/2/11 22:32, Anonymous Marc Huybrechts said...

BC

Die "commentaar" van Nexer was, zoals gebruikelijk, van een laag kaliber. Hij verwarde godsgeloof, of theisme, met "naar de kerk gaan", en heeft dus ook geen antwoord kunnen geven op de relevante vraag van Traveller om die vermeende "hypocrisie" eens wat nader te verklaren.

Het is niet verwonderlijk dat die povere commentaar van Nexer u deed denken aan een andere povere commentaar uit Slate Magazine, ook al noemt u dat (eigenaardig genoeg) een "interessant artikel". Soort zoekt soort...

Drie punten:

1) De neiging om zichzelf 'beter' te willen voordoen dan men in feite is, die neiging is een algemeen menselijk verschijnsel, en zeker niet enkel toepasselijk op gelovigen of op 'religieuse' mensen. Het is van alle plaatsen en van alle tijden, en is toepasselijk op bijna alles wat mensen doen en beweren van zichzelf. Of, denkt u echt dat Di Rupo of Bert Anciaux zo 'solidair' zouden zijn met andere mensen dan zij zich voordoen? Om maar 2 voorbeelden te nemen.

2) Juist zoals er over het begrip "solidariteit" een grote 'boom' kan opgezet worden, zo ook omtrent het begrip "religiositeit". En er bestaat een massa van empirisch materiaal dat erop wijst dat de VS een van de meest 'religeuse' naties op de planeet is. Dit in de veronderstelling dat u simpele meetbare definities van religiositeit zou willen volgen. Zoals, bijvoorbeeld, de volgende indicaties:

- (A) cijfers over feitelijke regelmatige 'attendance' in kerken, synagogen, tempels enz...;

- (B) cijfers over feitelijke private financiele bijdragen aan private 'religieuse' instellingen. Dit mag niet verward worden met (gedwongen of opgelegde) financiering van staatsreligies, noch met die van officieel-gesanctioneerde religies gelijk in Duitsland bijvoorbeeld, en nog minder met feitelijke politieke partij-financieringen uit de staatskas gelijk in Belgique (wat grotendeels neerkomt op gedwongen financiering door de belastingbetalers van de 'linkse kerk').

- (C) manifeste frekwente verwijzingen (door politiekers en andere maatschappelijke leiders) naar 'religieuse' topics en concepten (zoals God, het Goede en het Kwade, het hiernamaals, enz...), en openlijke beweringen van hun aanhankelijkheid aan religieuse 'waarden'. Of men 'geloof' zou moeten hechten aan al die beweringen is een totaal andere zaak en niet relevant, tenzij men zich zou willen opwerpen tot 'arbiter of rechter' over de waarachtigheid en eerlijkheid van anderen.

3) Dat er "social scientists" zijn die graag willen aantonen dat er veel 'hypocrisie' en 'opsmukkerij' zou zijn bij religieuse mensen dat kan toch niet verbazen als men een beetje kennis zou hebben omtrent de aard van de contemporele 'Academie', en vooral dan de 'Social Science Academie'. Men doet er dan ook best aan van de term "scientist" te beperken tot mensen die zich met serieuse en meetbare dingen bezig houden. In de zogenaamde "social sciences" worden de resultaten dikwijls al op voorhand bepaald door de manier van vraagstelling. Dus...garbage in, garbage out.

Ik zou zeggen, luister toch eens naar het discours van een doorsnee Amerikaanse politieker versus dat van een typische Belgische politieker, en de conclusie omtrent relatieve graden van religiositeit zou zo voor de hand moeten liggen. Wie zou er beter weten wat de mensen willen horen dan politiekers? Ik zou ook zeggen, kijk toch eens naar de feitelijke VRIJWILLIGE geldstromen van private individuen naar religieuse instellingen, en vergelijk tussen landen. De conclusie komt dan ook voor de hand te liggen. Voor "social scientists" (met een ideologische agenda) zal het wel te moeilijk zijn, maar voor gewone mensen met gezond verstand is dat niet.

 
At 13/2/11 22:34, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Hermy Eddy

Sorry, maar uw tekst is onverstaanbaar, en er valt niets mee aan te vangen. Die tekst heeft een sterk "arme dompelaar"-karakter. Ik denk niet dat de heer Sanctorum u een antwoord gaat geven. Trouwens, waar en hoe zou hij daar kunnen aan beginnen...?

 
At 14/2/11 16:14, Anonymous traveller said...

@ J. Sanctorum

Heel goed artikel betreffende onze "schijnwerperintellectuelen".
Spijtig genoeg zijn ze in de meerderheid en worden ze door de VRT heilig verklaard voor de goegemeente.

 
At 24/2/11 18:50, Anonymous Anoniem said...

Beste Marc

Mijn TEKST overstaanbaar?
Dat is geen tekst beste ,maar een losse opmerking.
Maar toch is het volgens u de reactie van een' arme dompelaar'.
En de HEER Santorum zal mij alvast niet antwoorden.

Jongens toch,wat een prententie.

De HEER antwoord niet op een opmerking van een arme dompelaar .

Dat is nu iets wat ik niet begrijp.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>